Kallelse Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

 

Föredragningslista

Tredje lagtima vårlandskap på Stockholms nation måndagen den 8 maj kl. 18.00

§87 Landskapets öppnande

§88 Godkännande av kallelsen

§89 Val av två justeringsmän

§90 Val av fyra rösträknare

§91 Fastställande av röstlängd

§92 Fastställande av föredragningslistan

§93 Godkännande av föregående protokoll

§94 Meddelanden

§95 VAKANSER/FYLLNADSVAL (kan läggas till efter styrelsemötet 170418)

§96 Fyllnadsval av en Radioförman för perioden HT17

§97 Val av tio Frukostverkare för perioden VT 17

§98 Val av femton Dagverkare för perioden VT 17

§99 Val av tio Caféverkare för perioden VT 17

§100 Val av sex Pubverkare för perioden VT 17

§101 PAUS – flyttas beroende på konkurrensval

§102 Val av tre Marknadsassistenter för perioden VT 17

§103 Val av fyra Loungevärdar för perioden VT 17

§104 Val av fem Söndagsverkare för perioden VT 17

§105 Val av tolv Klubbverkare för perioden VT 17

§106 Inlämnande av röstsedlar

§107 Ekonomisk rapport Andre Kurator Marcus Laurén

§108 Bokslut 2015 Skattmästare Lukas Stenberij

§109 Renovering 2017 Skattmästare Lukas Stenberij

§110 Beslut om lån för renovering 2017

§111 Bokslut Jonas Nordensson Skattmästare Röstorp

§112 Bokslut Donationsmedlen Skattmästare Röstorp

§113 Stadgeändringar

§114 Övriga frågor

§115 Landskapets avslutande

Glöm ej legitimation samt giltigt terminskort. Efter landskapet följer sexa.

 

Varmt välkomna!

Adam af Ugglas
Förste kurator