Kallelse till Urtima Landskap 18/5 kl 9:00

Kära Stockholmare,

Varmt välkomna till Urtima Vårlandskap.

Syftet med detta sammanträde är att besluta huruvida Nationens ska uppta ett nytt lån.

Bifogat finner ni yrkandet som ni landsmän behöver ta ställning till: https://drive.google.com/file/d/1rQtqaZJfDAohTXEdUmKS4ofZndNM3lBE/view?usp=sharing

Detta landskap ska ske likt ett ordinärt Landskap. Det vill säga i Nationens lokaler med ordinär röstningsförfarande.

För att få delta på landskapet behövs föranmälan göras till 1q@stockholmsnation.se senast den 17 maj.

Vid många föranmälningar kommer landskapet att delas upp i flera omgångar för att minska risken för smittspridning.

Glöm inte legitimation och nationskort!

Nedan finner ni föredragningslistan:

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Upptagandet av nytt lån
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

Varmt Välkomna

Erik Lidén