Kallelse andra lagtima höstlandskap 2020

KALLELSE

 Andra lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 2 november kl. 18.00

Preliminär föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2021-31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/72020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020-31/10 2021
 • Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2021- 31/12 2021
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Art Director för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av Seniorer
 • Val av Hedersledamöter
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator