Kommunikation från styrelsesammanträdet 11 augusti 2021

Under terminens andra styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården fortsatt går bra. Andre kurator John Milton redovisade för halvårsbokslutet för 2021. Vidare valdes Carl Mattson till ny ordförande för läsåret 2021/2022. Carl har en lång erfarenhet av Stockholms nation och har den senaste tiden suttit som administratör i styrelsen. Tredje kurator Caroline Holst uppdaterade om arbetet med den nya Grölbaren. En färdig ritning är framtagen av Caroline tillsammans med Carl. Övriga styrelseledamöter kom med tankar och åsikter.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Mathilda Lindström

Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Sofia Blomqvist

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Morgan Rylander och Gustav Lindberg

Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Clara Klarquist och Markus Mühlenbock

Styrelsen genom Sigrid

Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fjorton Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Kommunikation från styrelsesammanträdet 21 juli 2021

Inledningsvis vill Styrelsen meddela att Jesper Sjögren har blivit vald till ny Styrelseordförande. Jesper har en gedigen erfarenhet av Stockholms nation och dess styrelse.

Under terminens första styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården är välbesökt av Uppsalas studenter. Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för maj. Förste kurator Sigrid Holm förklarade att en ny projektledning har tillsatts för NÖDH-kampanjen, där Sigrid Holm och Eric Winell är ledningens nya tillskott. I övrigt fortgår donationskampanjen och arbetet med denna. Vidare uppdaterade Sigrid om att det tillsatts en arbetsgrupp för det pågående stadge-arbetet, tanken är att under hösten påbörja en revidering av Stockholms Nations stadgar.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Daniel Thell

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Claudia Fax

Fyllnadsval av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Gabriel Martinell-Pinheiro

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Sonya Sammarco

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Felicia Westling
Ida Appelgren

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Philippa Nilsson

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Wilma Nordin

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Oscar Angestav

Fyllnadsval av en Krönikor för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Elsa Kiljunen

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Joanna Engevall

Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Karin Schöldström
Hedda Fernum
Johanna Haglund
Johanna Borna
Tilda Hygstedt

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Siri Falk
Johanna Borna

Grattis till alla valda! 🙂

Styrelsen genom Sigrid

Vakanser

Sök vakanser genom att mejla 1q@stockholmsnation.se

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6-2022

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Krönikör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fjorton Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Mottagningstider under sommaren

Under sommaren är mottagningstiden reducerad. Nedan följer veckans mottagningstider på nationen.

Tisdagar 13.00-15.00

Kommunikation från styrelsesammanträdet 9 juni 2021

Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för april. Förste kurator Marcus talade om den pågående NÖDH-kampanjen och dess utmaningar. Styrelseordf. Patrik Gustafsson redogjorde för det pågående stadge-arbetet, styrelsen uppdrog 1Q el. Sigrid Holm att fortsätta in i nästa stadie med en arbetsgrupp.

Vidare diskuterades en framtida torsdagsöppning flitigt av styrelsens medlemmar. Ledamot el. Vera Olsson berättade för styrelsen över verksamhetsnämndens arbete med framtida lördagsklubbar.

Styrelsens representant i Trygghetsgruppen Erik Lidén redovisade för trygghetsgruppens arbete och konstaterade att Alfred Anclair valts till nytt trygghetsombud!

Förste kurator Marcus tillsammans med Skattmästare Iversen redovisade för FNs arbete och kommande projekt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Angelica Kaijser

Val av två Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Maria Idrén

Mathilda Reden

Val av en Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Mateus Rudling

Styrelsen genom Marcus

Inställd mottagningstid onsdag 26/5

Idag onsdag 26/5 är mottagningstiden tyvärr inställd!

Marcus Hellgren

Förste kurator

Kommunikation från styrelsen 5 maj 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 5 maj 2021

Förste kurator Marcus Hellgren redovisade för sina meddelanden och däribland ett möte med bostadsstiftelsen. Andre kurator John Milton framförde sin ekonomiska rapport avseende mars månad och därtill rapporten för Q1.

Styrelsen informerades om den rådande NÖDH-kampanjen. Vidare redogjorde Förste kurator em. Edward Nehlbäck sina planer kring den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av arkivet.

Styrelsens representant i Trygghetsgruppen Erik Lidén förklarade vilket arbete TG sysslat med den närmsta nutiden. Barmästare Zachary Dratwa vittnade om hur resonemangen fortlöper i verksamhetsnämnden. Sist men inte minst diskuterades nationens alumnverksamhet tämligen flitigt.

Valda ämbetsmän

Val av en Backfickanchef för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Louise Wernblom

Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Sophie Hanson

Clara Björnsson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Leon Philip

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Valda ämbetsmän TLVL 2021

Valda ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Patrik Gustafsson

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022

Eric Winell

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Nandhakumal Nallasany

Jeffrey David

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hannah Jocic

Fyllnadsval av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Stefan Iversen

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Klara Stenerhag

Emma Östling

Fyllnadsval av fyra Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Lydia Papac

Ida Höfer

Maya Heyman

Fyllnadsval av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021

Nathalie Eriksson

Vera Hedmo

Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jesper Flyckt

Jens Persdahl

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Klara Rask

Moa Fällman

Arvid Önell Mattsson

Julia Lundberg

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Alfred Stannow Lind

Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Frida Wahlberg

Filippa Arkeving

Joakim Elmström

Clara Nygren

Isabel Baldursdottir

Jesper Häger

Erik Aste

Alva Alm

Rebecka Björnstedt

Jonas Nordkvist

Julia Ström

Daniel Thell

Olga Hansen

Ebba Börjesson

Alicia Gustafsson

Oskar Rebermark

Gabriella Velander

Adam Bergman

Lana Mustafa

Stephanie Zakrisson

Douglas Henriksson

Theodor Petersen

Clara Björnsson

Julia Ploman

Harald Ernhagen

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Moa Rihne

Stella Bülow

Ida Bjarke

Sanjay Elvarasan

Sako Sainio

Elin Taraldsson

Emma Weisel

Amanda Fredriksson

Herman Lönnqvist

Sara Heslyk

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jeffrey David

Nandhakumal Nallasamy

Johanna Lysholm

Lana Mustafa

Linn Göransson

Herman Lönnqvist

Hanna Lundin

Anna Maria Höijer

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jeffrey David

Nandhakumal Nallasamy

Hanna Folkunger

Linn Göransson

Klara Wallestam

Linnea Forsman

Josefine Wiklund

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Nelly Carlsson

Ludwig Wonsell

Elsa Ekdahl

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Olivia Högstedt Petersén

Wilma Axelsson

Matilda Rylander

Johannes Tagesson

Celine Algotsson

Max Hofsjö

Hannah Jocic

Oscar Sundquist Laundal

Malik Bojang

Lovisa Jönsson

Emma Abrahamsson

Erik Lundeberg

Kallelse Andra lagtima Vårlandskap 2021

 

KALLELSE

Andra Lagtima Vårlandskap 2021

å Stockholms nation måndagen den 29 mars kl. 18.00

Landskapet kommer att genomföras via Zoom

Föredragningslista:

 •  Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av tre Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2021 31/12 2021
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021-31/12 2021
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Ekonomisk rapport verksamheten Andre kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordensons minnesfond 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2020 Skattmästare Röstorp
 • Budget Fastigheten 2021 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Verksamheten 2020 Andre kurator em. Carl Fredrik Kjellberg
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator