Kallelse och preliminär föredragningslista inför Första Lagtima Höstlandskap 2023

Kallelse till Första Lagtima Höstlandskap år 2023 å Stockholms nation måndagen den 25 september kl. 18.00

Preliminär föredragningslista:

§ 1                       Landskapets öppnande

§ 2                       Godkännande av kallelsen

§ 3                       Val av två justeringsmän

§ 4                       Val av fyra rösträknare

§ 5                       Fastställande av röstlängd

§ 6                       Fastställande av föredragningslistan

§ 7                       Godkännande av föregående protokoll

§ 8                       Meddelanden 

§ 9                       Information om röstningsförförande

§ 10                     Fyllnadsval av tolv Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2023

§ 11                     Fyllnadsval av fyllnadsval av en post för Fotograf för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 12                     Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7– 31/12 2023

§ 13                     Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7– 31/12 2023

§ 14                     Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7– 30/6 2024

§ 15                    Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1– 31/12 2023

§ 16                    Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/7– 31/12 2023

§ 17                    Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/1– 31/12 2023

§ 18                    Fyllnadsval av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2022 – 31/10 2023

§ 19                    Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

§ 20                    Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 21                    Fyllnadsval av en Marknadsassistent för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 22                    Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 23                    Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024

§ 24                    Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

§ 25                    Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 26                    Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 27                    Fyllnadsval en Fotograf för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

§ 28                    Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 29                    Val av Barmästare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 30                    Val av en Valberedare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 31                    Val av Stipendiesekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 32                    Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 33                  Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 34                    Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 35                    Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 36                    Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2024 – 1/3 2025

§ 37                    Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 38                    Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025

§ 39                    Val av en IT-ansvarig för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 40                    Val av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 41                     Val av en Fotograf för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 42                     Val av en Fanförare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 43                     Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 44                     Val av Seniorer

§ 45                     Val av Hedersledamöter

§ 46                     Paus

§ 47                     Inlämnande av röstsedlar

§ 48                     Ekonomisk rapport för Verksamheten

§ 49                     Bokslut och Revisionsberättelse för Nationens Kapitalförvaltning räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2021

§ 50                     Bokslut och Verksamhetsberättelse för Nationens Kapitalförvaltning räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022     

§ 51                     Bokslut och Verksamhetsberättelse för Nationens Fastighet räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022

§ 52                    Bokslut Verksamheten för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022

§ 53                    Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Marcus Hellgren verksamhetsåret 1/7 2020 – 31/6 2021

§ 54                    Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Joakim Elmström verksamhetsåret 1/7 2022 – 31/6 2023

§ 55                Övriga frågor

§ 56                Landskapets avslutande

Sista dagen för anmälan av ärende är onsdagen den 20 september. Ärenden anmäls skriftligen till Förste Kurator.

________________________________

Johannes Tagesson

Förste Kurator