Kallelse till Första Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation måndagen den 5 februari 2024 kl 18.00.

Härmed kallas Stockholms nations landsmän till Första Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation måndagen den 5 februari 2024 kl. 18:00.

Den preliminära föredragningslistan bifogas nedan. Sista dagen för anmälan av ärende är onsdagen den 31 januari.

Johannes Tagesson

Förste Kurator