Angående NÖDH-balen

Hej,

Nu börjar NÖDH-balen närma sig med stormsteg. Den 4 juni 2022 går en oförglömlig kväll av stapeln. Har du inte fått din anmodan eller har andra frågor om balen? Mejla 1q@stockholmsnation.se.

/Projektledningen genom Förste kurator Sigrid Holm

Vakanser efter FLVL

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för
perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av en Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Val av en Fotograf för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Val av en Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Vill du söka någon av vakanserna? Mejla 1q@stockholmsnation.se.

Kommunikation från Styrelsesammanträde 220209

Under vårterminens andra styrelsemöte redogjorde 2Q em. J. Milton för den ekonomiska rapporten för verksamhetens fjärde kvartal. Önskar ni ta del av den? Hör av er till 2q@stockholmsnation.se. Vidare berättade Styrelsens representant i Trygghetsgruppen J. Rehme om vad Trygghetsgruppen gjort sedan senaste styrelsesammanträdet, där hon förklarade att det bl.a. upprättats en lathund med förväntningar och instruktioner för alla trygghetsvärdar som arbetar under Torsdagsklubben. Dessutom har trygghetsenkäten för förra terminen sammanställts och redovisades under Nationens Ämbetsmannadag. Därefter berättade 3Q C. Holst att Nationen ska få 3 nya vaktmästare som arbetar varje vardag i minst 6 timmar. Förhoppningen är att se till att fastigheten är i toppskick innan terminen är slut! Ledamot P. Arosenius presenterade sedan ett förslag på en Långsiktig investeringsplan för att skapa en längre tidshorisont hos Nationen. Styrelsen beslutade om att inom en överskådlig framtid tillsätta arbetsgrupper för att kika på utformningen av en sådan investeringsplan. Arbetsgrupperna ska bestå av ledamöter från såväl Styrelsen som Förvaltningsnämnden.

Val av ämbetsmän

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022
Nicolin Lundstedt, Fredrik Modalen och Elsa Isaksson

Fyllnadsval av två Kvällsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022
Alva Alm och Ida Höfer

Styrelsen genom Förste Kurator Sigrid Holm

Val av ämbetsmän under styrelsemötet den 19 januari 2022

Fyllnadsval av tjugo Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Mathias Tegenfeldt,

Alice Bevegard,

Hedda Mejer,

Emelie Eriksson,

Elsa Strömbäck,

Tindra Matsson,

Emilia Frölander,

Selma Frykholm,

Nils Risberg,

Moa Timander,

Therese Molander,

Ida Lindgren,

Veronica Szabat,

Linn Stannervik,

Andrea Bjursell,

Elsa Dahlin,

Irma Hammer,

Victoria Svensson,

Leon Larsson,

Eline Johnson.

Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Gabriel Cavallin,

Hjalmar Bergengren,

Anna Di Luca.

Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Clara Karlquist,

Lovisa Jönsson.

Stort grattis till alla valda!

/Sigrid Holm, Förste kurator

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2022

Ingrid Olsson

Victoria Monrad

Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Maria Åsenius

Saga Hanson

Josefina Nordberg

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Siri Falk

Rebecca Lowén

Erik Hjelt

Frida Wallin

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Filippa Arkeving

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Elin Taraldsson

Fyllnadsval av två Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Nandhakumar Nallasamy

Arshey Dhangekar

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022.

Isak Nodbrink

Stort grattis!

Sigrid Holm, Förste kurator

Gällande NÖDH-balen

Till följd av den olyckliga utvecklingen av covid-19 tillsammans med de nya restriktionerna har vi i projektledningen valt att inte genomföra NÖDH-balen den 29/1. Vi kommer istället genomföra evenemanget när läget ser bättre ut, förhoppningsvis senare i vår. Mer information om datum och liknande kommer tillsammans med en ny anmodan senare under terminen. Det är med stor sorg som vi ställer in NÖDH-balen den 29/1 och vi hoppas på att kunna träffa er alla snart. Ta hand om er!

/Projektledningen genom Sigrid Holm, Förste kurator

Vakanser inför vårterminen 2022

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 30/6 2022

Fyllnadsval av fyra Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av sju Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av tjugo Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022

Är du intresserad av någon av vakanserna – vänligen mejla 1q@stockholmsnation.se!

Kommunikation från Styrelsesammanträdet 8 december 2021

Under sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2021. Vidare meddelade Styrelsens representant i Trygghetsfrågor Johanna Rehme att trygghetsgruppen nyligen haft möte där bl.a. den kommande Tygghetsenkät diskuterades och det beslutades om att skicka ut enkäten i mitten av december. Tredje kurator Caroline Holst berättade om att planeringen för Valborg 2022 fortgår. Därefter diskuterades Verksamhetens budget 2022, där ledamöter fick inkomma med önskemål på revidering. Landskap kommer besluta om budgeten under Första Lagtima Vårlandskap. Avslutningsvis informerade Ledamot Carl Fredrik Kjellberg och Tredje kurator Caroline Holst att de fortsätter arbetet mot en kontantfri nation, och att förhoppningen är att nationen är helt kontantfri fr.o.m. årsskiftet.

Valda ämbetsmän

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2022

Markus Mühlenbock och Nora Löwbeer

Fyllnadsval av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Victor Larson, Ludvig Johansson, Thomas Brolin och Ellinor Gustavsson

Fyllnadsval av nio Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Agnes Fogelström och Ida Åström

Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Mattias Bäckström

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av två Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Oscar Sundqvist Laundal

Ida Höfer       

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Richard Martin

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Martin Strandberg

Fyllnadsval av en Internationell sekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Moa Rihne

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Kura Torjagrillbli

Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Gustaf Stangel

Val av sex Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Johannes Ekbom, Kristian Reeves, Gustav Lindberg, Morgan Rylander, Medra Malki och Johanna Gustavsson

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Sara Heslyk, Saku Sainio, Hanna Lundin, Lana Mustafa, Sofia Tendorf, Mateus Rudling, Julia Ploman, Carolina Cuevas, Karin Schöldström och Amanda Westermark

Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Julia Schöld, Julia Linnér, Maja Otterstedt, Linnea Wulkhan, Johanna Bergman, Hannes Öberg, Filip Redaelli, Erik Aste, Ludvig Westberg, Jonas Nordkvist, Saga Lind, Stephanie Zachrisson Ravivi, Olga Hansen, Edward Schelin, Alva Alm, Dan Friedman, William Ewerblad, Sonja Nordman, Vilhelm Westberg, Alicia Gustafsson, Ebba Börjesson, Adam Bergman, John Nordmark, Edvin Henriksson och Hugo Sjönneby

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 – 30/6 2022

Rebecca Ander, Isabel Baldursdottir, Rebecka Björnestedt, Ariwan Tofik, Hugo Larsson, Sophie Hamilton, Elin Åberg, Harald Ernhagen, Sanjay Elvarasan, Alice Alexandersson, Gustav Backman och Noura Ben Aissa

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 – 30/6 2022

Birna Forsström, Nelly Carlsson och Hannah Jocic

Stor grattis till alla valda!

Sigrid Holm, Förste kurator