Kallelse Andra lagtima Vårlandskap 2021

 

KALLELSE

Andra Lagtima Vårlandskap 2021

å Stockholms nation måndagen den 29 mars kl. 18.00

Landskapet kommer att genomföras via Zoom

Föredragningslista:

 •  Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av tre Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2021 31/12 2021
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021-31/12 2021
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Ekonomisk rapport verksamheten Andre kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordensons minnesfond 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2020 Skattmästare Röstorp
 • Budget Fastigheten 2021 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Verksamheten 2020 Andre kurator em. Carl Fredrik Kjellberg
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator