KALLELSE Första lagtima höstlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 28 september kl. 18.00

KALLELSE

Första lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 28 september kl. 18.00

NOTERA: Närvaro är endast tillåten genom föranmäld ankomst via mejl till valberedning@stockholmsnation.se

Deadline: Söndag 27/9 18.00

Föredragningslista:

§ 1            Landskapets öppnande

§ 2            Godkännande av kallelsen

§ 3            Val av två justeringsmän

§ 4            Val av fyra rösträknare

§ 5            Fastställande av röstlängd

§ 6            Fastställande av föredragningslistan

§ 7            Godkännande av föregående protokoll

§ 8            Meddelanden

§ 9            Information om röstningsförförande

§ 10          Fyllnadsval av fem Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 11          Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 12          Fyllnadsval av två Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020 -31/12-2020

§ 13          Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 14          Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 15          Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 -30/6 2021

§ 16          Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6-2021

§ 17          Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 18          Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2019

§ 19          Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2020

§ 20          Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

§ 21          Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019 –31/10 2020

§ 22          Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2021

§ 23          Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2020 – 12/31-2021

§ 24          Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 25          Val av en Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

§ 26          Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 27          Val av en Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 28          Val av en Fanförare för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 29          Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 30          Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 31          Val av en Kultur- och Nöjesförman 1/1 – 31/12 2021

§ 32          Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 33          Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 34          Val av Seniorer

§ 35          Val av Hedersledamöter

§ 36          Val av en Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 2021-2023

§ 37          Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 38          Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 39          Paus

§ 40          Inlämnande av röstsedlar

§ 41          Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator

§ 42          Bokslut Verksamheten 2019 Andre kurator em. Victor Wiberg

§ 43          Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Stenberij  

§ 44          Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp

§ 45          Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp

§ 46          Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19

§ 47          Stadgeändringar

§ 48          Övriga frågor

§ 49          Landskapets avslutande

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 september 2020

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 september 2020

Under terminens första styrelsesammanträde diskuterades Första lagtima höstlandskap och dess upplägg. Sommarverksamheten redovisades och presenterades av Andre kurator Carl Fredrik Kjellberg. Vidare fastställdes att en plan för arkiveringen nu är på plats och en ny arbetsgrupp liknande den tidigare krishanteringsgruppen formades, denna dock med fokus på verksamheten.

Valda ämbetsmän

2 Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Lova Ronge

Fredrika Torell

Fotograf för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Jocke Svensson

Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Törsleff

Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Herman Lönnqvist

Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2022

 Jonas Nordlund

Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Philippa Nilsson

Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Emil Alexander

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Vakanser HT20

Fyllnadsval av en Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Fyllnadsval av en Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020- 30/6 2021

Fyllnadsval av en Kultur och Nöjesförman för perioden 1/7 2020- 30/6 2021

Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Utskänkare för perioden 1/7 2020-30/6 2022

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Sommarens mottagningstider

Kära Stockholmare,
Nästa vecka ändras mottagningstiderna. Under sommaren är expeditionen endast öppen mellan kl. 13-15 på tisdagar.

För brådskande medlemsärenden vänligen maila 1q@stockholmsnation.se
Välkommen!

Rapport från styrelsesammanträdet den 3 juni 2020

Under terminens sista styrelsesammanträde informerade Andre Kurator Carl Fredrik Kjellberg att ansökan om permittering hade beviljats av Tillväxtverket. Barmästare Tomas Haglund meddelade att planeringen inför invigningen av sommarverksamheten går enligt plan. Undertecknad presenterade olika förslag på åtgärder för att medlemmar ska betala medlemsavgiften i höst. Dessutom tillsattes en grupp som ska utreda huruvida nationsavgiften bör ändras i framtiden. Vidare kunde undertecknad meddela att hemsidan är färdigställd. Tredje Kurator Vera Olsson kunde meddela att framtagningen av den nya marknadsföringsstrategin är till stor del avklarad. Nu återstår mindre redaktionella justeringar innan den är redo att tas i bruk. Sammanträdet meddelades att arbetet med att återställa arkivet fortgår. Nästa steg är att sålla bort de böcker som inte har antikvariskt värde från arkivet. Avslutningsvis informerades styrelsen att hanteringen av de två alkohollager som finns på Nationen ska slås ihop till ett under sommaren.

Val av Ämbetsmän:

Fyllnadsval av en Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Siri Björk

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig (AD) för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Vera Litens

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Erika Karlsson

Fyllnadsval av en ledamot i Stiftelsen för Stockholms Nations studentbostäder 1/1 2020- 31/12 2021

Erik Lidén

Fyllnadsval av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Henrik Gustafsson

Ariwan Tofik

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Theodor Stanser

Fyllnadsval av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020– 31/12 2020

Fredrika Torell

Johan Enstam

Ebba Nylander

Fyllnadsval av sju Dagverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Gabriella Velander

Sofia Flodén

Matilda Killander

Tilde Rosvall Levin

Noomi Resare

Alba Birkhammar

Elin Voksepp

Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

William Johansson

Sanna Fredholm

Fyllnadsval av fyra Kvällsverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Moa Fällman

Matilda Rylander

Maria Dahlström

Ida Appelgren

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Ellen Sjöquist

Axel Danielsson

Hugo Larsson

Stella Bülow

Olivia Högstedt

Emma Enmark

Jonathan Bringhammar

Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Céline Källgren

Filippa Arkeving

Roy Österborg

Lovisa Jönsson

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Maja Otterstedt

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Ida Höfer

Beatrice Merckx

Stort Grattis!!!

Ha en trevlig sommar,

Styrelsen genom Erik

Förste Kurator

Stockholms nation

Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 26:e maj 2020

Under terminens sista sammanträde i redovisade Skattmästare Stenberij fastighetens bokslut för 2018 och 2019. Vidare beslutades det likt varje termin att uppdatera vilka personer som är kontotecknare åt Nationen då Marcus Hellgren kliver på som Förste kurator första juli. Därefter informerades förvaltningsnämnden om en lägesuppdatering kring vad som har hänt på Nationen sedan förra sammanträdet. Avslutningsvis gick sammanträdet igenom de olika områden som är i behov av engagemang från Förvaltningsnämnden och dess ledamöter. Då den ekonomiska situationen är ansträngd går dessa inte att exekvera för tillfället och därmed beövs skjutas upp. Däremot pågår det förberedelser inom dessa områden för att kunna sjösätta projekt då läget är mer gynnsamt.   

Med det sagt,

Glad Sommar!

Förvaltningsnämnden genom Erik

Vakanser efter Tredje Lagtima Vårlandskap 2020

Vänligen gör ansökan till 1q@stockholmsnation senast den 2/6.

Val av ämbetsmän kommer att göra på styrelsemötet den 3/6 och därefter publiceras på hemsidan dagen efter.

 För frågor rörande ämbetena vänligen kontakta 1Q alternativt läs här: https://www.stockholmsnation.se/engagera-dig/ambeten/ 

 • Fyllnadsval av två Art Director för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 •   Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 •  Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot i Stiftelsen för Stockholms Nations studentbostäder 1/1 2020- 31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Kultur och Nöjesförman för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020– 31/12 2020
 • Fyllnadsval av tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Garderobsmästare 1/7 2020 – 31/12 2020

Sophie Hansson

Olga Wohlfart

Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Susanna Boder

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Nils Norström

Val av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Carl Hård af Segerstad

Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Anton Lindh

Val av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Karin Karsten

Val av två Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Filippa Lindahl

Freja Frisk

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Kerstin Blomqvist

Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

August Brodin

Elin Rindemar

Agnes von Lode

Angelica Kaijser

Daniel Thell

Hampus Stjärnström

Klara Rask

Vilma Necander

Alfred Anclair

Felicia Westling

Sofia Lundberg

Hedvig Mejer

Henrik Gustafsson

Alexander Henriksson

Anton Masgård

Arvid Önell Mattsson

Vera Flygare

Erik Haraldsson

Magda Kristiansson

Vera Markgren

Lisa Helles

Alice Håkansson

Alexander Ekberg

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Clara Nygren

Ellen Hellgren

Sofia Rommel

Lisa Scheel

Clara Björnsson

Märta Westin

Felicia Westling

Freja Frisk

Nelly Carlsson

Sara Kuylenstierna

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Felicia Jakobsson

David Alderbrant

Hugo Larsson

Ellen Hjelm

Johannes Tagesson

Maja Otterstedt

Noah Boivie

Sofia Calén

Hanna Werner

Malin Harsbo

Julia Ström

Frida Wahlberg

Elin Rindemar

Klara Rask

Felicia Svensson

Freja Frisk

Sofia Rommel

Alva da Luz

Matilda Bäremo

Celine Algotsson

Theodor Lindfors

Klara Hammarström

Nelly Carlsson

Rebecca Forster

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Johannes Tagesson

Gustav Kraft

Julia Lundberg

Hanna Werner

Emelie Elgström

Clara Nygren

Felicia Svensson

Ludwig Wonséll

Daniel Thell

Sanna Fredholm

Arvid Önell Mattsson

Sara Kuylenstierna

Magda Kristiansson

Alfred Stannow Lind

William Johansson

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Erik Aste

Emilie Aly

Eric Winell

Freja Frisk

Nelly Kvernplassen

Isak Nodbrink

Sigrid Holm

Carl-Johan Stening

Vera Flygare

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Jens Persdahl

Val av en Radioförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Balder Isaksson

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Angelica Kaijser

Ellen Hellgren

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Kallelse till Urtima Landskap 18/5 kl 9:00

Kära Stockholmare,

Varmt välkomna till Urtima Vårlandskap.

Syftet med detta sammanträde är att besluta huruvida Nationens ska uppta ett nytt lån.

Bifogat finner ni yrkandet som ni landsmän behöver ta ställning till: https://drive.google.com/file/d/1rQtqaZJfDAohTXEdUmKS4ofZndNM3lBE/view?usp=sharing

Detta landskap ska ske likt ett ordinärt Landskap. Det vill säga i Nationens lokaler med ordinär röstningsförfarande.

För att få delta på landskapet behövs föranmälan göras till 1q@stockholmsnation.se senast den 17 maj.

Vid många föranmälningar kommer landskapet att delas upp i flera omgångar för att minska risken för smittspridning.

Glöm inte legitimation och nationskort!

Nedan finner ni föredragningslistan:

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Upptagandet av nytt lån
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

Varmt Välkomna

Erik Lidén

Rapport från styrelsesammanträdet den 6 maj 2020

Under terminens femte styrelsesammanträde låg huvudfokus på det förslag som hade producerats till följd av styrelsens arbetsmöte.  Under mötet beslutade styrelsen att permittera alla sju heltidsanställda studenter tillsvidare enligt tillväxtverkets riktlinjer. Vidare beslutade styrelsen att satsa på att ha sommaröppet detta år. Gruppen som tilldelades uppgiften under föregående arbetsmöte ska nu tillsammans med Andre Kurator Carl Fredrik Kjellberg jobba fram budgetar utifrån olika tänkbara scenarion. Gruppen som jobbade med att upprätthålla Nationens anseende presenterade olika förslag som nu ska konkretiseras i en marknadsföringsplan. Likväl för sista gruppen som jobbade med medlemsavgiften. Förste Kurator Erik Lidén informerade styrelsen att stora framsteg har gjorts sedan förra styrelsemötet. Det är endast några små redaktionella korrigeringar som återstår. Avslutningsvis gav Tredje Kurator Vera Olsson en lägesuppdatering kring framställandet av det nya marknadsföringsplanen.

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik