Vakanser inför vårterminen 2022

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 30/6 2022

Fyllnadsval av fyra Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av tjugo Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Är du intresserad av någon av vakanserna – vänligen mejla 1q@stockholmsnation.se!

Kommunikation från Styrelsesammanträdet 8 december 2021

Under sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2021. Vidare meddelade Styrelsens representant i Trygghetsfrågor Johanna Rehme att trygghetsgruppen nyligen haft möte där bl.a. den kommande Tygghetsenkät diskuterades och det beslutades om att skicka ut enkäten i mitten av december. Tredje kurator Caroline Holst berättade om att planeringen för Valborg 2022 fortgår. Därefter diskuterades Verksamhetens budget 2022, där ledamöter fick inkomma med önskemål på revidering. Landskap kommer besluta om budgeten under Första Lagtima Vårlandskap. Avslutningsvis informerade Ledamot Carl Fredrik Kjellberg och Tredje kurator Caroline Holst att de fortsätter arbetet mot en kontantfri nation, och att förhoppningen är att nationen är helt kontantfri fr.o.m. årsskiftet.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2022

Markus Mühlenbock och Nora Löwbeer

Fyllnadsval av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Victor Larson, Ludvig Johansson, Thomas Brolin och Ellinor Gustavsson

Fyllnadsval av nio Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Agnes Fogelström och Ida Åström

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Mattias Bäckström

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av två Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Oscar Sundqvist Laundal

Ida Höfer       

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Richard Martin

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Martin Strandberg

Fyllnadsval av en Internationell sekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Moa Rihne

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Kura Torjagrillbli

Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Gustaf Stangel

Val av sex Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Johannes Ekbom, Kristian Reeves, Gustav Lindberg, Morgan Rylander, Medra Malki och Johanna Gustavsson

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Sara Heslyk, Saku Sainio, Hanna Lundin, Lana Mustafa, Sofia Tendorf, Mateus Rudling, Julia Ploman, Carolina Cuevas, Karin Schöldström och Amanda Westermark

Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Julia Schöld, Julia Linnér, Maja Otterstedt, Linnea Wulkhan, Johanna Bergman, Hannes Öberg, Filip Redaelli, Erik Aste, Ludvig Westberg, Jonas Nordkvist, Saga Lind, Stephanie Zachrisson Ravivi, Olga Hansen, Edward Schelin, Alva Alm, Dan Friedman, William Ewerblad, Sonja Nordman, Vilhelm Westberg, Alicia Gustafsson, Ebba Börjesson, Adam Bergman, John Nordmark, Edvin Henriksson och Hugo Sjönneby

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Rebecca Ander, Isabel Baldursdottir, Rebecka Björnestedt, Ariwan Tofik, Hugo Larsson, Sophie Hamilton, Elin Åberg, Harald Ernhagen, Sanjay Elvarasan, Alice Alexandersson, Gustav Backman och Noura Ben Aissa

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 – 30/6 2022

Birna Forsström, Nelly Carlsson och Hannah Jocic

Stor grattis till alla valda!

Sigrid Holm, Förste kurator

Vakanser efter Tredje Lagtima Höstlandskap 2021

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av nio Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Är du intresserad av någon av vakanserna – vänligen mejla 1q@stockholmsnation.se!

Valda under Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Markus Mühlenbock

Fyllnadsval av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Shah Zaib

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Lisa Helles

Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Celine Algotsson

Fyllnadsval av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Anna Eriksson och Marcus Molander

Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Douglas Henriksson

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 – 31/12 2022

Olivia Högstedt Petersen och Alice Håkansson

Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 – 31/12 2022

Mathilda Redén

Val av en Art Director för perioden 1/1 – 31/12 2022

Wilma Nordin

Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Vera Markgren

Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2022

Mathilda Cselenyi

Val av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fanny Huyhn Söderberg

Val av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Henrik Gustafsson

Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Linnea Forsman och Klara Wallestam

Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Saga Lind

Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Sanna Fredholm, Johanna Haglund, Hedda Fernum och Markus Mühlenbock

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Joakim Elmström, Wilma Axelsson, Emma Abrahamsson, Johannes Tagesson, Max Hofsjö och Jesper Häger

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 – 30/6 2022

Carl-Johan Stening och Lydia Papac

Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Matilda Rylander och Andreas Iliopoulos

Stort grattis till alla valda!

