Valda ämbetsmän under Tredje lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Garderobsmästare 1/7 2020 – 31/12 2020

Sophie Hansson

Olga Wohlfart

Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Susanna Boder

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Nils Norström

Val av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Carl Hård af Segerstad

Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Anton Lindh

Val av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Karin Karsten

Val av två Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Filippa Lindahl

Freja Frisk

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Kerstin Blomqvist

Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

August Brodin

Elin Rindemar

Agnes von Lode

Angelica Kaijser

Daniel Thell

Hampus Stjärnström

Klara Rask

Vilma Necander

Alfred Anclair

Felicia Westling

Sofia Lundberg

Hedvig Mejer

Henrik Gustafsson

Alexander Henriksson

Anton Masgård

Arvid Önell Mattsson

Vera Flygare

Erik Haraldsson

Magda Kristiansson

Vera Markgren

Lisa Helles

Alice Håkansson

Alexander Ekberg

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Clara Nygren

Ellen Hellgren

Sofia Rommel

Lisa Scheel

Clara Björnsson

Märta Westin

Felicia Westling

Freja Frisk

Nelly Carlsson

Sara Kuylenstierna

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Felicia Jakobsson

David Alderbrant

Hugo Larsson

Ellen Hjelm

Johannes Tagesson

Maja Otterstedt

Noah Boivie

Sofia Calén

Hanna Werner

Malin Harsbo

Julia Ström

Frida Wahlberg

Elin Rindemar

Klara Rask

Felicia Svensson

Freja Frisk

Sofia Rommel

Alva da Luz

Matilda Bäremo

Celine Algotsson

Theodor Lindfors

Klara Hammarström

Nelly Carlsson

Rebecca Forster

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Johannes Tagesson

Gustav Kraft

Julia Lundberg

Hanna Werner

Emelie Elgström

Clara Nygren

Felicia Svensson

Ludwig Wonséll

Daniel Thell

Sanna Fredholm

Arvid Önell Mattsson

Sara Kuylenstierna

Magda Kristiansson

Alfred Stannow Lind

William Johansson

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Erik Aste

Emilie Aly

Eric Winell

Freja Frisk

Nelly Kvernplassen

Isak Nodbrink

Sigrid Holm

Carl-Johan Stening

Vera Flygare

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Jens Persdahl

Val av en Radioförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Balder Isaksson

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Angelica Kaijser

Ellen Hellgren

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Kallelse till Urtima Landskap 18/5 kl 9:00

Kära Stockholmare,

Varmt välkomna till Urtima Vårlandskap.

Syftet med detta sammanträde är att besluta huruvida Nationens ska uppta ett nytt lån.

Bifogat finner ni yrkandet som ni landsmän behöver ta ställning till: https://drive.google.com/file/d/1rQtqaZJfDAohTXEdUmKS4ofZndNM3lBE/view?usp=sharing

Detta landskap ska ske likt ett ordinärt Landskap. Det vill säga i Nationens lokaler med ordinär röstningsförfarande.

För att få delta på landskapet behövs föranmälan göras till 1q@stockholmsnation.se senast den 17 maj.

Vid många föranmälningar kommer landskapet att delas upp i flera omgångar för att minska risken för smittspridning.

Glöm inte legitimation och nationskort!

Nedan finner ni föredragningslistan:

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Upptagandet av nytt lån
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

Varmt Välkomna

Erik Lidén

Rapport från styrelsesammanträdet den 6 maj 2020

Under terminens femte styrelsesammanträde låg huvudfokus på det förslag som hade producerats till följd av styrelsens arbetsmöte.  Under mötet beslutade styrelsen att permittera alla sju heltidsanställda studenter tillsvidare enligt tillväxtverkets riktlinjer. Vidare beslutade styrelsen att satsa på att ha sommaröppet detta år. Gruppen som tilldelades uppgiften under föregående arbetsmöte ska nu tillsammans med Andre Kurator Carl Fredrik Kjellberg jobba fram budgetar utifrån olika tänkbara scenarion. Gruppen som jobbade med att upprätthålla Nationens anseende presenterade olika förslag som nu ska konkretiseras i en marknadsföringsplan. Likväl för sista gruppen som jobbade med medlemsavgiften. Förste Kurator Erik Lidén informerade styrelsen att stora framsteg har gjorts sedan förra styrelsemötet. Det är endast några små redaktionella korrigeringar som återstår. Avslutningsvis gav Tredje Kurator Vera Olsson en lägesuppdatering kring framställandet av det nya marknadsföringsplanen.

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik

Inställd mottagningstid 28/4-1/5

Kära Stockholmare,

Från och med den 28/4 till och med den 1/5 kommer mottagningstiden vara inställd.

Ni är varmt välkomna förbi nästa vecka!

Vid brådskande medlemsärenden vänligen kontakta 1q@stockholmsnation.se

Inställd mottagningstid 23/4

Kära Stockholmare,

Imorgon (23/4) kommer mottagningstiden att utebli. Vänligen kontakta 1Q@stockholmsnation.se vid frågor rörande medlemsärenden

Påskstängt

Kära Stockholmare,

Nationen har stängt från och med imorgon 10/4.

