Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 26:e maj 2020

Under terminens sista sammanträde i redovisade Skattmästare Stenberij fastighetens bokslut för 2018 och 2019. Vidare beslutades det likt varje termin att uppdatera vilka personer som är kontotecknare åt Nationen då Marcus Hellgren kliver på som Förste kurator första juli. Därefter informerades förvaltningsnämnden om en lägesuppdatering kring vad som har hänt på Nationen sedan förra sammanträdet. Avslutningsvis gick sammanträdet igenom de olika områden som är i behov av engagemang från Förvaltningsnämnden och dess ledamöter. Då den ekonomiska situationen är ansträngd går dessa inte att exekvera för tillfället och därmed beövs skjutas upp. Däremot pågår det förberedelser inom dessa områden för att kunna sjösätta projekt då läget är mer gynnsamt.   

Med det sagt,

Glad Sommar!

Förvaltningsnämnden genom Erik

Vakanser efter Tredje Lagtima Vårlandskap 2020

Vänligen gör ansökan till [email protected] senast den 2/6.

Val av ämbetsmän kommer att göra på styrelsemötet den 3/6 och därefter publiceras på hemsidan dagen efter.

 För frågor rörande ämbetena vänligen kontakta 1Q alternativt läs här: https://www.stockholmsnation.se/engagera-dig/ambeten/ 

 • Fyllnadsval av två Art Director för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 •   Fyllnadsval av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Körledare för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 •  Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021
 • Fyllnadsval av en ledamot i Stiftelsen för Stockholms Nations studentbostäder 1/1 2020- 31/12 2021
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Kultur och Nöjesförman för perioden 1/7 2020-30/6 2021
 • Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020- 30/6 2021
 • Fyllnadsval av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 2020– 31/12 2020
 • Fyllnadsval av tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av sex Dagverkare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av tre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av fyra Frukostverkare för perioden 1/7 2020- 31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020
 • Fyllnadsval av två Dagmästare för perioden 1/7 2020-31/12 2020

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Garderobsmästare 1/7 2020 – 31/12 2020

Sophie Hansson

Olga Wohlfart

Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Susanna Boder

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Redaktör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Nils Norström

Val av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Carl Hård af Segerstad

Val av en Utskänkare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Anton Lindh

Val av en Andre Suppleant i Styrelsen för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Karin Karsten

Val av två Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Filippa Lindahl

Freja Frisk

Val av en Bibliotekarie för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Kerstin Blomqvist

Val av tjugotre Kvällsverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

August Brodin

Elin Rindemar

Agnes von Lode

Angelica Kaijser

Daniel Thell

Hampus Stjärnström

Klara Rask

Vilma Necander

Alfred Anclair

Felicia Westling

Sofia Lundberg

Hedvig Mejer

Henrik Gustafsson

Alexander Henriksson

Anton Masgård

Arvid Önell Mattsson

Vera Flygare

Erik Haraldsson

Magda Kristiansson

Vera Markgren

Lisa Helles

Alice Håkansson

Alexander Ekberg

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Clara Nygren

Ellen Hellgren

Sofia Rommel

Lisa Scheel

Clara Björnsson

Märta Westin

Felicia Westling

Freja Frisk

Nelly Carlsson

Sara Kuylenstierna

Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Felicia Jakobsson

David Alderbrant

Hugo Larsson

Ellen Hjelm

Johannes Tagesson

Maja Otterstedt

Noah Boivie

Sofia Calén

Hanna Werner

Malin Harsbo

Julia Ström

Frida Wahlberg

Elin Rindemar

Klara Rask

Felicia Svensson

Freja Frisk

Sofia Rommel

Alva da Luz

Matilda Bäremo

Celine Algotsson

Theodor Lindfors

Klara Hammarström

Nelly Carlsson

Rebecca Forster

Val av femton Lunchverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Johannes Tagesson

Gustav Kraft

Julia Lundberg

Hanna Werner

Emelie Elgström

Clara Nygren

Felicia Svensson

Ludwig Wonséll

Daniel Thell

Sanna Fredholm

Arvid Önell Mattsson

Sara Kuylenstierna

Magda Kristiansson

Alfred Stannow Lind

William Johansson

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Erik Aste

Emilie Aly

Eric Winell

Freja Frisk

Nelly Kvernplassen

Isak Nodbrink

Sigrid Holm

Carl-Johan Stening

Vera Flygare

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Jens Persdahl

Val av en Radioförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Balder Isaksson

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Angelica Kaijser

Ellen Hellgren

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator

Kallelse till Urtima Landskap 18/5 kl 9:00

Kära Stockholmare,

Varmt välkomna till Urtima Vårlandskap.

Syftet med detta sammanträde är att besluta huruvida Nationens ska uppta ett nytt lån.

Bifogat finner ni yrkandet som ni landsmän behöver ta ställning till: https://drive.google.com/file/d/1rQtqaZJfDAohTXEdUmKS4ofZndNM3lBE/view?usp=sharing

Detta landskap ska ske likt ett ordinärt Landskap. Det vill säga i Nationens lokaler med ordinär röstningsförfarande.

För att få delta på landskapet behövs föranmälan göras till [email protected] senast den 17 maj.

Vid många föranmälningar kommer landskapet att delas upp i flera omgångar för att minska risken för smittspridning.

Glöm inte legitimation och nationskort!

Nedan finner ni föredragningslistan:

Preliminär föredragningslista:

 •      Landskapets Öppnande
 •      Godkännande av kallelsen
 •      Val av två justeringsmän
 •      Val av två rösträknare
 •      Fastställande av röstlängd
 •      Fastställande av föredragningslistan
 •      Godkännande av föregående protokoll
 •      Meddelanden
 •      Upptagandet av nytt lån
 •      Övriga frågor
 •      Landskapets avslutande

Varmt Välkomna

Erik Lidén

Rapport från styrelsesammanträdet den 6 maj 2020

Under terminens femte styrelsesammanträde låg huvudfokus på det förslag som hade producerats till följd av styrelsens arbetsmöte.  Under mötet beslutade styrelsen att permittera alla sju heltidsanställda studenter tillsvidare enligt tillväxtverkets riktlinjer. Vidare beslutade styrelsen att satsa på att ha sommaröppet detta år. Gruppen som tilldelades uppgiften under föregående arbetsmöte ska nu tillsammans med Andre Kurator Carl Fredrik Kjellberg jobba fram budgetar utifrån olika tänkbara scenarion. Gruppen som jobbade med att upprätthålla Nationens anseende presenterade olika förslag som nu ska konkretiseras i en marknadsföringsplan. Likväl för sista gruppen som jobbade med medlemsavgiften. Förste Kurator Erik Lidén informerade styrelsen att stora framsteg har gjorts sedan förra styrelsemötet. Det är endast några små redaktionella korrigeringar som återstår. Avslutningsvis gav Tredje Kurator Vera Olsson en lägesuppdatering kring framställandet av det nya marknadsföringsplanen.

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Erik

Inställd mottagningstid 28/4-1/5

Kära Stockholmare,

Från och med den 28/4 till och med den 1/5 kommer mottagningstiden vara inställd.

Ni är varmt välkomna förbi nästa vecka!

Vid brådskande medlemsärenden vänligen kontakta [email protected]

Inställd mottagningstid 23/4

Kära Stockholmare,

Imorgon (23/4) kommer mottagningstiden att utebli. Vänligen kontakta [email protected] vid frågor rörande medlemsärenden

Påskstängt

Kära Stockholmare,

Nationen har stängt från och med imorgon 10/4.

 Vi öppnar igen på tisdag den 14/4.

Glad påsk till er alla!

Rapport från sammanträdet i Förvaltningsnämnden den 7:e april 2020

Under årets första sammanträde i Förvaltningsnämnden klubbades det igenom en omfattande arbetsordning för Skattmästarna och Förvaltningsnämnden 2020. Förvaltningsnämnden beslutade om upptagandet av ett nytt lån. Nästa steg är nu att få lånet godkänt via ett Landskap för att Skattmästarna ska få ansöka om lånet. Vidare har Skattmästarna sett över likviditeten på Nationen. Därefter skedde en lägesuppdatering från Nationen under dessa Coronatider. Kuratelet förmedlade vilka åtgärder som har utförts till följd av de restriktioner som har tillkommit. Bland annat har det inneburit att klubben har stängts ned och att Nationens traditionella valborgsfirande har behövts ställas in. L. Viktorsson informerade Förvaltningsnämnden kring vilka diskussioner som har förts i Skattmästarkonventet. Bland annat diskuterades det kring en eventuell höjning av Nationsavgiften.  

Förvaltningsnämnden genom Erik

Valda ämbetsmän under Andra lagtima Vårlandskap 2020

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

John Milton

Zackary Dratwa

Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Oscar Angestav

Niklas Byström

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Felicia Andersson

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Kseniya Kalaur

Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Isak Nodbrink Kuylenstierna

Val av två Lunchmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Joakim Elmström

Axel Krautmeyer

Val av sex Dagmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vera Markgren

Alice Håkansson

Elisabeth Wetterfors

Birna Forsström

Evelina Greschner

Felicia Westling Andersson

Val av en Frukostmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Moa Rihne

Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Sonya Sammarco

Maya Heyman

Lydia Papac

Johannes Ljusteräng

Oscar Fahlén

Jens Persdahl

Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Vendela Andersson

Magda Sterky

Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Ludvig Lantz

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Markus Hälje

Lisa Ljungberg

Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Sarah Manse

Elsa Ekdahl

Val av en Krönikör för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Carl Fredrik Kjellberg

Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Caroline Holst

Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2020 – 30/6 2021

Edward Nehlbäck

Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2020 – 31/12 2020

Hugo Söderlund

Stort Grattis!

Erik Lidén
Förste kurator