Kommunikation från förvaltningsnämndssammanträdet 29 september 2021

Förvaltningsnämnden är, enligt 7 kap. 30 § i Nationens stadgar, ansvarig för Stockholms nations Fastighet- och Kapitalförvaltning. Förvaltningsnämnden består av 1Q, 2Q, 3Q, BM, Skattmästare tillsammans med två landskapsvalda ledamöter (för tillfället Eric Winell och Patrik Gustafsson) och två av Seniorskollegiet utsedda ledamöter (för tillfället Marcus Laurén och Lars Viktorsson). Har du funderingar kring Förvaltningsnämndens arbete är du varmt välkommen att fråga mig.

Under terminens första förvaltningsnämndsmöte redovisade Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för september 2021. Därefter diskuterades införskaffandet av en vaktmästare till Nationen. Avslutningsvis diskuterades en policy som behandlar Verksamhetens nyttjande av Nationen. Syftet med policyn är att öka samarbetet mellan Förvaltningsnämnden och Styrelsen för att säkerställa att verksamhet och fastighet arbetar mot samma målsättningar. Ännu har inget kring policyn beslutats.

Förvaltningsnämnden genom Sigrid