Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Andra Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation den 25 mars 2024

Kallelse samt preliminär föredragningslista till Andra Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation måndagen den 25 mars 2024 kl 18.00.

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Första Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation den 5 februari 2024

Kallelse till Första Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation måndagen den 5 februari 2024 kl 18.00.

Härmed kallas Stockholms nations landsmän till Första Lagtima Vårlandskap å Stockholms nation måndagen den 5 februari 2024 kl. 18:00.

Den preliminära föredragningslistan bifogas nedan. Sista dagen för anmälan av ärende är onsdagen den 31 januari.

Johannes Tagesson

Förste Kurator

Kallelse till Urtima Landskap å Stockholms nation torsdagen den 14 december 2023 kl 16.00.

Härmed kallas Stockholms nations landsmän till Urtima Landskap å Stockholms nation torsdagen den 14 december 2023 kl. 16:00 för att fatta beslut om godkännande av verksamhetens budget för räkenskapsåret 2024.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Val av två justeringsmän
 4. Val av två rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
 8. Meddelanden 
 9. Ekonomisk rapport för Verksamheten.
  – Föredragande: Andre Kurator Hugo Larsson
 10. Budget för Verksamheten för räkenskapsåret 2024.
  – Föredragande: Andre Kurator Hugo Larsson
 11. Bokslut för Verksamheten för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022
 12. Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Marcus Hellgren verksamhetsåret 1/7 2020 – 31/6 2021
 13. Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Joakim Elmström verksamhetsåret 1/7 2022 – 31/6 2023
 14. Övriga frågor
 15. Landskapets avslutande

Sista dagen för anmälan av ärende är lördagen den 9 december. Ärenden anmäls skriftligen per e-post till Förste Kurator på 1q@stockholmsnation.se.

________________________________

Johannes Tagesson
Förste Kurator

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Tredje Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 27 november 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval

2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för oktober månad.

Skattmästare Stefan Iversen redogjorde för budgeten för Fastigheten 2024. På yrkande av Iversen godkändes Landskapet denna.

Under Landskapet valdes Coco Norén på förslag från Seniorskollegiet till nationens Inspektor. Hon tillträder den 1 juni 2024 och efterträder då nationens nuvarande Inspektor Tord Ekelöf.

Under landskapet deltog 205 röstberättigade landsmän.

Under landskapet valdes följande personer till ämbetsmän vid nationen

 • Fyllnadsval av en Arkivarie för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Linus Brandin

 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Emilia Valberg

 • Fyllnadsval av två Brunchmästare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Florian Randes

Sarina Emad

 • Fyllnadsval av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2023 – 31/10 2024

Annika Pedersen

 • Val av en Stipendiesekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Jonas Nordkvist

 • Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Lisa Hörnkvist Chidli

Adam Genlott

Vincent Kaskal

Vira Stjärnberg

Disa Bysell

Fabian Persson

Jonna Löwbeer Wester

Karl Bonde

Sara Movin

Nora Jönsson

 • Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Sebastian Taflin

Elsa Svärdström

Isak Annerstedt

Adam Boeye

Lukas Ullstrand

Jacqueline Forsgren

Nicole Linder

Leopold Reimer

Tilda Nilsson

Elin Herrmann

Felicia Tottie

Lovisa Wilson

Kalle Porath

Idun Glas

Hanna Eklund

Axel Törnblom

William Drangert

Lisa Westin

Alice Eckerberg

Ludvig Alfredsson

Julia Ringmar

Fanny Plahn

Martina Lundberg

Frida Danell

 • Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Louise Matsgård

Samuel Brzezinski

Olivia Psarris

Kristoffer af Jochnick

Hedvig Werner

Tove Selström

Otto Ihrsen

Vendela Östlund

Edith Engström

Linn Stannervik

Molly Josephsson

Karl Bonde

Andrea Bjursell

Måns Liljeblad

Sofia Falkestam

 • Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Jacob Sandberg

Daniel Alariksson

Samuel Karlsson

Hedda Danielsson

Samuel Brzezinski

Paula Unghanse

Hjalmar Eliasson

Markus Rosdahl

Hanna Witt

Anna Heyman

Olivia Johansson

Ida Lindgren

Maiken Rylander

Clara Svanberg

Samuel Östman

Livia Wohlfahrt Larsson

Erik Sundberg

Emil Schreiber

Diana Wachtmeister

Pedram Khanghahi

John Rinman

Axel Hamilton

Felix Luttu

Frida Linder

Estelle Allebeck

 • Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Måns Gustafsson

Ivar Simonsson

Sebastian Axel Lennmark

Måns Conradsson

Felix Engblom

Rebecka Ploman

Anton Sander

Jonas Danielsson

Alice Martinson

Frida Linder

Emma Borg

Gustav Thorén

 • Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 – 30/6 2024

Edvin Jernhall

Alicia Gustafsson

Jacob Telander

 • Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2024

Ivar Danielsson

 • Val av en Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2024

Edvard Schelin

 • Val av en Garderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Emma Welin

 • Val av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

Tess Freeney

 • Val av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024

August Jungstedt

 • Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2024

Bix Bäckman

Christopher Karlsson

Wilma Johansson

Filippa Backman

 • Val av en Redovisningsassistent för perioden 1/1 – 30/6 2024

Mathilda Cselenyi

 • Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2024

Noura Ben Aissa

 • Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1  2023 – 31/12 2024

Max Hofsjö

 • Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1  2024 – 31/12 2025

Felicia Lööke

 • Val av Inspektor för perioden 1/6 2024 – 31/5 2029

Coco Norén

Protokollet med bilagor finns att läsa i dess helhet hos Förste Kuratorn.

Kallelse till Tredje Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 27 november 2023 kl 18.00.

Preliminär föredragningslista:

 1. Landskapets öppnande
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Val av två justeringsmän
 4. Val av fyra rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll
 8. Meddelanden 
 9. Information om röstningsförförande
 10. Fyllnadsval av en Arkivarie för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
 11. Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
 12. Fyllnadsval av två Brunchmästare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
 13. Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023
 14. Fyllnadsval av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2023 – 31/10 2024
 15. Val av tio Frukostverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024          
 16. Val av tjugofyra Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024
 17. Val av femton Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024
 18. Val av tjugofem Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024
 19. Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/1 – 30/6 2024
 20. Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/1 – 30/6 2024
 21. Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2024
 22. Val av en Radioförman för perioden 1/1 – 31/12 2024
 23. Val av en Gaderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024
 24. Val av en Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024
 25. Val av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024
 26. Val av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2024
 27. Val av en Redovisningsassistent för perioden 1/1 – 30/6 2024
 28. Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2024
 29. Val av en Ledamot i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024
 30. Val av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025
 31. Val av Inspektor
 32. Paus
 33. Inlämnande av röstsedlar
 34. Ekonomisk rapport för Verksamheten Föredragande: Andre Kurator Hugo Larsson
 35. Budget Verksamheten 2024
 36. Budget Fastigheten 2024
 37. Bokslut för Verksamheten för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022
 38. Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Marcus Hellgren verksamhetsåret 1/7 2020 – 31/6 2021
 39. Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Joakim Elmström verksamhetsåret 1/7 2022 – 31/6 2023
 40. Övriga frågor
 41. Landskapets avslutande

Sista dagen för anmälan av ärende är onsdagen den 22 november. Ärenden anmäls skriftligen per e-post till Förste Kurator.

________________________________

Johannes Tagesson

Förste Kurator

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 30 oktober 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval

2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för september månad samt kvartalsrapporten för Q3.

Skattmästare em. Hans Röstorp redogjorde för bokslutet för Nationens Kapitalförvaltning samt Jonas Nordenssons Minnesfond för räkenskapsåren 2021 och 2022. Landskapet beslutade att godkänna boksluten samt att bevilja Skattmästare em. Hans Röstorp samt Förvaltningsnämnden ansvarsfrihet för samma perioder.

