Kallelse Första lagtima Vårlandskap 2021

1 Februari 2021 18.00 via Zoom

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 30/10 2021
 • Fyllnadsval av sjutton Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot till Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Budget för Fastigheten 2021 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Bestämmande av kontotecknare och firmatecknare
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator