KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2019 å Stockholms nation tisdagen den 26 november kl. 18.00

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019
 • Fyllnads val av en Kvällsverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/7 2019- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av sex Dagmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021
 • Val av tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 31/12 2020
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2020– 31/12 2020
 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av Hedersledamöter
 • Paus
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Bokslut Verksamheten 2018 Andre kurator em. Johanna Schwang
 • Budget för Verksamheten 2020 Andre Kurator
 • Budget för Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordenson 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2017 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Renoveringen 2017 Skattmästare Stenberij
 • Redovisning av Bakfickans kostnader Skattmästare Stenberij
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Varmt välkomna!!

Valda ämbetsmän vid styrelsesammanträdet den 6/11-2019

Lunchverkare för perioden 1/7 2019-31/12 2019

Elsa Burholt

Kvällsverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019

Maya Heyman

Dagchef för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Elsa Kiljunen

Kvällschef för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Hugo Bluhme

Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2019

Fyllnadsval av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2020- 31/12 2020

Hanna Skarin

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Axel Englund

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Gustav Demmelmaier

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2021

Marcus Laurén

Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Oscar Angestav

 Två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

John Milton

Carl-Johan Stening

En Ljusmästare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Jonathan Lindé

En Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Gustaf Eriksson

En Hovmästare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

En Notarie för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Alexander Knutsson


Tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Isar Silfur

Niklas Byström

Johannes Ljusteräng

Två Klubbmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Theodor Stanser

Gabriel Boestad Schön

En Restaurangchef för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Felicia Lööke

Stort grattis!

Erik Lidén

Förste kurator

Reception closed 18/10

Fantastic members of Stockholm nation! Tomorrow 18/10 the reception will be closed. For urgent matters please contact 1q@stockholmsnation.se

Valda ämbetsmän vid styrelsesammanträdet den 1/10-2019

Bibliotekarie 1/1-20 till 31/12-20

Henric Mörch

Fotograf 1/7-19 till 30/6-20

Hanna Östling

Två Dagverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Birna Forsström och Madeleine Jannö

En Lunchverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Gustav Einarsson

En Kvällsverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Richard Martin

Stort Grattis!

Styrelsen önskar er alla en fin dag!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik

Valda Ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2019

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Sofia Lundberg till Dagmästare för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Lunchmästare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Agnes von Lode till Lunchmästare för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2019 -30/6-2020

Sammanträdet beslutade att välja Johan Enstam till Marknadsansvarig för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Albin Lindau och Elin Kjellberg Karlsson till Lunchverkare för ovanstående period.

Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Elisabeth Wetterfors, Beatrice Merckx, Anna Vögeli, Matilda Lindeborg, Jakob Freund och Moa Rihne till Dagverkare för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Zackary Dratwa till Klubbverkare för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2018-30/10-2019

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin och Louise Wiljander till Marskalkar för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2019 -31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Emilia Herlitz till Programsekreterare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Erik Lindmark och Linda Ekwall till Ledamot i Granskningsnämnden för ovanstående period.

Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att Fredrik Santell till Nationskaplan för ovanstående period.

Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2020 – 12/31-2020

Sammanträdet beslutade att välja Sverker Bonde till Juridisk för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Patrik Ivert och Linus Torstensson till Ledamöter i Revisionsnämnden för ovanstående period.

Val av en Fanförare för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Arvid Kajerdt till Fanförare för ovanstående period

Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Max Gerreklint Mohlin till IT-ansvarig för ovanstående period

Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2019 – 31/10 2020

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin och Louise Wiljander till Marskalkar för ovanstående period

Val av en Kultur- och Nöjesförman 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Laura Pálsdóttir till Kultur- och Nöjesförman för ovanstående period

Val av Seniorer

Sammanträdet beslutade att välja Lova Ronge, Anna Hallberg, Sofia Blomqvist, Felicia Lööke, Gustaf Eriksson, Andrea Lundh, Tomas Haglund, Lina Ericsson, Elsa Kiljunen, Oscar Angestav, Marcus Hellgren, Johanna Rehme, Jakob Leth, Sigge Paues och Henrik Lindstedt

Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2020-31/12 2021

Sammanträdet beslutade att Lukas Stenberij till Skattmästare för Fastigheten välja för ovanstående period

Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Tomas Haglund till Barmästare för ovanstående period

Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Carl Fredrik Kjellberg till Andre Kurator för ovanstående period

Val av en Kvällsverkare för perioden 1/7-31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Elmer Jonstoij Berg till Kvällsverkare för ovanstående period

Stort grattis!

Erik Lidén

Förste kurator

Stängd mottagning den 20/9

På fredag den 20/9 kommer mottagningen att vara stängd. Varmt välkommen på måndagen!

Valda ämbetsmän efter styrelsesammanträde 3/9-2019

Dagmästare 1/7-19 till 31/12-19
Louise Wernblom

Kapellmästare 1/7-19 till 30/6-20
Susanna Boder

2st Internationella sekreterare för perioden 1/7 2019 till 30/6 20
Oscar Angestav samt Lankika Ginigathgala

Stort Grattis!

ENGAGERA DIG! SÖK EN LEDIG POST!

Är du intresserad av att engagera dig på nationen? Nu har du chansen!

Inför hösten 2019 har vi följande vakanser:

Stipendiesekreterare

Marknadsansvarig

Två stycken Cafémästare

Utskänkare

Kapellmästare

Två stycken Marsalker

Två stycken Internationell sekreterare

Dagverkare i Bakfickan

Lunchverkare

Programsekreterare

Maila din ansökan till 1q@stockholmsnation.se senast den 3:e september kl12:00

Lycka till

Stängd mottagning den 6/6


Den 6 juni är mottagningstiden stängd.

Välkommen på fredag igen!