Kalendarium VT19

KALENDARIUM VT 19

 

Lör                                      26 jan            Januarimiddag

Lör                                      2 feb              Ämbetsmannakickoff

Tors                                    7 feb              Recceförfest

Tis                                       12 feb            Reccemottagning

Lör                                      16 feb            Bellmansgasque

Fre                                      22 mars         Marsslabb

Lör                                      23 mars         Marsgasque – Marsspexpremiär

Sön                                     28 april         Skvalborg

Mån                                    29 april         Kvalborg

Tis                                       30 april         Champagnegalopp

Ons                                     1 maj             Proinspektorsskiftesbal

Fre                                      17 maj            Vårbalsslabb

Lör                                      18 maj           Vårbal

Sön                                     19 maj           Vårbalsbrunch

Tors                                    6 juni             Nationalborg

Lör                                      8 juni             Ämbetsmannadag

Valda ämbetsmän!

Valda ämbetsmän efter styrelsemötet den 9 januari 2019

 

Marskalk: Cornelia Winter

Fanbärare: Arvid Kajerdt och Carl Fredrik Kjellberg

Art director: Lovisa Brämming

Redaktionssekreterare: sofia Blomqvist

Uthyrningsansvarig: John Milton

Dagverkare: Sophie Hanson, Olga Wohlfahrt, Andrea Henriksson, Lovisa Samuelsson, Celine Källgren, Johanna Schönqvist, Agnes von Lode och Alicia Brangmo

Klubbverkare:

Sven Wilson, Sanne Sundin, Axel Looström, Emilia Herlitz och Julia Forssblad

Landsmannaförman: Annie Fällström

Cafévärd: Gustav Dahlqvist

 

Stort grattis!

Engagera dig! Sök en ledig post!

Är du intresserad av att engagera dig? Nu har du chansen!

Följande poster är tomma inför vårterminen 2019:

Marskalk

Art Director

Fanbärare

Uthyrningsansvariga

Redaktionssekreterare

Sundaysverkare

Dagverkare

Landsmannaförman

Klubbverkare

Maila din ansökan till 1q@stockholmsnation.se senast onsdagen den 9 januari kl. 15.00.

Lycka till!

Kallelse Urtima Landskap

Kallelse till Urtima Landskap

å Stockholms Nation torsdagen den 13 december kl. 16.00

 

Prel. föredragningslista:

 

 • Landskapets Öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av två rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Stadgeändringar rörande valkriterier för Proinspektorsämbetet
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

Förtydligande:

För att en stadgerevidering ska gå igenom krävs två landskap varav ett lagtima landskap. Urtima landskap får tidigast hållas tio dagar efter ett lagtima landskap. Landskapet får senast hållas den 15 december. Beslutsförhet råder då minst 20 landsmän närvarar.

 

Glöm ej legitimation samt giltigt terminskort.

 

 

Varmt välkommen!

 

 

Karin Karsten

Förste Kurator

Sök en vakans!

Är du intresserad av att engagera dig? Nu har du chansen?

 

Följande poster är tomma inför vårterminen 2019:

 

Marskalk

Art Director

Ledamöter i Stockholms nations Stiftelse för Studentbostäder

Uthyrningsansvariga

Sundaysverkare

Dagverkare

Loungevärd

Klubbverkare

 

Maila din ansökan till 1q@stockholmsnation.se senast onsdagen den 5 december kl. 15.00.

 

Lycka till!

Valda ämbetsmän under Tredje Lagtima Höstlandskap 2018

 

 

Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7 2018- 31/12 2018

Sammanträdet beslutade att välja Ida Hellgren och Vilma Necander till Frukostverkare för ovanstående period.

 

Fyllnadsval av en Söndagsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Mikaela Eriksson till Söndagsmästare för ovanstående period.

 

Val av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Anton Hull och Gabriel Boestad Schön till Uthyrningsansvariga för ovanstående period.

 

Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja Johanna Rehme till Programsekreterare för ovanstående period.

 

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Emma Hallberg, Hanna Jansson, Jonas Calander, Fredrika Torell, Mikaela Örtenblad, Signe Isbäck, Isabella Åsberg, Vendela Lundin, Folke Kuhlhorn och Teo Skoglund till Frukostverkare för ovanstående period.

 

Val av sex Pubverkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Lovisa Isaksson, Hugo Bluhme, Mikaela Viklander, Axel Pettersson, Måns Frostling och Benjamin Engström till till Pubverkare för ovanstående period.

 

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Filip Fors-Lundberg, Lisa Andréen och Wendela Lindemann till Marknadsassistenter för ovanstående period.

 

Val av fyra Söndagsverkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Kajsa Karlström, Felicia Svensson, Jonas Calander och Ellen Hellgren till Söndagsverkare för ovanstående period.

 

 

Val av fyra  Dagverkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Michelle Karlsson, Alfred Anclair, Hanna Östling och Emilia Herlitz till Dagverkare för ovanstående period..

 

Val av tio Caféverkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Ellinor Zakhour, Felicia Svensson, Nora Bygdell Malmstig, Fanny Johansson, Kajsa Karlström, Amalia Zetterberg, Axel Wilson, Thomasine Oredsson, Lisa Kindstedt och Alice du Rietz till Caféverkare för ovanstående period.

 

Val av tre Loungevärdar för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Anton Barr, Lina Ericsson och Gustav Stangel till Loungevärdar för ovanstående period.

 

Val av en Ämbetsmannaförman för perioden 1/1 2019 – 31/12 2019

Sammanträdet beslutade att välja William Wallin till Ämbetsmannaförman för ovanstående period.

 

Val av åtta Klubbverkare för perioden 1/1 2019 – 30/6 2019

Sammanträdet beslutade att välja Hanna Bjurenborg, Sigge Paues, Caroline Holst, Amanda Jacobsson, Oscar Angestav, Jesper Flyckt, Björn Vaegter och Ida Hellgren till Klubbverkare för ovanstående period.

 

 

Stort grattis!

 

Karin Karsten

Förste kurator

Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2018

Valda ämbetsmän under Andra lagtima höstlandskap 2018

 

Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2019

Jakob Leth

 

Internationell Sekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Alexander Leucht

 

Pubmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Herman Berggren

Oskar Norstedt

 

Klubbmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Elsa Kiljunen

Marcus Hellgren

 

Seniorer

Gustav Bergquist

William Svensson

Sanna Wilgodt

Evelyn Berkely

Per Henckel

Jesper Sundin

Tobias Thor

Dylan Holtlind

Linn Nordin

Linea Lindberg

Patrik Ivert

Linus Torstensson

 

IT-ansvarig för perioden 1/11 2018 – 31/10 2019

Henrik Lindstedt

 

Två Landsmannaförmän för perioden 1/11 2018 – 31/10 2019

Anna Hallberg

Gustaf Eriksson

 

 

Marknadsansvarig för perioden 1/1 – 31/12 2019

Kajsa-Lisa Pohl

 

Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Amela Muratspahic

Lejla Cato

 

Ljusmästare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Max Nyman

 

Val av tre ledamöter i Stiftelsen för Stockholms nations Studentbostäder för perioden 1/1 2019 – 31/12 2020

Oscar Angestav

Vakant

Vakant

 

Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Felicia Lööke

 

Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2019

Carl-Fredrik Kjellberg

 

Barmästarbiträden för perioden 1/1 – 30/6 2019

Arvid Larsson

Tomas Haglund

 

Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Nora Ekström

Clara Wik

 

Cafémästare för perioden 1/1 – 30/6 2019

Axel Jobeus

Vakant

 

Fyllnadsval av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2019

Lisa Olofsson

 

Fyllnadsval ledamot i Förvaltningsnämnden och ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/11 2018 – 31/12 2018 och för perioden 1/1 – 31/12 2019

Marcus Laurén

 

 

 

Fyllnadsval av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2019

Evelyn Berkeley

 

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2019

Gustav von Dardel

 

Fyllnadsval av en Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2019

Carl-Christian Nasri

 

Fyllnadsval av en Suppleant i Styrelsen för perioden 1/11 – 31/12 2018

Quyen Le

 

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 – 31/12 2018

Simon Kristiansson

 

Fyllnadsval av en biträdande Radioförman för perioden 1/7 2018 – 30/6 2019

Nicholas Dahlgren

 

Stort grattis!

Karin Karsten

Förste kurator

 

Valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap 2018

Stockholms nation kan med glädje meddela att följande personer har under Första Lagtima Höstlandskap 2018 röstats fram:

 

Andre kurator för perioden 1/1-31/12 2019

Victor Wiberg

 

Barmästare för perioden 1/1-31/12 2019

Gustav Demmelmaier

 

Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2018 – 31/10 2019

Marcus Molander

Anna Eriksson

 

Fotograf för perioden 1/1-31/12 2019

Samuel Öquist

 

Juridisk rådgivare för perioden 1/1-31/12 2019

Sverker Bonde

 

Nationskaplan för perioden 1/1-31/12 2019

Fredrik Santell

 

Restaurangchef för perioden 1/1 – 30/6 2019

Patrik Viklander

 

Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1-31/12 2019

Max Almgren

Katarina Boiwe

 

Skattmästare för Donationsmedlen för perioden 2019 – 2021

Hans Röstorp

 

Valberedare för perioden 1/1-31/12 2019

Carl Byström

 

Stort grattis!

Vakanta ämbeten hösten 2018

Är du intresserad av att söka ämbete på Stockholms nation?

Härligt! Meddela din ansökan till 1q@stockholmsnation.se. De ämbeten som är vakanta kommer att tillsättas på nästkommande styrelsemöte.

 

Följande ämbeten är vakanta:

En CAFÈVERKARE under höstterminen 2018

En DAGVERKARE under höstterminen 2018

En FOTOGRAF under höstterminen 2018-vårterminen 2019

En IDROTTSFÖRMAN under höstterminen 2018

En INTERNATIONELL SEKRETERARE under höstterminen 2018

En LEDAMOT I VERKSAMHETSNÄMNDEN under höstterminen 2018- vårterminen 2019

En MARSKALK under höstterminen 2018

En SÖNDAGSMÄSTARE under höstterminen 2018

Två SÖNDAGSVERKARE under höstterminen 2018

 

Vi ser framemot din ansökan!

 

 

Flyttad mottagningstid 15/8

Mottagningstiden den 15 augusti kommer att flyttas till torsdagen den 16 augusti.

Välkommen!