Kallelse Första lagtima Vårlandskap 2021

1 Februari 2021 18.00 via Zoom

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 30/10 2021
 • Fyllnadsval av sjutton Dagverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot till Revisionsnämnden för perioden 1/1 2021-31/12 2021
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2021 – 1/3 2022
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2021 – 30/6 2022
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2020 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Budget för Fastigheten 2021 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Bestämmande av kontotecknare och firmatecknare
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Rapport från styrelsesammanträdet den 13 januari 2021

Under årets första styrelsemöte redovisade 2Q em. Carl Fredrik Kjellberg den ekonomiska rapporten för november. Styrelsen visade fortsatt förtroende för Patrik Gustafsson i valet att anförtro honom ordförandeuppdraget även denna termin. Vidare valdes 1Q em. Erik Lidén till styrelsens representant i Trygghetsgruppen.

Arbetsgruppen för utvärdering av ämbeten redovisade sitt pågående arbete och självklart diskuterades även den digra nutiden nationen befinner sig i flitigt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Filippa Arkeving

Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Hedda Fernum

Wilma Axelsson

Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Evelina Greschner

Sanna Fredholm

Nathalie Eriksson

Hannah Jocic

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Vakanser inför VT21

Vakanser inför VT21

Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sugen på ett underbart VT21 på Stockholms nation?

Mejla ditt intresse till 1q@stockholmsnation.se

Marcus Hellgren

Förste Kurator

Inställd mottagningstid torsdag 17/12-20

Mottagningstiden är idag tyvärr inställd.

Kommunikation från styrelsesammanträdet den 2 december 2020

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 december 2020

Under terminens sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator C. F. Kjellberg för oktober månads ekonomiska rapport. Styrelsen beslutade att påbörja arbetet gällande framtagandet av en kulturnämnd. Vidare beslutade styrelsen om att landskapet skall besluta om höjd medlemsavgift.

Sammanträdet diskuterade den rådande Corona genomgående. Sammanträdet beslutade att nationen skall bli kontantfri och att arbetet kring detta kan påbörjas naturligt tämligen omgående.  

Valda ämbetsmän

Val av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Axel Krautmeyer

Val tretton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Max Hovsjö

Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Elin Rindemar

Klara Rask

Ariwan Tofik

Val av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Mateus Rudling

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Kallelse Urtima landskap 14 dec 2020

Urtima Landskap 2020

å Stockholms nation måndagen den 14 december kl. 11.00

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Godkännande av budget för verksamheten 2021
 •     Beslut om förändrad nationsavgift
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Kommunikation från sammanträdet i Förvaltningsnämnden 201201

Kommunikation från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 1:a december 2020

Under terminens första sammanträde i Förvaltningsnämnden presenterades och godkändes budgeten för fastigheten 2021 med ett anstånd för den rådande Coronasituationen.

Marcus Hellgren

Förste kurator

Vakanser efter Tredje lagtima höstlandskap 2020

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av tretton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

 

Sugen på ett underbart VT21 på Stockholms nation?

Mejla ditt intresse till 1q@stockholmsnation.se

Marcus Hellgren

Förste Kurator

KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2020

KALLELSE

Tredje lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 23 november kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 11/1 2020 – 31/10 2021
 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 2021- 31/12 2021
 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Paus
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Budget för Verksamheten 2020 Andre Kurator
 • Budget för Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

 

 

 

Valda ämbetsmän Andra Lagtima Höstlandskap 2020

Valda ämbetsmän under Andra Lagtima Höstlandskap 2020

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2021 -31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Sonya Sammarco till Kultur- och Nöjesförman för ovanstående period.

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2021– 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Estrid Ereback till Ledamot i Verksamhetsnämnden för ovanstående period.

Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Maria Dahlström till Programsekreterare för ovanstående period.

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2021- 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Maya Heyman och Lydia Papac till Landsmannaförmän för ovanstående period.

Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Magda Sterky till Idrottsförman för ovanstående period.

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Moa Rihne till Internationell Sekreterare för ovanstående period.

Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin till Marknadsansvarig för ovanstående period.

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Richard Martin till Redaktionssekreterare för ovanstående period.

Val av en Art Director för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Philippa Nilsson till Art Director för ovanstående period.

Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Jonathan Lindé till Ljusmästare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2021 -31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Felicia Andersson och Vendela Andersson till Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för Donationsmedlen för ovanstående period.

Val av en Hovmästare för perioden 1/1 2021– 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Eric Winell  till Hovmästare för ovanstående period.

Val av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Angelica Kaijser till Notarie för ovanstående period.

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Alexander Knutsson och Emilia Herlitz till Barmästarbiträden för ovanstående period.

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Anton Masgård, Alfred Anclair, Vera Flygare, Sofia Lundberg, Hedvig Meijer och Alexander Ekberg till Kvällsmästare för ovanstående period.

Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Nelly Kvernplassen, Olivia Högstedt Petersén, Ida Höfer, Elisabeth Wetterfors, Felicia Westling Andersson och Sanna Smidvik till Dagmästare för ovanstående period.

Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Nelly Carlsson, Filippa Lindahl och Maja Otterstedt till Frukostmästare för ovanstående period.

Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Alfred Stannow Lind och Ludwig Wonsell till Lunchmästare för ovanstående period.

Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Sigrid Holm och Jens Persdahl till Klubbmästare för ovanstående period.

Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Hugo Söderlund till Restaurangchef för ovanstående period.

Val av Seniorer

Felicia Svensson

Vilma Necander

Sofia Lundberg

Ellen Cross

Hugo Söderlund

Gustav Von Dardel

Emma Hallberg

Mikaela Viklander

Arvid Kajert

Hanna Bjurenborg

Amela Muratspahic

Erik Vågstedt

Sonya Sammarco

Stort grattis!

Marcus Hellgren

Förste kurator