Kommunikation från sammanträdet i Förvaltningsnämnden 201201

Kommunikation från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 1:a december 2020

Under terminens första sammanträde i Förvaltningsnämnden presenterades och godkändes budgeten för fastigheten 2021 med ett anstånd för den rådande Coronasituationen.

Marcus Hellgren

Förste kurator