Föredragningslista för Andra Lagtima Vårlandskap 6/4

Föredragningslista:

 •  Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Fyllnadsval av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2020 31/12 2020
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/ 6 2021
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande