Vakanser efter Tredje lagtima höstlandskap 2020

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Fyllnadsval av tretton Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

 

Sugen på ett underbart VT21 på Stockholms nation?

Mejla ditt intresse till [email protected]

Marcus Hellgren

Förste Kurator

KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2020

KALLELSE

Tredje lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 23 november kl. 18.00

Föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 11/1 2020 – 31/10 2021
 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 2021- 31/12 2021
 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Garderobsmästare för perioden 1/1 2021-30/6 2021
 • Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Paus
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Budget för Verksamheten 2020 Andre Kurator
 • Budget för Fastigheten 2020 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Fastigheten 2018 Skattmästare Stenberij
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

 

 

 

Valda ämbetsmän Andra Lagtima Höstlandskap 2020

Valda ämbetsmän under Andra Lagtima Höstlandskap 2020

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2021 -31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Sonya Sammarco till Kultur- och Nöjesförman för ovanstående period.

Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2021– 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Estrid Ereback till Ledamot i Verksamhetsnämnden för ovanstående period.

Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Maria Dahlström till Programsekreterare för ovanstående period.

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2021- 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Maya Heyman och Lydia Papac till Landsmannaförmän för ovanstående period.

Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Magda Sterky till Idrottsförman för ovanstående period.

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Moa Rihne till Internationell Sekreterare för ovanstående period.

Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Viggo Lundin till Marknadsansvarig för ovanstående period.

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Richard Martin till Redaktionssekreterare för ovanstående period.

Val av en Art Director för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Philippa Nilsson till Art Director för ovanstående period.

Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Jonathan Lindé till Ljusmästare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2021 -31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Felicia Andersson och Vendela Andersson till Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för Donationsmedlen för ovanstående period.

Val av en Hovmästare för perioden 1/1 2021– 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Eric Winell  till Hovmästare för ovanstående period.

Val av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Angelica Kaijser till Notarie för ovanstående period.

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Alexander Knutsson och Emilia Herlitz till Barmästarbiträden för ovanstående period.

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Anton Masgård, Alfred Anclair, Vera Flygare, Sofia Lundberg, Hedvig Meijer och Alexander Ekberg till Kvällsmästare för ovanstående period.

Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Nelly Kvernplassen, Olivia Högstedt Petersén, Ida Höfer, Elisabeth Wetterfors, Felicia Westling Andersson och Sanna Smidvik till Dagmästare för ovanstående period.

Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Nelly Carlsson, Filippa Lindahl och Maja Otterstedt till Frukostmästare för ovanstående period.

Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Alfred Stannow Lind och Ludwig Wonsell till Lunchmästare för ovanstående period.

Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Sigrid Holm och Jens Persdahl till Klubbmästare för ovanstående period.

Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Hugo Söderlund till Restaurangchef för ovanstående period.

Val av Seniorer

Felicia Svensson

Vilma Necander

Sofia Lundberg

Ellen Cross

Hugo Söderlund

Gustav Von Dardel

Emma Hallberg

Mikaela Viklander

Arvid Kajert

Hanna Bjurenborg

Amela Muratspahic

Erik Vågstedt

Sonya Sammarco

Stort grattis!

Marcus Hellgren

Förste kurator

Kommunikation från styrelsesammanträdet 201104

Rapport från styrelsesammanträdet den 4 november 2020

Under terminens tredje sammanträde redovisade Förste kurator Marcus för arbetet med den verksamhetsinriktade Coronagruppen och dess aktivitet. Inspektor Tord och Proinspektor Maria redogjorde för vad som sagts på inspektorsmötet. Vidare beslutade styrelsen att Förste kurator skall erhålla medieträning i sin upplärning.

Tredje kurator Sigge beskrev valborgsgruppens fortskridande arbete.

Valda ämbetsmän

Val av Kvällschef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Jesper Flyckt

Val av Dagchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021

Louise Wernblom

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Kallelse andra lagtima höstlandskap 2020

KALLELSE

 Andra lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 2 november kl. 18.00

Preliminär föredragningslista:

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Information om röstningsförfarande
 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2021-31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/72020 – 31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020-31/10 2021
 • Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2021- 31/12 2021
 • Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Art Director för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022
 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av en Notarie för perioden 1/1 2021 – 31/12 2021
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021
 • Val av Seniorer
 • Val av Hedersledamöter
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator
 • Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19
 • Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Erik Lidén verksamhetsåret 19/20
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Inställt evenemang 10/10 2020

Kära Stockholmare,

Vi beslutade tidigare idag att ställa in dagens evenemang. Detta beslut togs efter diskussion med Styrelse, Pernilla Björk som är kommunikationsansvarig vid Uppsala Universitet och Mikael Köhler, Hälso- och sjukvårdsdirektör för region Uppsala. Vi uppmanar samtliga studenter som tänkte närvara att ej bedriva festverksamhet hemifrån.
Ledningen genom Marcus

Valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2020

Valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2020

Fyllnadsval av fem Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Lisa Nordkvist, Andrea Henriksson, Sjoerd Koopman, Klara Lindblad och Emil Stenbäck för ovanstående period.

Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Sjoerd Koopman, Mathilda Cselenyi, Sanna Smidvik, Emma Norin, Andrea Henriksson och Tilda Hygstedt för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7 2020 -31/12-2020

Sammanträdet beslutade att välja Emma Abrahamsson och Tilda Hygstedt för ovanstående period.

