KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2020

KALLELSE

Tredje lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 23 november kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 11/1 2020 – 31/10 2021
 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 2021- 31/12 2021
 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Paus
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Budget för Verksamheten 2020 Andre Kurator
 • Budget för Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande