Valda ämbetsmän under Första lagtima Vårlandskap 2020

Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Maya Heyman

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Carl Hård af Segerstad

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Magda Sterky

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Sara Kuylenstierna

Sanna Fredholm

Alfred Stannow Lind

Daniel Thell

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Herman Berggren

Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Nils Norström

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Ida Appelgren

Sophie Foss

Gabriela Lidén

Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Linus Torstensson

Patrick Ivert

Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Max Almgren

Katarina Boive

Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020

Marcus Molander

Anna Eriksson

Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Erik Lindmark

Linda Ekwall

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023

Carl Mattson

Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Olga Berg

Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021

Claes Johan Roempke

Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Andre Frizell

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Gabriel Boestad Schön

Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sofia Blomqvist

Lina Ericsson

Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Jesper Sjögren

Patrik Gustafsson Arosenius

Victor Wiberg

Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Sigge Paues

Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021

Marcus Hellgren

Val av Hedersledamot

Annika Hökerberg

Val av Seniorer

Åsa Brengdahl

Mattias Forsgren

Lisa Kindstedt

Matilda Lifvergren Nordenfelt

Kajsa Fridborn

Anton Barr

Aaron Eidem

Simon Strömbäck

Kerstin Blomqvist

Jesper Flyckt

Patrik Gustafsson Arosenius

Arvid Larsson

Mikaela Eriksson

Kajsalisa Pohl

Kristoffer Tollin

Johanna Palm

Filip Fors Lundberg

Simon Kristiansson

Oskar Norstedt

Nicholas Dahlgren

Clara Wik

Hugo Bluhme

Benjamin Engström

Gustav Dahlqvist

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Första Lagtima Vårlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 3 februari kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarandet
 • Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Kultur och nöjesförman för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två ledamöter Revisionsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Val av två ledamöter till Revisionsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019- 31/10 2020
 • Val av två ledamöter till Granskningsnämnden för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Administratör för perioden 1/7 2020- 30/6 2023
 • Val av en ledamot till Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Fanförare för perioden 2/3 2020 – 1/3 2021
 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av två Stortorsdagsvärdar för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av fyra ledamöter i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Tredje Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av en Förste Kurator för verksamhetsåret 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Val av Hedersledamöter
 • Val av Seniorer
 • PAUS
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport Verksamheten Andre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Information om Bakfickan
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Varmt välkomna!

Valda Ämbetsmän under styrelsemötet 15/1 2020

Fyllnadsval av 11 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 10 tillförordnades

Melvin Karlsson

 Elsa Antonsson

 Karolina Aler

 Alice Håkansson

 Vera Markgren

 Emma Wiesel

 Egil Ulfson

 Clara Nygren

 Julia Lundberg

 Alexander Henriksson

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Greta Ekblom

Astrid Hellström Ryckert

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 -31/12 2020

Viggo Lundin

Fyllnadsval av fyra garderobsmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Wendela Wong och Mikka Söder, Ariwan Tofik, Fredrik Govenius

Stort Grattis!

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik

Julstängt

Kära medlemmar,
Tack för en fantastisk termin!
🎉Vi ses igen i januari efter julledigheten 🎉
Inskrivningen öppnar den 8:e januari
🌟God Jul och Gott nytt år🌟

För brådskande ärenden maila [email protected]

Val av ämbetsmän under styrelsemötet den 4 december 2019

Fyllnadsval av 18 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020 var av 11 valda

Gabriella Velander

Emma Enmark

Joline Larsson

Lisa Helles

Sofia Flodén

Matilda Rylander

Ida Höfer

Hanna Johnson

 Hanna Forsberg

Sofia Tjernlund

Josefine Andersson

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

 Alice Nilsson Ingberg

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Benjamin Engström

Birna Forsström

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fredrik Sandberg

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Arvid Önell Mattson

Emelie Elgström.

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Maria Dahlström

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Moa Rihne

Stort Grattis!

Styrelsen genom Erik

Vakanser efter Tredje Lagtima Höstlandskap 2019

Anmälan görs till [email protected] senast 4/12 kl12:00.

Ämbetsmännen kommer att tillsättas på nästkommande styrelsemöte den 4/12 och resultatet kommer att publiceras på hemsidan samt anslagstavlan dagen efter.

