Inställd mottagningstid onsdag 26/5

Idag onsdag 26/5 är mottagningstiden tyvärr inställd!

Marcus Hellgren

Förste kurator

Kommunikation från styrelsen 5 maj 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 5 maj 2021

Förste kurator Marcus Hellgren redovisade för sina meddelanden och däribland ett möte med bostadsstiftelsen. Andre kurator John Milton framförde sin ekonomiska rapport avseende mars månad och därtill rapporten för Q1.

Styrelsen informerades om den rådande NÖDH-kampanjen. Vidare redogjorde Förste kurator em. Edward Nehlbäck sina planer kring den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av arkivet.

Styrelsens representant i Trygghetsgruppen Erik Lidén förklarade vilket arbete TG sysslat med den närmsta nutiden. Barmästare Zachary Dratwa vittnade om hur resonemangen fortlöper i verksamhetsnämnden. Sist men inte minst diskuterades nationens alumnverksamhet tämligen flitigt.

Valda ämbetsmän

Val av en Backfickanchef för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Louise Wernblom

Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Sophie Hanson

Clara Björnsson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Leon Philip

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Valda ämbetsmän TLVL 2021

Valda ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Patrik Gustafsson

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022

Eric Winell

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Nandhakumal Nallasany

Jeffrey David

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hannah Jocic

Fyllnadsval av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Stefan Iversen

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Klara Stenerhag

Emma Östling

Fyllnadsval av fyra Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Lydia Papac

Ida Höfer

Maya Heyman

Fyllnadsval av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021

Nathalie Eriksson

Vera Hedmo

Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jesper Flyckt

Jens Persdahl

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Klara Rask

Moa Fällman

Arvid Önell Mattsson

Julia Lundberg

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Alfred Stannow Lind

Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Frida Wahlberg

Filippa Arkeving

Joakim Elmström

Clara Nygren

Isabel Baldursdottir

Jesper Häger

Erik Aste

Alva Alm

Rebecka Björnstedt

Jonas Nordkvist

Julia Ström

Daniel Thell

Olga Hansen

Ebba Börjesson

Alicia Gustafsson

Oskar Rebermark

Gabriella Velander

Adam Bergman

Lana Mustafa

Stephanie Zakrisson

Douglas Henriksson

Theodor Petersen

Clara Björnsson

Julia Ploman

Harald Ernhagen

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Moa Rihne

Stella Bülow

Ida Bjarke

Sanjay Elvarasan

Sako Sainio

Elin Taraldsson

Emma Weisel

Amanda Fredriksson

Herman Lönnqvist

Sara Heslyk

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jeffrey David

Nandhakumal Nallasamy

Johanna Lysholm

Lana Mustafa

Linn Göransson

Herman Lönnqvist

Hanna Lundin

Anna Maria Höijer

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Jeffrey David

Nandhakumal Nallasamy

Hanna Folkunger

Linn Göransson

Klara Wallestam

Linnea Forsman

Josefine Wiklund

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Nelly Carlsson

Ludwig Wonsell

Elsa Ekdahl

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Olivia Högstedt Petersén

Wilma Axelsson

Matilda Rylander

Johannes Tagesson

Celine Algotsson

Max Hofsjö

Hannah Jocic

Oscar Sundquist Laundal

Malik Bojang

Lovisa Jönsson

Emma Abrahamsson

Erik Lundeberg

Kallelse Andra lagtima Vårlandskap 2021

 

KALLELSE

Andra Lagtima Vårlandskap 2021

å Stockholms nation måndagen den 29 mars kl. 18.00

Landskapet kommer att genomföras via Zoom

Föredragningslista:

 •  Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av tre Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2021 31/12 2021
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021-31/12 2021
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2021- 31/12 2021
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Ekonomisk rapport verksamheten Andre kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordensons minnesfond 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2020 Skattmästare Röstorp
 • Budget Fastigheten 2021 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Verksamheten 2020 Andre kurator em. Carl Fredrik Kjellberg
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Kommunikation från styrelsesammanträde 3 mars 2021

Under styrelsens tredje sammanträde för året redovisade Andre kurator John Milton för januaris ekonomiska rapport. C.F Kjellberg redogjorde för den ekonomiska rapporten 2020. Vidare diskuterades den kommande donationskampanjen N.Ö.D.H. flitigt. Erik Lidén och Edward Nehlbäck visade sina planer för den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av nationens arkiv. Åsikter och råd kring den rådande Coronasituationen och alla dess utmaningar.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Andreas Iliopoulos

Oskar Rebermark

Harald Ernhagen

Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Amanda Gileus

Laura Pálsdottir

Ebba Börjesson

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Vakanser efter FLVL 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av fyra Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sugen på att arbeta på nationen?

Mejla ditt intresse till 1q@stockholmsnation.se senast tisdag 2/3 23.59

Marcus Hellgren

Förste Kurator

Valda ämbetsmän Första lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021

Oscar Sundquist Laundal

Julia Engelin

Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021

Sanjay Elavenssen

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Ariwan Tofik

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020- 31/10 2021

Henrietta Apelthun

Emilia Gjöthlin

Fyllnadsval av 16 Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021

Julia Engelin

Joanna Engewall

Olga Hanssen

Isabella Lembke

Alice Ferm

John Nordmark

Jonas Nordkvist

Sanjay Elavenssen

Theodor Petersen

Anna Allenmark

Christine Eriksson

Mathilde Welinder 

Fyllnadsval av en ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021

  Alexander Kangas

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

  Max Almgren

  Katarina Boive

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022

  Erik Lindmark

  Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022

Vakans

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vakans

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Alexander Ekberg

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Vera Olsson

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Johanna Rehme

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022

Caroline Holst

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022

Sigrid Holm

Val av Hedersledamot

Laura Kolbe

Val av Seniorer

Alexander Leucht

Alfred Anclair

Anton Masgård

Agnes von Lode

Andrea Henriksson

Caroline Holst

Ellen Hellgren

Fredrika Torell

Gabriel Boestad Schön

Herman Berggren

Niklas Byström

Sanne Sundin

Sophie Hansson

Theodor Stanser

Viggo Toftgård fd. Lundin

William Wallin

Stort Grattis!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Kommunikation från styrelsesammanträde 3 februari 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 3 februari 2021

Styrelsen beslutade under terminens andra sammanträde att tillsätta en grupp för nationens 375-årsjubileum. Denna grupp skall bestå av medlemmar från Seniorskollegiet och Styrelsen. Erik Lidén, styrelsens representant i Trygghetsgruppen, meddelade att Nelly Kvernplassen blivit vald till trygghetsombud. Vidare diskuterades de rådande Corona-relaterade omständigheterna flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval en Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Julia Ploman

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Kallelse Första lagtima Vårlandskap 2021

1 Februari 2021 18.00 via Zoom

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 30/10 2021
 • Fyllnadsval av sjutton Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot till Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Budget för Fastigheten 2021 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Bestämmande av kontotecknare och firmatecknare
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Rapport från styrelsesammanträdet den 13 januari 2021

Under årets första styrelsemöte redovisade 2Q em. Carl Fredrik Kjellberg den ekonomiska rapporten för november. Styrelsen visade fortsatt förtroende för Patrik Gustafsson i valet att anförtro honom ordförandeuppdraget även denna termin. Vidare valdes 1Q em. Erik Lidén till styrelsens representant i Trygghetsgruppen.

Arbetsgruppen för utvärdering av ämbeten redovisade sitt pågående arbete och självklart diskuterades även den digra nutiden nationen befinner sig i flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Filippa Arkeving

Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hedda Fernum

Wilma Axelsson

Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Evelina Greschner

Sanna Fredholm

Nathalie Eriksson

Hannah Jocic

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus