KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2019 å Stockholms nation tisdagen den 26 november kl. 18.00

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019
 • Fyllnads val av en Kvällsverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/7 2019- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av sex Dagmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021
 • Val av tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 31/12 2020
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2020– 31/12 2020
 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av Hedersledamöter
 • Paus
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Bokslut Verksamheten 2018 Andre kurator em. Johanna Schwang
 • Budget för Verksamheten 2020 Andre Kurator
 • Budget för Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordenson 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2017 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Renoveringen 2017 Skattmästare Stenberij
 • Redovisning av Bakfickans kostnader Skattmästare Stenberij
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Varmt välkomna!!