Valda ämbetsmän under Styrelsemötet den 28 november 2017

Under styrelsemötet den 28 november tillsattes ett antal vakanser.

Se vilka här: Valda ämbetsmän under Styrelsemötet den 28 november 2017

Valda ämbetsmän Tredje lagtima höstlandskap 2017

Under tredje lagtima höstlandskap den 27 november 2017 valdes många nya ämbetsmän.

Se vilka här: Valda ämbetsmän Tredje lagtima höstlandskap 2017

KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2017

Se bifogad kallelse till Landskap den 30 oktober 2017:

Kallelse tredje lagtima höstlandskap 2017

Vid frågor vänligen kontakta Förste kurator.

Valda ämbetsmän Andra lagtima höstlandskap 2017

Under andra lagtima höstlandskap den 30 oktober 2017 valdes många nya ämbetsmän.

Se vilka här: Valda ämbetsmän ALHL

KALLELSE Andra Lagtima Höstlandskap 2017

Se bifogad kallelse till Landskap den 30 oktober 2017:

Kallelse andra lagtima höstlandskap 2017

Vid frågor vänligen kontakta Förste kurator.

Valda Ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

Valda Ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Elin Sjöberg

Micaela Westtorp

Antonia Söderberg

Aaron Eidem

Lovisa Hellners

Sanna Wilgodt

Josefine Törnqvist

Kalle Ramberg

Ludvig Andersson

Petter Olsson

Val av sex stycken Pubverkare för perioden 1/7 – 31/7 2017

Hjalmar Liljedahl

Patrik Viklander

Vilhelmiina Aalto

Åsa Brengdahl

Nike Örbrink

Thomas Gripenstedt

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 – 31/12 2017

Malou Bäckström

Daniela Alwan

Hanna Hillgren

Val av tio Caféverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Sigrid Mortensen

Erica Kanold

Kajsalisa Pohl

Erik-Axel Vinterskog

Christoffer Chami

David Åckander

William Löweberg

Renja Vänskä

Louise Tindberg

Lisa Martina Andreen

Val av femton Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

William Persson

Elsa Kiljunen

Jakob Leth

Oscar Angestav

Clara Rhenman

Emma Sofia Lindgren

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Evelyn Berkley

Carolina Carlstedt

Johanna Schwang

Anna Hallberg

Lova Ronge

Erik Lidén

Maxwell Ekra

Simon Carpef

Malin Månsby

Emma Olsson

Vakans

Vakans

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Henric Mörch

Fyllnadsval av en tillförordnad Ledamot i Verksamhetsnämnden 1/7 2017 – 30/6 2018

Harald Montan

Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden 1/7 2017 – 30/6 2018

Linus Torstensson

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 – 31/12 2017

Thomas Gripenstedt

Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 – 31/12 2017

Vakans

Vakans

Val av fem Söndagsverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Val av fyra Loungevärdar perioden 1/7 – 31/12 2017

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

 

Vakans

Val av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Katarina Kaijser

Anna Jernberg

Kallelse Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

 

Föredragningslista

Tredje lagtima vårlandskap på Stockholms nation måndagen den 8 maj kl. 18.00

§87 Landskapets öppnande

§88 Godkännande av kallelsen

§89 Val av två justeringsmän

§90 Val av fyra rösträknare

§91 Fastställande av röstlängd

§92 Fastställande av föredragningslistan

§93 Godkännande av föregående protokoll

§94 Meddelanden

§95 VAKANSER/FYLLNADSVAL (kan läggas till efter styrelsemötet 170418)

§96 Fyllnadsval av en Radioförman för perioden HT17

§97 Val av tio Frukostverkare för perioden VT 17

§98 Val av femton Dagverkare för perioden VT 17

§99 Val av tio Caféverkare för perioden VT 17

§100 Val av sex Pubverkare för perioden VT 17

§101 PAUS – flyttas beroende på konkurrensval

§102 Val av tre Marknadsassistenter för perioden VT 17

§103 Val av fyra Loungevärdar för perioden VT 17

§104 Val av fem Söndagsverkare för perioden VT 17

§105 Val av tolv Klubbverkare för perioden VT 17

§106 Inlämnande av röstsedlar

§107 Ekonomisk rapport Andre Kurator Marcus Laurén

§108 Bokslut 2015 Skattmästare Lukas Stenberij

§109 Renovering 2017 Skattmästare Lukas Stenberij

§110 Beslut om lån för renovering 2017

§111 Bokslut Jonas Nordensson Skattmästare Röstorp

§112 Bokslut Donationsmedlen Skattmästare Röstorp

§113 Stadgeändringar

§114 Övriga frågor

§115 Landskapets avslutande

Glöm ej legitimation samt giltigt terminskort. Efter landskapet följer sexa.

 

Varmt välkomna!

Adam af Ugglas
Förste kurator