Stängd mottagning den 6/6


Den 6 juni är mottagningstiden stängd.

Välkommen på fredag igen!

Öppettider under sommaren

Under sommaren är expeditionen endast öppen mellan kl. 13-15 på tisdagar.

Välkommen!

Valda ämbetsmän under Tredje Lagtima Vårlandskap

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2019 – 30/6 2020

Isabelle Billstein och August Mether

Fyllnadsval av en Redaktör för perioden 1/7 2019 – 30/6 2020

Amela Muratspahic

Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2019 – 31/12 2019

Jonas Nordlund

Fyllnadsval av en Sundays-verkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Anni Töyrä

Val av tre Cafémästare (Bakfickan) för perioden 1/7 – 31/12 2019

Signe Isbäck och Elsa Kiljunen

Val av tre Pubmästare (Bakfickan) för perioden 1/7 – 31/12 2019

Mikaela Eriksson, Benjamin Engström och Caroline Holst

Val av tio Frukostverkare (Bakfickan) för perioden 1/7 – 31/12 2019

Axel Wilson, August Ljungquist, Andrea Henriksson, Fanny Isberg, Nelly Hedin, Klara Lindblad, Celine Källgren, Angelica Kaijser, Felicia Svensson och Henrik Bratt

Val av arton Caféverkare (Bakfickan) för perioden 1/7 – 31/12 2019

Amanda Sterner, Isabella Bark, Filippa Lindahl, Evelina Greschner, Alicia Brangmo och Josefine Andersson

Val av arton Pubverkare (Bakfickan) för perioden 1/7 – 31/12 2019

Anton Hüll, Carl-Johan Stening, Arvid Kajerdt, Niklas Byström, Sophie Hanson, Olga Wohlfahrt, Hanna Bjurenborg, Ida Hellgren, Sanne Sundin, Emilia Herlitz, Isak Nordbrink, Sonya Sammarco, Lisa Nordkvist, Johannes Ljusteräng, Sven Wilson, Fredrika Torell, Lisa Kindstedt och Isar Silfur

Val av femton Dagverkare för perioden 1/7– 31/12 2019

Anton Masgård, Maria Dahlström, Ellinor Gustafsson, Klara Elverfors, Vera Hedmo, Hope Lindehag, Ebba Nylander, Vendela Andersson, Lovisa Samuelsson, Agnes von Lode, Hedvig Meijer, Vera Vinberg, Clara Björnsson och Natalie Holm

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7– 31/12 2019

Hanna Jansson, Emma Hallberg och Oskar Norstedt

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7– 31/12 2019

Gabriel Boestad Schön, John Milton, Theo Stanzer, Alexander Knutsson, Hugo Söderlund, Erik Haraldson, Carl Fredrik Kjellberg, Balder Isaksson, Sofia Modin, Lydia Papac , Sarah Manse och Ellen Hellgren

Val av Radioförman för perioden 1/7 2019 – 30/6 2020

Simon Kristiansson

Fick du ingen post? Sök en annan! Maila 1q@stockholmsnation.se

Valda ämbetsmän under Andra lagtima vårlandskap 2019

Valda ämbetsmän under Andra lagtima vårlandskap 2019

Art director

Anna Woodcock

Idrottsförman

Kelin Taylor Lundgren

Landsmannaförmän

Lova Ronge

Mikaela Viklander

Klubbmästare

Jesper Flyckt

Sigge Paues

Restaurangchef

Felicia Lööke

Kultur och Nöjesförman

Måns Frostling

Programsekreterare

Anton Barr

Barmästarbiträden

Marcus Hellgren och Gustav von Dardel

Internationell sekreterare

Ellen Hellgren

Dagmästare

Vilma Necander och Hanna Östling

Ljusmästare

Patrik Gustafsson

Marknadsansvarig

Emil Wallerstedt

Redaktionssekreterare

Hanna Thomsson

Kerstin Blomqvist

Krönikör

Cecilia Fällström

Körledare

Matilda Lifvergren

Sånganförare

Carl Byström

Arkivarie

Edward Nelbäck

Stort grattis!

