ENGAGERA DIG! SÖK EN LEDIG POST!

Är du intresserad av att engagera dig på nationen? Nu har du chansen!

Inför hösten 2019 har vi följande vakanser:

Stipendiesekreterare

Marknadsansvarig

Två stycken Cafémästare

Utskänkare

Kapellmästare

Två stycken Marsalker

Två stycken Internationell sekreterare

Dagverkare i Bakfickan

Lunchverkare

Programsekreterare

Maila din ansökan till 1q@stockholmsnation.se senast den 3:e september kl12:00

Lycka till