Kallelse samt preliminär föredragningslista till Andra Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation måndagen den 25 mars 2024 kl 18.00.