Kommunikation från styrelsesammanträdet 8 september 2021

Under terminens tredje styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att inskrivningen varit lyckad och att nationen för tillfället har 5 290 st. betalande medlemmar, varav 1 189 st. är nya medlemmar. Tredje kurator Caroline Holst berättade att verksamheten går bra och att såväl dag- som kvällsverksamhet är välbesökt av Uppsalas studenter. Barmästare Zackary Dratwa kom med den glädjande nyheten att vi förra torsdagen slog ”Corona-försäljningsrekord”. Därefter redovisade Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för juli. Vidare berättade Styrelsens trygghetsombud Johanna Rehme att Trygghetsgruppen hade ett uppstartsmöte förra veckan där höstterminens målsättning diskuterades. Hon förklarade att Trygghetsgruppen ämnar fokusera på bl.a. synlighet, proaktiva åtgärder såsom workshops och utbildningar av ämbetsmän samt förberedelse för en eventuell återöppning av verksamheten. Andre kurator John Milton förklarade att arbetet med 2022 års budget har påbörjats genom att kartlägga viktiga delar av budgetprocessen. Den redovisade budgetprocessen godkändes av Styrelsen. Avslutningsvis diskuterades även återöppning av verksamhet och utmaningarna med en sådan återöppning. Det lyftes funderingar och åsikter kring såväl kort- som långsiktiga planer gällande torsdagsklubb och uthyrningsverksamhet.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Lisa Helles

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Moa Werderitsch, Carolina Cuevas, Rebecca Ander och Saga Hanson

Fyllnadsval av nio Dagverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Carolina Cuevas, Linnea Hansen, Saga Lind, Victor Larson, Alice Fältman, Filip Redaelli, Julia Linner, Erik Hjert och Johanna Berman.

Stort grattis!

/Styrelsen genom Förste kurator Sigrid Holm

Inskrivning öppnar!

Äntligen öppnar vår inskrivning för höstterminen 2021! Terminens öppettider är som följer:

Mån-ons: 10-17
Tor: 10-16
Fre: 11-16

Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av elva Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Kommunikation från styrelsesammanträdet 11 augusti 2021

Under terminens andra styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården fortsatt går bra. Andre kurator John Milton redovisade för halvårsbokslutet för 2021. Vidare valdes Carl Mattson till ny ordförande för läsåret 2021/2022. Carl har en lång erfarenhet av Stockholms nation och har den senaste tiden suttit som administratör i styrelsen. Tredje kurator Caroline Holst uppdaterade om arbetet med den nya Grölbaren. En färdig ritning är framtagen av Caroline tillsammans med Carl. Övriga styrelseledamöter kom med tankar och åsikter.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Mathilda Lindström

Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Sofia Blomqvist

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Morgan Rylander och Gustav Lindberg

Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Clara Klarquist och Markus Mühlenbock

Styrelsen genom Sigrid

Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fjorton Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Kommunikation från styrelsesammanträdet 21 juli 2021

Inledningsvis vill Styrelsen meddela att Jesper Sjögren har blivit vald till ny Styrelseordförande. Jesper har en gedigen erfarenhet av Stockholms nation och dess styrelse.

Under terminens första styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården är välbesökt av Uppsalas studenter. Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för maj. Förste kurator Sigrid Holm förklarade att en ny projektledning har tillsatts för NÖDH-kampanjen, där Sigrid Holm och Eric Winell är ledningens nya tillskott. I övrigt fortgår donationskampanjen och arbetet med denna. Vidare uppdaterade Sigrid om att det tillsatts en arbetsgrupp för det pågående stadge-arbetet, tanken är att under hösten påbörja en revidering av Stockholms Nations stadgar.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Daniel Thell

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Claudia Fax

Fyllnadsval av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Gabriel Martinell-Pinheiro

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Sonya Sammarco

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Felicia Westling
Ida Appelgren

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Philippa Nilsson

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Wilma Nordin

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Oscar Angestav

Fyllnadsval av en Krönikor för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022
Elsa Kiljunen

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Joanna Engevall

Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Karin Schöldström
Hedda Fernum
Johanna Haglund
Johanna Borna
Tilda Hygstedt

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021
Siri Falk
Johanna Borna

Grattis till alla valda! 🙂

Styrelsen genom Sigrid

Vakanser

Sök vakanser genom att mejla 1q@stockholmsnation.se

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Ljusmästare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2021 – 30/6-2022

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Krönikör för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Fyllnadsval av fjorton Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Mottagningstider under sommaren

Under sommaren är mottagningstiden reducerad. Nedan följer veckans mottagningstider på nationen.

Tisdagar 13.00-15.00

Kommunikation från styrelsesammanträdet 9 juni 2021

Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för april. Förste kurator Marcus talade om den pågående NÖDH-kampanjen och dess utmaningar. Styrelseordf. Patrik Gustafsson redogjorde för det pågående stadge-arbetet, styrelsen uppdrog 1Q el. Sigrid Holm att fortsätta in i nästa stadie med en arbetsgrupp.

Vidare diskuterades en framtida torsdagsöppning flitigt av styrelsens medlemmar. Ledamot el. Vera Olsson berättade för styrelsen över verksamhetsnämndens arbete med framtida lördagsklubbar.

Styrelsens representant i Trygghetsgruppen Erik Lidén redovisade för trygghetsgruppens arbete och konstaterade att Alfred Anclair valts till nytt trygghetsombud!

Förste kurator Marcus tillsammans med Skattmästare Iversen redovisade för FNs arbete och kommande projekt.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Angelica Kaijser

Val av två Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Maria Idrén

Mathilda Reden

Val av en Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Mateus Rudling

Styrelsen genom Marcus

Inställd mottagningstid onsdag 26/5

Idag onsdag 26/5 är mottagningstiden tyvärr inställd!

Marcus Hellgren

Förste kurator