Fyllnadsval av 17 Dagverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 -31/12 2020

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av en hovmästare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Fyllnadsval av 1 Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 -30/6 2020

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2019

Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 2020- 31/12 2020

Eric Winell

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Ellen Cross

Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Niklas Kantzy

Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Alexander Leucht

Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Sonya Sammarco

Sven Wilson

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Jakob Freund

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Sarah Manse

Sofia von Cotzhausen Modin

Lydia Papac

Emilie Aly

Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Johanna Rehme

Mikaela Viklander

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019

Astrid Ryckert

Fyllnadsval av fyra Dagmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Beatrice Merckx

Elisabeth Wetterfors

Evelina Greschner

Louise Wernblom

Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Sophie Hanson

Clara Björnson

Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Sigge Paues

Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021

Fanny Huynh Söderberg

Val av tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Isak Nordbrink

Anton Hüll

Caroline Holst

Val av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 31/12 2020

Axel Petterson

Val av två Frukostmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020

Nelly Hedin

Felicia Svensson

Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2020– 31/12 2020

Hanna Bjurenborg

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Olga Wohlfahrt

Andrea Henriksson

Fanny Isberg

Vera Hedmo

Vera Vinberg

Felicia Westling Andersson

Jarl von Hofsten

Richard Martin

Agnes von Lode

Ebba Holmberg

Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Alexander Knutsson

Erik Haraldsson

Zackary Dratwa

Filippa Lindahl

Angelica Kaijser

Moltas Nordin

Agnes Söderqvist

Nelly Kvernplassen

Henrik Gustafsson

Joakim Elmström

Vera Flygare

Felicia Westling

Oscar Fahlén

Nike Lestander

John Milton

Jens Persdahl

Philip Svensson

Lisa Nordkvist

Sanne Sundin

Sigrid Holm

Felicia Westling Andersson

Ebba Holmberg

Balder Isaksson

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Emma Hallberg

Hanna Jansson

Lisa Kindstedt

Val av tretton Lunchverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Joakim Elmström

Ebba Nylander

Magdalena Sterky

Isabelle Carlsson

Alice Engström

Elin Kjellberg Karlsson

Axel Krautmeyer

Elsa Burholt

Mikka Söder

William Johansson

Jarl von Hofsten

Nelly Carlsson

Rebecca Olausson

Val av sju Dagverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Beatrice Merckx

Felicia Curbo

Freja Frisk

Carin-Linnea Sjöö

Nora BM

Olivia Högstedt

Sanna Dannert

Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

William Wallin

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Sofia Lundberg

Vilma Necander

Gabriel Ohlström Flygare

Jonas Nordlund

Felicia Andersson

Gustav Einarsson

Anton Masgård

Alfred Anclair

Hedvig Meijer

Vendela Andersson

Alexander Ekberg

Elsa Ekdahl

Stort grattis!

Erik Lidén

Förste kurator

KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2019 å Stockholms nation tisdagen den 26 november kl. 18.00

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/1 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av fem Dagverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019
 • Fyllnads val av en Kvällsverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/7 2019- 30/6 2020
 • Fyllnadsval av sex Dagmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021
 • Val av tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020- 30/6 2020
 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 2020- 31/12 2020
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2020– 31/12 2020
 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2020-30/6 2020
 • Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020
 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020
 • Val av Hedersledamöter
 • Paus
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Bokslut Verksamheten 2018 Andre kurator em. Johanna Schwang
 • Budget för Verksamheten 2020 Andre Kurator
 • Budget för Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordenson 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2018 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2017 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Renoveringen 2017 Skattmästare Stenberij
 • Redovisning av Bakfickans kostnader Skattmästare Stenberij
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

Varmt välkomna!!

Valda ämbetsmän vid styrelsesammanträdet den 6/11-2019

Lunchverkare för perioden 1/7 2019-31/12 2019

Elsa Burholt

Kvällsverkare för perioden 1/7 2019- 31/12 2019

Maya Heyman

Dagchef för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Elsa Kiljunen

Kvällschef för perioden 1/1 2020- 30/6 2020

Hugo Bluhme

Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2019

Fyllnadsval av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2020- 31/12 2020

Hanna Skarin

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Axel Englund

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Gustav Demmelmaier

Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020-31/12 2021

Marcus Laurén

Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/1 2020-31/12 2020

Oscar Angestav

 Två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

John Milton

Carl-Johan Stening

En Ljusmästare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Jonathan Lindé

En Ledamot i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Gustaf Eriksson

En Hovmästare för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

En Notarie för perioden 1/1 2020 – 31/12 2020

Alexander Knutsson


Tre Kvällsmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Isar Silfur

Niklas Byström

Johannes Ljusteräng

Två Klubbmästare för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Theodor Stanser

Gabriel Boestad Schön

En Restaurangchef för perioden 1/1 2020 – 30/6 2020

Felicia Lööke

Stort grattis!

Erik Lidén

Förste kurator