Fyllnadsval av två Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Marcus Holm och Lovisa Isaksson för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Alexander Leucht för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Körledare ör perioden 1/7 2020 -30/6 2020

Sammanträdet beslutade att välja Elisabeth Wehlin för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Simon Kristiansson för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Simon Strömbäck för ovanstående period.

Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sammanträdet beslutade att välja Lina Lundevall- Brunö för ovanstående period.

Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Simon Strömbäck för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Sammanträdet beslutade att välja Anna Eriksson och Marcus Molander till Ledamöter i Granskningsnämnden för ovanstående period.

Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att Sara Bohm till Nationskaplan för ovanstående period.

Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2021 – 12/31-2021

Sammanträdet beslutade att välja Sverker Bonde till Juridisk rådgivare för ovanstående period.

Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

Sammanträdet beslutade att välja Patrik Ivert till Ledamot i Revisionsnämnden för ovanstående period.

Val av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Carl Byström till ledamot i Förvaltningsnämnden för ovanstående period.

Val av en Fanförare för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Sammanträdet beslutade att välja Victor Rydgård till Fanförare för ovanstående period.

Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

Sammanträdet beslutade att välja Daniel Nordenström till IT-ansvarig för ovanstående period.

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Kerstin Blomqvist till Bibliotekarie för ovanstående period.

Val av en Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 1/1 2021 -31/12 2022

Sammanträdet beslutade att välja Hans Röstorp till Skattmästare för Donationsmedlen för ovanstående period.

Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja Zachary Dratwa till Barmästare för ovanstående period.

Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2021

Sammanträdet beslutade att välja John Milton till Andre Kurator för ovanstående period.

Stort grattis!

Marcus Hellgren

Förste kurator

KALLELSE Första lagtima höstlandskap 2020 å Stockholms nation måndagen den 28 september kl. 18.00

KALLELSE

Första lagtima höstlandskap 2020 å

Stockholms nation måndagen den 28 september kl. 18.00

NOTERA: Närvaro är endast tillåten genom föranmäld ankomst via mejl till [email protected]

Deadline: Söndag 27/9 18.00

Föredragningslista:

§ 1            Landskapets öppnande

§ 2            Godkännande av kallelsen

§ 3            Val av två justeringsmän

§ 4            Val av fyra rösträknare

§ 5            Fastställande av röstlängd

§ 6            Fastställande av föredragningslistan

§ 7            Godkännande av föregående protokoll

§ 8            Meddelanden

§ 9            Information om röstningsförförande

§ 10          Fyllnadsval av fem Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 11          Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 12          Fyllnadsval av två Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020 -31/12-2020

§ 13          Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 14          Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 15          Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2020 -30/6 2021

§ 16          Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6-2021

§ 17          Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2020

§ 18          Fyllnadsval av en Programsekreterare för perioden 1/7 2020 -31/12 2019

§ 19          Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2020

§ 20          Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2020

§ 21          Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2019 –31/10 2020

§ 22          Val av en Nationskaplan 1/1 – 31/12 2021

§ 23          Val av en Juridisk Rådgivare 1/1 2020 – 12/31-2021

§ 24          Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 25          Val av en Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022

§ 26          Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 27          Val av en Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 28          Val av en Fanförare för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 29          Val av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 30          Val av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021

§ 31          Val av en Kultur- och Nöjesförman 1/1 – 31/12 2021

§ 32          Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 33          Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 34          Val av Seniorer

§ 35          Val av Hedersledamöter

§ 36          Val av en Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 2021-2023

§ 37          Val av en Barmästare för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 38          Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 – 31/12 2021

§ 39          Paus

§ 40          Inlämnande av röstsedlar

§ 41          Ekonomisk rapport VerksamhetenAndre Kurator

§ 42          Bokslut Verksamheten 2019 Andre kurator em. Victor Wiberg

§ 43          Bokslut Fastigheten 2019 Skattmästare Stenberij  

§ 44          Bokslut Jonas Nordenson 2019 Skattmästare Röstorp

§ 45          Bokslut Donationsmedlen 2019 Skattmästare Röstorp

§ 46          Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt för Förste Kurator em. Karin Karsten verksamhetsåret 18/19

§ 47          Stadgeändringar

§ 48          Övriga frågor

§ 49          Landskapets avslutande

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!

Marcus Hellgren
Förste kurator

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 september 2020

Rapport från styrelsesammanträdet den 2 september 2020

Under terminens första styrelsesammanträde diskuterades Första lagtima höstlandskap och dess upplägg. Sommarverksamheten redovisades och presenterades av Andre kurator Carl Fredrik Kjellberg. Vidare fastställdes att en plan för arkiveringen nu är på plats och en ny arbetsgrupp liknande den tidigare krishanteringsgruppen formades, denna dock med fokus på verksamheten.

Valda ämbetsmän

2 Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Lova Ronge

Fredrika Torell

Fotograf för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Jocke Svensson

Fotograf för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Törsleff

Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Herman Lönnqvist

Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2022

 Jonas Nordlund

Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Philippa Nilsson

Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Emil Alexander

Bästa hälsningar,

Styrelsen genom Marcus

Vakanser HT20

Fyllnadsval av en Art Director för Holmiensis för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Fyllnadsval av en Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020- 30/6 2021

Fyllnadsval av en Kultur och Nöjesförman för perioden 1/7 2020- 30/6 2021

Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020-30/6 2021

Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Nationssekreterare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Utskänkare för perioden 1/7 2020-30/6 2022

Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020