 Vi öppnar igen på tisdag den 14/4.

Glad påsk till er alla!

Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 7:e april 2020

Under årets första sammanträde i Förvaltningsnämnden klubbades det igenom en omfattande arbetsordning för Skattmästarna och Förvaltningsnämnden 2020. Förvaltningsnämnden beslutade om upptagandet av ett nytt lån. Nästa steg är nu att få lånet godkänt via ett Landskap för att Skattmästarna ska få ansöka om lånet. Vidare har Skattmästarna sett över likviditeten på Nationen. Därefter skedde en lägesuppdatering från Nationen under dessa Coronatider. Kuratelet förmedlade vilka åtgärder som har utförts till följd av de restriktioner som har tillkommit. Bland annat har det inneburit att klubben har stängts ned och att Nationens traditionella valborgsfirande har behövts ställas in. L. Viktorsson informerade Förvaltningsnämnden kring vilka diskussioner som har förts i Skattmästarkonventet. Bland annat diskuterades det kring en eventuell höjning av Nationsavgiften.  

Förvaltningsnämnden genom Erik

Valda ämbetsmän under Andra lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

John Milton

Zackary Dratwa

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Angestav

Niklas Byström

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Isak Nodbrink Kuylenstierna

Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vera Markgren

Alice Håkansson

Elisabeth Wetterfors

Birna Forsström

Evelina Greschner

Felicia Westling Andersson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Moa Rihne

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Sonya Sammarco

Maya Heyman

Lydia Papac

Johannes Ljusteräng

Oscar Fahlén

Jens Persdahl

Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vendela Andersson

Magda Sterky

Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Ludvig Lantz

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Markus Hälje

Lisa Ljungberg

Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sarah Manse

Elsa Ekdahl

Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Carl Fredrik Kjellberg

Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Caroline Holst

Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Lägesuppdatering från Nationen

Kära Stockholmare!

Vi befinner oss i en mycket orolig situation där vi var dag ser Covid-19 påverka vårt samhälle på ett eller annat sätt till det negativa. Vi på Stockholms nation jobbar hårt med att hålla oss uppdaterade på de rekommendationer och restriktioner som kommer från myndigheterna med jämna mellanrum och utifrån dem ta de rätta besluten.

I nuläget står Bakfickan öppen med ordinarie verksamheter igång där vi fortfarande serverar frukost, lunch & fika (inkl. en dagens lunch) samt burgare, pasta med mera som vanligt under kvällen. Vi har anpassat verksamheten efter de restriktioner som gäller och uppmanar alla gäster som besöker oss att komma ihåg att hålla avstånd både sittandes men även köandes samt tänka på god handhygien innan, under och efter ert besök. För er som hellre låter bli att besöka restaurangverksamhet i dessa tider så har vi alltid take-away-möjligheter från morgon till kväll. Utöver det finns det möjlighet att köpa de rester som blir över från Dagens Lunch via Appen Karma där ni kan hämta maten mellan kl 14 och 16.

I veckan öppnade vi även upp vår uteservering och möjligheten att avnjuta en måltid eller kaffe utomhus istället!

Sist men inte minst så är mottagningtiderna hos Förste kurator öppna som vanligt där du har chans att ställa frågor, bli medlem, förnya ditt medlemskap hos nationen och mycket mer, både på plats och via telefon. Öppettiderna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Med det sagt så maila gärna 1q@stockholmsnation.se om ni har några frågor, så håller tummarna för att denna situation ska blåsa över så fort som möjligt!

Mottagningstider:
Mån 13-15
Tis 13-15
Ons 16-18
Tors 14-17
Fre 13-15

Kontaktuppgifter: https://www.stockholmsnation.se/kontakt/

Rapport från styrelsesammanträdet den 1 april 2020

Under terminens fjärde styrelsesammanträde var Corona-viruset huvudtemat. Styrelseordförande Daniel Wänn berättade för styrelsen om den stödgrupp som består av utvalda styrelsemedlemmar vars syfte är att stödja kuratelet i deras beslutsfattande. Förste kurator Erik Lidén redogjorde för styrelsen vilka åtgärder som har införts på Nationen till följd av omvärldens påverkan. Tredje kurator Vera Olsson förklarade hur dessa åtgärder har påverkat Nationens olika verksamheter samt engagemanget hos ämbetsmannaskaran.  Vidare tillsattes en arbetsgrupp bestående av Andre kurator Carl Fredrik Kjellberg, Andre kurator em. Victor Wiberg och Skattmästare Hans Röstorp med uppgiften att se över Nationens kostnader. Avslutningsvis diskuterades huruvida en ändring i medlemsavgiften skulle vara aktuellt till hösten.

Valda ämbetsmän:

Val av Dagchef för perioden 1/7 2020- 31/12 2020

Elsa Kiljunen

Val av Kvällschef för perioden 1/7 2020- 31/12 2020

Jesper Flyckt

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik