Kallelse och preliminär föredragningslista inför Första Lagtima Höstlandskap 2023

Kallelse till Första Lagtima Höstlandskap år 2023 å Stockholms nation måndagen den 25 september kl. 18.00

Preliminär föredragningslista:

§ 1                       Landskapets öppnande

§ 2                       Godkännande av kallelsen

§ 3                       Val av två justeringsmän

§ 4                       Val av fyra rösträknare

§ 5                       Fastställande av röstlängd

§ 6                       Fastställande av föredragningslistan

§ 7                       Godkännande av föregående protokoll

§ 8                       Meddelanden 

§ 9                       Information om röstningsförförande

§ 10                     Fyllnadsval av tolv Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2023

§ 11                     Fyllnadsval av fyllnadsval av en post för Fotograf för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 12                     Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7– 31/12 2023

§ 13                     Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7– 31/12 2023

§ 14                     Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7– 30/6 2024

§ 15                    Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1– 31/12 2023

§ 16                    Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/7– 31/12 2023

§ 17                    Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/1– 31/12 2023

§ 18                    Fyllnadsval av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2022 – 31/10 2023

§ 19                    Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

§ 20                    Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 21                    Fyllnadsval av en Marknadsassistent för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 22                    Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 23                    Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024

§ 24                    Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

§ 25                    Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 26                    Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 27                    Fyllnadsval en Fotograf för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

§ 28                    Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 29                    Val av Barmästare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 30                    Val av en Valberedare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 31                    Val av Stipendiesekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 32                    Val av en Programsekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 33                  Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 34                    Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 35                    Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 36                    Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2024 – 1/3 2025

§ 37                    Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 38                    Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025

§ 39                    Val av en IT-ansvarig för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 40                    Val av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 41                     Val av en Fotograf för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 42                     Val av en Fanförare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 43                     Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 44                     Val av Seniorer

§ 45                     Val av Hedersledamöter

§ 46                     Paus

§ 47                     Inlämnande av röstsedlar

§ 48                     Ekonomisk rapport för Verksamheten

§ 49                     Bokslut och Revisionsberättelse för Nationens Kapitalförvaltning räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2021

§ 50                     Bokslut och Verksamhetsberättelse för Nationens Kapitalförvaltning räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022     

§ 51                     Bokslut och Verksamhetsberättelse för Nationens Fastighet räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022

§ 52                    Bokslut Verksamheten för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022

§ 53                    Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Marcus Hellgren verksamhetsåret 1/7 2020 – 31/6 2021

§ 54                    Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Joakim Elmström verksamhetsåret 1/7 2022 – 31/6 2023

§ 55                Övriga frågor

§ 56                Landskapets avslutande

Sista dagen för anmälan av ärende är onsdagen den 20 september. Ärenden anmäls skriftligen till Förste Kurator.

________________________________

Johannes Tagesson

Förste Kurator

SOMMARTIDER Q-EXPEN: INSKRIVNING, GÄSTKORT & MEDLEMSÄRENDEN v31-33

v31:

Fredag-lördag: 13-16

v32:

Torsdag-fredag: 13-16

v33:

Onsdag: 13-15

Torsdag: 14-15

fredag: 13-15

Vill du bli medlem hos oss?

Kom förbi nationen under våra öppettider och ta med dig antagningsbesked/registreringsintyg och ID.

Har du redan blivit medlem via uppsalastudent.com måste du fortfarande legitimera dig fysiskt på expeditionen för att få ditt nationskort.

MOTTAGNINGSTIDER I JUNI

Hej,

I juni kommer mottagningstiden hos Förste kuratorn vara:

Måndag: 15.00 – 17.00

Torsdag: 13.00 – 16.00

VALDA ÄMBETSMÄN UNDER FÖRSTA LAGTIMA VÅRLANDSKAP 2023


Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Agnes Leth, Caroline Hallberg, Saga Hanson och Karl Bonde


Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Elsa Dahlin


Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Eline Johnsson och Saga Hanson


Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2023
Elise Lindow


Fyllnadsval av en Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2023
Victoria Söderberg


Fyllnadsval av en Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2023
Nikhil Josef


Val av en Stipendiersekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Lisa Nordqvist


Val av en Fanförare för perioden 2/3 2023 – 1/3 2024
Felicia Wächter


Val av en Fotograf för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Elin Fyhrlund


Val av fyra ledamöter i Stockholm Nationsstyrelse för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Vera Olsson, Vera Flygare, Arvid Önell Mattsson och John Milton


Val av en Administratör för perioden 1/7 2023 – 30/6 2026
Anna Lind


Val av en Valberedare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Ariwan Tofik


Val av en Tredje Kurator för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Sophie Hamilton

Val av en Förste Kurator för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Johannes Tagesson


Val av en Hedersledamot
Per Gedin


Val av Seniorer
Olga Hansen, Andreas Iliopoulos, Gabriella Velander, Sanjay Elarvarasan, Ebba Börjesson, Oscar Sundquist, Maja Otterstedt, Johannes Tagesson, Lovisa Jönsson, Max Hofsjö, Isabel Baldursdóttir, Jesper Häger, Rebecca Björnestedt, Hedda Fernum, Elin Taraldsson, Douglas Henriksson


Val av En Inspektor för perioden 1/1 2023 – 31/12 2027
Tord Ekelöf

Stort grattis till alla valda!

INSKRIVNING PÅ STOCKHOLMS NATION / REGISTRATION AT STOCKHOLMS NATION

Vad roligt att du vill bli medlem i Stockholms nation! Vår inskrivning öppnar onsdag 11/1. Ni är välkomna under våra öppettider:

Mån – ons: 10.00 – 17.00

Tors: 10.00 – 16.00

Fre: 11.00 – 16.00

How nice that you want to become a member of Stockholm nation! Our registration opens Wednesday 11/1. You are welcome during our opening hours:

Mon – Wed: 10.00 – 17.00

Thurs: 10.00 – 16.00

Fri: 11.00 – 16.00

VALDA ÄMBETSMÄN UNDER TREDJE LAGTIMA HÖSTLANDSKAP

Fyllnadsval av En Fanförare för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Felicia Wächter

Fyllnadsval av En Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Filip Redaelli

Fyllnadsval av En Bibliotekarie för perioden 1/1 – 30/12 2023

Tong You

Fyllnadsval av En Valberedare för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Ariwan Tofik

Fyllnadsval av Två Brunchmästare för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Mattias Bäckström och Axel Vide

Val av 15 lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023

Linn Åström, Siri Tornberg, Johanna Bergman, Rebecka Lowen, Julia Linnér , Jakob Persson, Hedda Byström, Amanda Lundin, Hanne Alström, Vincent Kaskal, Fabian Persson, Julia Skiöld, Malcom Barnekow, Sara Movin och Olivia Zingmark.

Val av 10 Frukostverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023

Ellinor Gustafsson, Sofia Tendorf, Vilhelm Westberg, Jonas Nordqvist, Lana Mustafa, Moa Tornell, Carolina Cuevas, Nora Jönsson, Nina Jonson Franzén, Malcolm Barnekow.

Val av 24 Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023

Ivar Simonson, Christopher Karlsson, Axel Hamilton, Sebastian Lennmark, Olivia Johansson, Lina Johansson, Tilda Köning, Agnes Fogelström, Ella Jaensson, Hanna Witt, Elsa Springfeldt, Tindra Matsson, Rebecca Runius, Livia Larsson, Wilma Johnsson, Elsa Dahlin, Elin Larsson, Fanny Wahlund, Lina Nederman, Elina Baker, Olivia Zingmark, Anna Heyman, Clara Svanberg, Hanna Månsson.

Val av 25 stycken Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023

Leon Larsson, Adam Genlott, Wilma Johansson, William Klingefjord, Hjalmar Bergengren, Kristian Reeves, Jesper Ahlborg, Vendela Ensäter, Malin Looström, Fabian Winqvist, Carlo Russo, Tilda Köning, Johannes Ekbom, Ted Hausenkamph, Gabriel Caullin, Marcus Hammar, Victoria Monrad, Calle Dulande, Hedda Fernum, Ludvig Öberg, Louise Fleren, Arvid Hjärtberg, Nora Löwbeer Wester, Simon Signell Tyrhammar, Jonna Löwbeer Wester.

Val av 12 Klubbverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023

Sakarias Hanssen, Vendela Martin-Löf, Jennifer Andersson, Florian Randes, Philip Byström, Jacob Telander, Rebecca Rebel, Elias Saastamoinen, Tilde Karlsson, Alicia Gustafsson, Edvin Jernhall, Adam Dobos.

Val av Tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 – 30/6 2023

Saga Lind, Olga Hansen, Wilma Nordin.

Val av En Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2023

Edvard Schelin

Val av Sex Garderobsmästare för perioden 1/1 – 30/06 2023

Nandhakumar Nallasamy, Alex Björk, Victor Larsson Venditto, Arshey Dhangekar, Lovisa Hvarfner, Filip Horbaczynski.

Val av Hedersledamot

Svante Pääbo

Valda ämbetsmän under andra lagtima höstlandskap 2022

Fyllnadsval för ledamot i Förvaltningsnämnden 1/1 2023 – 31/12 2023

Emma von Essen

Fyllnadsval av en valberedare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Mattias Bäckström

Fyllnadsval av Tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 31/12 2022

Oliver Nyberg, Patrik Sonesson och Elias Saastamoinen

Fyllnadsval av Två ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Marcus Molander och Patrik Arosenius

En Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2022 – 31/12 2023

Erik Lindmark

Två Landsmannaförmän för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Max Hofsjö och Rebecca Ander

En Idrottsförman för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Lovisa Jönsson

En Internationell Sekreterare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Birna Forsström

En Marknadsansvarig för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Hanna Jocic

Två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Gustaf Backman och Jesper Häger

En Art Director för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Rebecka Björnestedt

En Ljusmästare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Douglas Henriksson

Fem Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Sophie Hamilton, Maja Ledin, Dan Friedman, Selma Frykholm och Paul Lundberg

En Hovmästare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Sarina Emad

En Notarie för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Linnea Wulkan

Två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Emma Abrahamsson och Emelie Aly

Sex Kvällsmästare för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Johanna Haglund, Klara Wallenstam, Morgan Rylander, Johanna Bergman, Wilhelm Johansson och Erik Aste

Tre Frukostmästare för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Theodor Petersen, Noura Ben Aissa och Hannes Öberg

Sex Dagmästare för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Maria Åsenius, Josefina Nordberg, Elin Åberg, Bix Bäckman, Ida Lindgren och Hedda Danielsson.

Två Lunchmästare för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Linus Brandin och Thomas Brolin

Två Klubbmästare för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Julia Östenius och Vendela Malmsten Cewenhielm

En Restaurangchef för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Lydia Papac

En Bakfickanchef för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023

Matilda Rylander

Val av Seniorer

Birna Forsström

Mathilda Cseleny

Hanna Jocic

Emma Abrahamsson

Wilma Axelsson

Celine Algotsson

Philippa Nilsson

Felicia Westling

Erik Aste

Maria Dahlström

2022-11-01

Joakim Elmström,

Förste kurator

LEDIGA ÄMBETEN PÅ STOCKHOLMS NATION

Vakanser efter Första lagtima höstlandskap 2022

 • Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2022 – 31/12 2022
 • Tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 31/12 2022
 • En Fanförare för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023
 • En Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2022
 • En fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2023
 • En Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022
 • Två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2022 – 31/12 2023
 • En ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2023
 • En ledamot i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Är du intresserad av att söka en Vakans? Maila Förste Kurator på 1q@stockholmsnation.se

VALDA ÄMBETSMÄN UNDER FÖRSTA LAGTIMA HÖSTLANDSKAP 2022

Administratör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2023

Anna Lind

Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 -31/12 2022

Sanjey Elvarasan och Olga Schilt

Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023

Linnea Victorson

Gaderobsmästare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Arshey Dhangekar

Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2022

Jesse-James Ohlsson

Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022

Sarina Emad

Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Leo Gardberg

Förste suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Vendela Jägerbert Andersson

Andre suppleant i Styrelse för perioden 1/1 – 31/12

Hanna Skarin

Ledamot i Styrelsen för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Peter J Lind

Ledamot i Stiftelsen för Stockholms nations studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Vera Flygare

Idrottsförman för perioden 1/1 2022 – 31/12 2022

Melwin Martinsson

Lunchmästare för perioden 1/7 – 31/12 2022

Bix Bäckman och Elin Åberg.

Nationskaplan för perioden 1/1 – 31/12 2023

Sara Hellgren

Juridisk Rådgivare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024

Sverker Bonde

Nationssekreterare för perioden 1/1 2023 – 31/ 12 2023

Hanna Lundin

Ledamöter i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Emelie Aly och Vera Olsson

Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2023

Max Almgren

Ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Jens Persdahl

Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2023

Isabel Baldursdottir

Valberedare för perioden 1/1 – 31/12 2023

Dan Friedman

Fanförare för perioden 1/11 2022 – 31/10 2023

Axel Tiedtke

IT-ansvarig för perioden 1/11 2022 – 31/2023

Harald Ernhagen

Marskalkar för perioden 1/11 2022 – 31/10 2023

Emma Glandin och Isabelle Froissart

Bibliotekarie för perioden 1/1 – 31/12 2023

Klara Rask

Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Maja Otterstedt

Hedersledamot

Coco Norén

Skattmästare för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

Victor Wiberg

Barmästare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Carl-Johan Stening

Andre Kurator för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023

Hugo Larsson

MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEMÖTET 22 AUGUSTI

 • Inskrivningen är i full gång och våra kära Landsmannaförmän arbetar på för fullt! Ni är varmt välkomna ner till nationen för att skriva in er, mer information får ni via våra sociala medier.
 • Under möter valdes även följande personer till ämbetsmän på nationen:

För fyllnadsval av två Kvällsverkare perioden 1/7 – 31/1 2022 valdes Philip Byström och Wilma Johansson.

För fyllnadsval av fyra Dagverkare perioden 1/7 – 31/1 2022 valdes Jacob Hermelin Tamas, Cameron Lundberg, Emilia Frölander och Ella
Jaensson

För fyllnadsval av en Frukostverkare perioden 1/7 – 31/1 2022 valdes Fanny Wahlund

Övriga vakanser kommer att komma upp på nationens anslagstavla om ett par veckor.

Väl mött! /1Q Joakim Elmström