Första Lagtima Vårlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 3 februari kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Information om Bakfickan
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!