Kommunikation från styrelsesammanträde 3 mars 2021

Under styrelsens tredje sammanträde för året redovisade Andre kurator John Milton för januaris ekonomiska rapport. C.F Kjellberg redogjorde för den ekonomiska rapporten 2020. Vidare diskuterades den kommande donationskampanjen N.Ö.D.H. flitigt. Erik Lidén och Edward Nehlbäck visade sina planer för den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av nationens arkiv. Åsikter och råd kring den rådande Coronasituationen och alla dess utmaningar.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Andreas Iliopoulos

Oskar Rebermark

Harald Ernhagen

Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Amanda Gileus

Laura Pálsdottir

Ebba Börjesson

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Vakanser efter FLVL 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av fyra Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sugen på att arbeta på nationen?

Mejla ditt intresse till 1q@stockholmsnation.se senast tisdag 2/3 23.59

Marcus Hellgren

Förste Kurator

Valda ämbetsmän Första lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021

Oscar Sundquist Laundal

Julia Engelin

Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021

Sanjay Elavenssen

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Ariwan Tofik

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020- 31/10 2021

Henrietta Apelthun

Emilia Gjöthlin

Fyllnadsval av 16 Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021

Julia Engelin

Joanna Engewall

Olga Hanssen

Isabella Lembke

Alice Ferm

John Nordmark

Jonas Nordkvist

Sanjay Elavenssen

Theodor Petersen

Anna Allenmark

Christine Eriksson

Mathilde Welinder 

Fyllnadsval av en ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021

  Alexander Kangas

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

  Max Almgren

  Katarina Boive

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022

  Erik Lindmark

  Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022

Vakans

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Alexander Ekberg

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vera Olsson

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Johanna Rehme

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022

Caroline Holst

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022

Sigrid Holm

Val av Hedersledamot

Laura Kolbe

Val av Seniorer

Alexander Leucht

Alfred Anclair

Anton Masgård

Agnes von Lode

Andrea Henriksson

Caroline Holst

Ellen Hellgren

Fredrika Torell

Gabriel Boestad Schön

Herman Berggren

Niklas Byström

Sanne Sundin

Sophie Hansson

Theodor Stanser

Viggo Toftgård fd. Lundin

William Wallin

Stort Grattis!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Kommunikation från styrelsesammanträde 3 februari 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 3 februari 2021

Styrelsen beslutade under terminens andra sammanträde att tillsätta en grupp för nationens 375-årsjubileum. Denna grupp skall bestå av medlemmar från Seniorskollegiet och Styrelsen. Erik Lidén, styrelsens representant i Trygghetsgruppen, meddelade att Nelly Kvernplassen blivit vald till trygghetsombud. Vidare diskuterades de rådande Corona-relaterade omständigheterna flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval en Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Julia Ploman

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Kallelse Första lagtima Vårlandskap 2021

1 Februari 2021 18.00 via Zoom

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 30/10 2021
 • Fyllnadsval av sjutton Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot till Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Budget för Fastigheten 2021 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Bestämmande av kontotecknare och firmatecknare
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Rapport från styrelsesammanträdet den 13 januari 2021

Under årets första styrelsemöte redovisade 2Q em. Carl Fredrik Kjellberg den ekonomiska rapporten för november. Styrelsen visade fortsatt förtroende för Patrik Gustafsson i valet att anförtro honom ordförandeuppdraget även denna termin. Vidare valdes 1Q em. Erik Lidén till styrelsens representant i Trygghetsgruppen.

Arbetsgruppen för utvärdering av ämbeten redovisade sitt pågående arbete och självklart diskuterades även den digra nutiden nationen befinner sig i flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Filippa Arkeving

Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hedda Fernum

Wilma Axelsson

Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Evelina Greschner

Sanna Fredholm

Nathalie Eriksson

Hannah Jocic

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Vakanser inför VT21

Vakanser inför VT21

Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sugen på ett underbart VT21 på Stockholms nation?

Mejla ditt intresse till 1q@stockholmsnation.se

Marcus Hellgren

Förste Kurator

Inställd mottagningstid torsdag 17/12-20

Mottagningstiden är idag tyvärr inställd.

Kommunikation från styrelsesammanträdet den 2 december 2020

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 december 2020

Under terminens sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator C. F. Kjellberg för oktober månads ekonomiska rapport. Styrelsen beslutade att påbörja arbetet gällande framtagandet av en kulturnämnd. Vidare beslutade styrelsen om att landskapet skall besluta om höjd medlemsavgift.

Sammanträdet diskuterade den rådande Corona genomgående. Sammanträdet beslutade att nationen skall bli kontantfri och att arbetet kring detta kan påbörjas naturligt tämligen omgående.  

Valda ämbetsmän

Val av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Axel Krautmeyer

Val tretton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Max Hovsjö

Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Elin Rindemar

Klara Rask

Ariwan Tofik

Val av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Mateus Rudling

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Kallelse Urtima landskap 14 dec 2020

Urtima Landskap 2020

å Stockholms nation måndagen den 14 december kl. 11.00

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Godkännande av budget för verksamheten 2021
 •     Beslut om förändrad nationsavgift
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator