Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 7:e april 2020

Under årets första sammanträde i Förvaltningsnämnden klubbades det igenom en omfattande arbetsordning för Skattmästarna och Förvaltningsnämnden 2020. Förvaltningsnämnden beslutade om upptagandet av ett nytt lån. Nästa steg är nu att få lånet godkänt via ett Landskap för att Skattmästarna ska få ansöka om lånet. Vidare har Skattmästarna sett över likviditeten på Nationen. Därefter skedde en lägesuppdatering från Nationen under dessa Coronatider. Kuratelet förmedlade vilka åtgärder som har utförts till följd av de restriktioner som har tillkommit. Bland annat har det inneburit att klubben har stängts ned och att Nationens traditionella valborgsfirande har behövts ställas in. L. Viktorsson informerade Förvaltningsnämnden kring vilka diskussioner som har förts i Skattmästarkonventet. Bland annat diskuterades det kring en eventuell höjning av Nationsavgiften.  

Förvaltningsnämnden genom Erik

Valda ämbetsmän under Andra lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

John Milton

Zackary Dratwa

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Angestav

Niklas Byström

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Isak Nodbrink Kuylenstierna

Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vera Markgren

Alice Håkansson

Elisabeth Wetterfors

Birna Forsström

Evelina Greschner

Felicia Westling Andersson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Moa Rihne

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Sonya Sammarco

Maya Heyman

Lydia Papac

Johannes Ljusteräng

Oscar Fahlén

Jens Persdahl

Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vendela Andersson

Magda Sterky

Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Ludvig Lantz

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Markus Hälje

Lisa Ljungberg

Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sarah Manse

Elsa Ekdahl

Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Carl Fredrik Kjellberg

Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Caroline Holst

Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Lägesuppdatering från Nationen

Kära Stockholmare!

Vi befinner oss i en mycket orolig situation där vi var dag ser Covid-19 påverka vårt samhälle på ett eller annat sätt till det negativa. Vi på Stockholms nation jobbar hårt med att hålla oss uppdaterade på de rekommendationer och restriktioner som kommer från myndigheterna med jämna mellanrum och utifrån dem ta de rätta besluten.

I nuläget står Bakfickan öppen med ordinarie verksamheter igång där vi fortfarande serverar frukost, lunch & fika (inkl. en dagens lunch) samt burgare, pasta med mera som vanligt under kvällen. Vi har anpassat verksamheten efter de restriktioner som gäller och uppmanar alla gäster som besöker oss att komma ihåg att hålla avstånd både sittandes men även köandes samt tänka på god handhygien innan, under och efter ert besök. För er som hellre låter bli att besöka restaurangverksamhet i dessa tider så har vi alltid take-away-möjligheter från morgon till kväll. Utöver det finns det möjlighet att köpa de rester som blir över från Dagens Lunch via Appen Karma där ni kan hämta maten mellan kl 14 och 16.

I veckan öppnade vi även upp vår uteservering och möjligheten att avnjuta en måltid eller kaffe utomhus istället!

Sist men inte minst så är mottagningtiderna hos Förste kurator öppna som vanligt där du har chans att ställa frågor, bli medlem, förnya ditt medlemskap hos nationen och mycket mer, både på plats och via telefon. Öppettiderna och kontaktuppgifter hittar du nedan.

Med det sagt så maila gärna [email protected] om ni har några frågor, så håller tummarna för att denna situation ska blåsa över så fort som möjligt!

Mottagningstider:
Mån 13-15
Tis 13-15
Ons 16-18
Tors 14-17
Fre 13-15

Kontaktuppgifter: https://www.stockholmsnation.se/kontakt/

Rapport från styrelsesammanträdet den 1 april 2020

Under terminens fjärde styrelsesammanträde var Corona-viruset huvudtemat. Styrelseordförande Daniel Wänn berättade för styrelsen om den stödgrupp som består av utvalda styrelsemedlemmar vars syfte är att stödja kuratelet i deras beslutsfattande. Förste kurator Erik Lidén redogjorde för styrelsen vilka åtgärder som har införts på Nationen till följd av omvärldens påverkan. Tredje kurator Vera Olsson förklarade hur dessa åtgärder har påverkat Nationens olika verksamheter samt engagemanget hos ämbetsmannaskaran.  Vidare tillsattes en arbetsgrupp bestående av Andre kurator Carl Fredrik Kjellberg, Andre kurator em. Victor Wiberg och Skattmästare Hans Röstorp med uppgiften att se över Nationens kostnader. Avslutningsvis diskuterades huruvida en ändring i medlemsavgiften skulle vara aktuellt till hösten.

Valda ämbetsmän:

Val av Dagchef för perioden 1/7 2020- 31/12 2020

Elsa Kiljunen

Val av Kvällschef för perioden 1/7 2020- 31/12 2020

Jesper Flyckt

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik

Föredragningslista för Andra Lagtima Vårlandskap 6/4

Föredragningslista:

 •  Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Fyllnadsval av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/7 2020 31/12 2020
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020
 • Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/ 6 2021
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Riskbedömning Marsgasquen

Rapport från styrelsesammanträdet den 4 mars 2020

Valda ämbetsmän under styrelsemötet den 5/2 2020

Fyllnadsval av 3 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 1 tillförordnades

Hanna Granåstedt

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Alexander Knutsson

Valda ämbetsmän under Första lagtima Vårlandskap 2020

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Maya Heyman

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Carl Hård af Segerstad

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Magda Sterky

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Sara Kuylenstierna

Sanna Fredholm

Alfred Stannow Lind

Daniel Thell

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Herman Berggren

Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Nils Norström

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Gabriela Lidén

Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Linus Torstensson

Patrick Ivert

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Max Almgren

Katarina Boive

Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020

Marcus Molander

Anna Eriksson

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Erik Lindmark

Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023

Carl Mattson

Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Olga Berg

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Claes Johan Roempke

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Andre Frizell

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Gabriel Boestad Schön

Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sofia Blomqvist

Lina Ericsson

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Victor Wiberg

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Sigge Paues

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Marcus Hellgren

Val av Hedersledamot

Annika Hökerberg

Val av Seniorer

Åsa Brengdahl

Mattias Forsgren

Lisa Kindstedt

Matilda Lifvergren Nordenfelt

Kajsa Fridborn

Anton Barr

Aaron Eidem

Simon Strömbäck

Kerstin Blomqvist

Jesper Flyckt

Patrik Gustafsson Arosenius

Arvid Larsson

Mikaela Eriksson

Kajsalisa Pohl

Kristoffer Tollin

Johanna Palm

Filip Fors Lundberg

Simon Kristiansson

Oskar Norstedt

Nicholas Dahlgren

Clara Wik

Hugo Bluhme

Benjamin Engström

Gustav Dahlqvist

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Första Lagtima Vårlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 3 februari kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Information om Bakfickan
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!