Vakanser efter Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2022

Är du intresserad av att söka någon av vakanserna? Mejla 1q@stockholmsnation.se

Kommunikation från styrelsesammanträdet 13 oktober 2021

Under terminens fjärde styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att Nationen har 6864 stycken medlemmar, vilket är flest antalet medlemmar någonsin. Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för augusti. Vidare berättade Styrelsens trygghetsombud Johanna Rehme att Trygghetsgruppen fortsätter trygghetsarbetet på nationen, bl.a. har det startats en FB-grupp för där alla som önskar arbeta som trygghetsvärd kan ansöka om medlemskap. Därefter uppdrogs Förste kurator Sigrid Holm att tillsammans med stadgerevideringsgruppen ta fram en tidsplan till nästa sammanträde gällande ev. ändringar av Nationens stadgar. Vidare beslutades att anta en Policy för verksamhetens nyttjande av fastigheten. Bakgrunden till beslutet är att Förvaltningsnämnden har framkommit med ett förslag på samarbetsdokument mellan Styrelsen och förvaltningsnämnden. Syftet är att hålla liv i nationsminnet och se till att framtida styrelser, förvaltningsnämnder och kuratel kan ta genomtänkta beslut om de är medvetna om historien. Avslutningsvis berättade Tredje kurator Caroline Holst och Styrelseordförande Carl Mattsson att den nya grölbaren har börjat byggas.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2021-30/6 2022

Elin Fyrhlund

Tillförorndande av en Klubbverkare för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Marcus Mühlenbock

Styrelsen genom Sigrid

Vakanser efter Första lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021

Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021

Val av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Val av en Kultur- och Nöjesförman 1/1 – 31/12 2022

Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Är du intresserad av att söka någon av ovanstående vakanser eller har du några frågor är du välkommen att mejla mig på 1q@stockholmsnation.se.

/Sigrid Holm, Förste kurator

Kommunikation från förvaltningsnämndssammanträdet 29 september 2021

Förvaltningsnämnden är, enligt 7 kap. 30 § i Nationens stadgar, ansvarig för Stockholms nations Fastighet- och Kapitalförvaltning. Förvaltningsnämnden består av 1Q, 2Q, 3Q, BM, Skattmästare tillsammans med två landskapsvalda ledamöter (för tillfället Eric Winell och Patrik Gustafsson) och två av Seniorskollegiet utsedda ledamöter (för tillfället Marcus Laurén och Lars Viktorsson). Har du funderingar kring Förvaltningsnämndens arbete är du varmt välkommen att fråga mig.

Under terminens första förvaltningsnämndsmöte redovisade Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för september 2021. Därefter diskuterades införskaffandet av en vaktmästare till Nationen. Avslutningsvis diskuterades en policy som behandlar Verksamhetens nyttjande av Nationen. Syftet med policyn är att öka samarbetet mellan Förvaltningsnämnden och Styrelsen för att säkerställa att verksamhet och fastighet arbetar mot samma målsättningar. Ännu har inget kring policyn beslutats.

Förvaltningsnämnden genom Sigrid

Valda ämbetsmän under Första lagtima Höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Första lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Elsa Widenström

Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Sanjay Elavarasan

Hanna Jocic

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Gabriella Velander Fanoun

Fyllnadsval av en Marskalk för perioden 30/10 2020 – 1/11 2021

Nathali Soto

Fyllnadsval av en Bibliotekarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Niklas Byström

Fyllnadsval av en Sånganförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Joakim Elmström

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Gustav Hasselquist

Elin Åberg

Fyllnadsval av sju Kvällsverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021

Alice Alexandersson

Vilhelm Westberg

Giovanni Schiappa

John Nordmark

Ludvig Westberg

Hannes Öberg

Gabriel Österwall

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden1/7-21 – 31/12-2021

Amanda Westermark

Katharina Munz

Northon Ekenberg

Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7-21 – 31/12-2021

Sophie Hamilton

Agnes Sköldmark

Elin Åberg

Dan Friedman

Erik Krumlinde

Emma Nyberg

Fyllnadsval av tre Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 

Andreas Iliopoulos

William Ewerblad

Hannes Öberg

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7-21 – 31/12 2021

Theodor Tisell

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7-21 – 30/6-22

Siri Rylander

Jakob Blasberg

Fyllnadsval av en Ledamot i Styrelsen för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Anna Lind

Fyllnadsval av Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2021-31/12 2021

Johanna Schwang

Val en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Johannes Ljusteräng

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Felicia Lööke

Val av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Eric Winell

Val av en Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Arvid Önell Mattson

Val av en Fanförare för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Victor Rydgård

Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022

Emilia Gjöthlén

Nathali Soto

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2022

Klara Rask

Val av Seniorer

Lydia Papac

Erik Haraldsson

Sarah Manse

Alexander Knutsson

Maya Heyman

Jens Persdahl

Angelica Kaijser

Nelly Kvernplassen

Isak Nordbrink

Carl-Johan Stening

Vera Flygare

Filippa Lindahl

Hedvig Meijer

Johannes Ljusteräng

Vendela Andersson

Jonathan Lindé

Richard Martin

Lisa Nordkvist

Anton Lindh

Moa Rihne

Eric Winell

Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 2022-2024

Stefan Iversen

Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 – 30/6 2022

Emilia Aly

Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Jens Persdahl

Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2022

Maya Heyman

STORT grattis!

Sigrid Holm
Förste kurator