Föredragningslista för Andra Lagtima Vårlandskap 6/4

Föredragningslista:

 •  Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Fyllnadsval av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2020 31/12 2020
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/ 6 2021
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Riskbedömning Marsgasquen

Rapport från styrelsesammanträdet den 4 mars 2020

Valda ämbetsmän under styrelsemötet den 5/2 2020

Fyllnadsval av 3 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 1 tillförordnades

Hanna Granåstedt

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Alexander Knutsson

Valda ämbetsmän under Första lagtima Vårlandskap 2020

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Maya Heyman

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Carl Hård af Segerstad

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Magda Sterky

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Sara Kuylenstierna

Sanna Fredholm

Alfred Stannow Lind

Daniel Thell

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Herman Berggren

Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Nils Norström

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Gabriela Lidén

Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Linus Torstensson

Patrick Ivert

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Max Almgren

Katarina Boive

Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020

Marcus Molander

Anna Eriksson

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Erik Lindmark

Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023

Carl Mattson

Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Olga Berg

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Claes Johan Roempke

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Andre Frizell

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Gabriel Boestad Schön

Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sofia Blomqvist

Lina Ericsson

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Victor Wiberg

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Sigge Paues

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Marcus Hellgren

Val av Hedersledamot

Annika Hökerberg

Val av Seniorer

Åsa Brengdahl

Mattias Forsgren

Lisa Kindstedt

Matilda Lifvergren Nordenfelt

Kajsa Fridborn

Anton Barr

Aaron Eidem

Simon Strömbäck

Kerstin Blomqvist

Jesper Flyckt

Patrik Gustafsson Arosenius

Arvid Larsson

Mikaela Eriksson

Kajsalisa Pohl

Kristoffer Tollin

Johanna Palm

Filip Fors Lundberg

Simon Kristiansson

Oskar Norstedt

Nicholas Dahlgren

Clara Wik

Hugo Bluhme

Benjamin Engström

Gustav Dahlqvist

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Första Lagtima Vårlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 3 februari kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Information om Bakfickan
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Valda Ämbetsmän under styrelsemötet 15/1 2020

Fyllnadsval av 11 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 10 tillförordnades

Melvin Karlsson

 Elsa Antonsson

 Karolina Aler

 Alice Håkansson

 Vera Markgren

 Emma Wiesel

 Egil Ulfson

 Clara Nygren

 Julia Lundberg

 Alexander Henriksson

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Greta Ekblom

Astrid Hellström Ryckert

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 -31/12 2020

Viggo Lundin

Fyllnadsval av fyra garderobsmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Wendela Wong och Mikka Söder, Ariwan Tofik, Fredrik Govenius

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik

Julstängt

Kära medlemmar,
Tack för en fantastisk termin!
?Vi ses igen i januari efter julledigheten ?
Inskrivningen öppnar den 8:e januari
?God Jul och Gott nytt år?

För brådskande ärenden maila 1q@stockholmsnation.se

Val av ämbetsmän under styrelsemötet den 4 december 2019

Fyllnadsval av 18 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 11 valda

Gabriella Velander

Emma Enmark

Joline Larsson

Lisa Helles

Sofia Flodén

Matilda Rylander

Ida Höfer

Hanna Johnson

 Hanna Forsberg

Sofia Tjernlund

Josefine Andersson

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

 Alice Nilsson Ingberg

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Benjamin Engström

Birna Forsström

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fredrik Sandberg

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Arvid Önell Mattson

Emelie Elgström.

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Maria Dahlström

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Moa Rihne

Stort Grattis!

Styrelsen genom Erik

Vakanser efter Tredje Lagtima Höstlandskap 2019

Anmälan görs till 1Q@stockholmsnation.se senast 4/12 kl12:00.

Ämbetsmännen kommer att tillsättas på nästkommande styrelsemöte den 4/12 och resultatet kommer att publiceras på hemsidan samt anslagstavlan dagen efter.

Fyllnadsval av 17 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 -31/12 2020

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av en hovmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av 1 Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020