Karin Karsten

Förste kurator

Valda ämbetsmän under Första Lagtima Vårlandskap

Följande poster tillsattes under måndagens landskap:

Uthyrningsansvarig:

Hugo Söderlund

Caféverkare:

Martina Rådegård

Tredje kurator:

Vera Olsson

Förste kurator:

Erik Lidén

Proinspektor:

Maria Aulen Thomsson

Stortorsdagsvärd:

Johanna Palm

Utskänkare:

Felicia Enequist

Ledamot i Bostadsstiftelsen:

Oskar Lindgren

Ledamöter i Revisionsnämnden:

Patrik Ivert och Linus Torstensson

Ledamöter i Granskningsnämnden:

Erik Lindmark och Linda Ekwall

Fanförare:

Claes Johan Roempke

Valberedare:

Simon Strömbäck

Styrelseledamöter:

Marcus Laurén, Felicia Enequist, Malcolm Sterky och Edward Nehlbäck

Stort grattis!

Kalendarium VT19

KALENDARIUM VT 19

 

Lör                                      26 jan            Januarimiddag

Lör                                      2 feb              Ämbetsmannakickoff

Tors                                    7 feb              Recceförfest

Tis                                       12 feb            Reccemottagning

Lör                                      16 feb            Bellmansgasque

Fre                                      22 mars         Marsslabb

Lör                                      23 mars         Marsgasque – Marsspexpremiär

Sön                                     28 april         Skvalborg

Mån                                    29 april         Kvalborg

Tis                                       30 april         Champagnegalopp

Ons                                     1 maj             Proinspektorsskiftesbal

Fre                                      17 maj            Vårbalsslabb

Lör                                      18 maj           Vårbal

Sön                                     19 maj           Vårbalsbrunch

Tors                                    6 juni             Nationalborg

Lör                                      8 juni             Ämbetsmannadag

Valda ämbetsmän!

Valda ämbetsmän efter styrelsemötet den 9 januari 2019

 

Marskalk: Cornelia Winter

Fanbärare: Arvid Kajerdt och Carl Fredrik Kjellberg

Art director: Lovisa Brämming

Redaktionssekreterare: sofia Blomqvist

Uthyrningsansvarig: John Milton

Dagverkare: Sophie Hanson, Olga Wohlfahrt, Andrea Henriksson, Lovisa Samuelsson, Celine Källgren, Johanna Schönqvist, Agnes von Lode och Alicia Brangmo

Klubbverkare:

Sven Wilson, Sanne Sundin, Axel Looström, Emilia Herlitz och Julia Forssblad

Landsmannaförman: Annie Fällström

Cafévärd: Gustav Dahlqvist

 

Stort grattis!

Engagera dig! Sök en ledig post!

Är du intresserad av att engagera dig? Nu har du chansen!

Följande poster är tomma inför vårterminen 2019:

Marskalk

Art Director

Fanbärare

Uthyrningsansvariga

Redaktionssekreterare

Sundaysverkare

Dagverkare

Landsmannaförman

Klubbverkare

Maila din ansökan till 1q@stockholmsnation.se senast onsdagen den 9 januari kl. 15.00.

Lycka till!

Kallelse Urtima Landskap

Kallelse till Urtima Landskap

å Stockholms Nation torsdagen den 13 december kl. 16.00

 

Prel. föredragningslista:

 

 • Landskapets Öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av två rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Stadgeändringar rörande valkriterier för Proinspektorsämbetet
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Förtydligande:

För att en stadgerevidering ska gå igenom krävs två landskap varav ett lagtima landskap. Urtima landskap får tidigast hållas tio dagar efter ett lagtima landskap. Landskapet får senast hållas den 15 december. Beslutsförhet råder då minst 20 landsmän närvarar.

 

Glöm ej legitimation samt giltigt terminskort.

 

 

Varmt välkommen!

 

 

Karin Karsten

Förste Kurator

Sök en vakans!

Är du intresserad av att engagera dig? Nu har du chansen?

 

Följande poster är tomma inför vårterminen 2019:

 

Marskalk

Art Director

Ledamöter i Stockholms nations Stiftelse för Studentbostäder

Uthyrningsansvariga

Sundaysverkare

Dagverkare

Loungevärd

Klubbverkare

 

Maila din ansökan till 1q@stockholmsnation.se senast onsdagen den 5 december kl. 15.00.

 

Lycka till!