Kallelse Första lagtima vårlandskap den 12 februari 2018

Första lagtima vårlandskap äger rum den 12 februari 2018.

Föredragningslista: Kallelse FLVL 2018-02-12