Under landskapet valdes följande personer till ämbetsmän vid nationen

§ 10                  Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2023

 • Sebastian Taflin
 • Adam Boeye

§ 11                  Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

 • Hannes Öberg

§ 12                  Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2023

 • Hänskjuten till nästkommande Styrelsesammanträde

§ 13                  Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2023

 • Katarina Boiwe

§ 14                  Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

 • Bordlades till nästkommande Landskap

§ 15                  Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Tess Freeney

§ 16                  Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Bordlades till nästkommande Landskap

§ 17                  Val av en Art Director för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Linnea Forsman

§ 18                  Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Carolina Urban
 • Adam Dobos

§ 19                  Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Johanna Haglund

§ 20                  Val av två Marskalkar för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Lisa Diaz Pintado
 • Emma Glandin

§ 21                  Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Alexander Hansen

§ 22                  Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Bordlagd till nästkommande styrelsemöte

§ 23                  Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Victoria Söderberg

§ 24                  Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Vendela Martin-Löf
 • Sackarias Hansen

§ 25                  Val av sex Garderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Christopher Karlsson
 • Alex Björk
 • Faheem Magdoom
 • Filip Horbaczynski
 • Anton Nordenhem
 • En post bordlagd

§ 26                  Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Hampus Boman Zachroff

§ 27                  Val av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Bordlagd till nästkommande Landskap

§ 28                  Val av sex Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Fanny Wahlund
 • Emilia Wahlberg
 • Sofia Widmark
 • 3 poster bordlagda

§ 29                  Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Fabian Eklund
 • Paulina Åsberg

§ 30                  Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Wilma Johansson
 • Saga Hansson
 • Elsa Springfeldt

§ 31                  Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Karl Larsson
 • Olle Holmlöv
 • Fred Burén
 • Edward Wasteson
 • Fabian Fallenius
 • Mathilda Ståhl

§ 32                  Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Carlo Russo
 • Ludvig Öberg
 • Ted Hausenkamph
 • Tilde Karlsson
 • Calle Dalunde
 • Hedda Fernum

§ 33                  Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Nils Kullman
 • Sebastian Eckerström

§ 34                  Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2024 – 30/6 2024

 • Julia Östenius
 • Maja Ledin Nilsson

§ 35                  Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2024

 • Elin Åberg

§ 36                  Val av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025

 • Fanny Huynh Söderberg
 • 2 poster bordlagda

§ 37                  Val av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2023 – 31/10 2024

 • Bordlagd

§ 38                  Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025

 • Carl Mattsson

§ 39                  Val av en Bakfickanchef för perioden 1/1 2024 – 30/6 2024

 • Julia Linnér

§ 40                  Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 – 30/6 2024

 • Filip Redaelli

§ 41                  Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

 • Rebecca Ander

Protokollet med bilagor finns att läsa i dess helhet hos Förste Kuratorn.

Kallelse till Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 30 oktober 2023 kl 18.00.

Föredragningslista för Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 30 oktober 2023 kl 18.00.

1 §                  Landskapets öppnande

§ 2                        Godkännande av kallelsen

§ 3                        Val av två justeringsmän

§ 4                        Val av fyra rösträknare

§ 5                        Fastställande av röstlängd

§ 6                        Fastställande av föredragningslistan

§ 7                        Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll

§ 8                        Meddelanden   

§ 9                        Information om röstningsförförande

§ 10                      Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023

§ 11                     Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

§ 12                     Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2023

§ 13                     Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2023

§ 14                     Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023

§ 15                     Val av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 16                     Val av en Fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 17                     Val av en Art Director för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 18                     Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 19                     Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 20                     Val av två Marskalkar för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 21                     Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 22                     Val av en Notarie för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 23                     Val av en Idrottsförman för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 24                     Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 25                     Val av sex Garderobsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 26                     Val av en Ljusmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 27                     Val av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 28                     Val av sex Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 29                     Val av två Lunchmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 30                     Val av tre Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 31                     Val av sex Dagmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 32                      Val av sex Kvällsmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 33                      Val av två Klubbmästare för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 34                      Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/1 2024 – 30/6 2024

§ 35                     Val av en Nationssekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2024

§ 36                     Val av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025

§ 37                     Val av en Ledamot i Granskningsnämnden för perioden 1/11 2023 – 31/10 2024

§ 38                      Val av en Skattmästare för Fastigheten för perioden 1/1 2024 – 31/12 2025

§ 39                      Val av en Bakfickanchef för perioden 1/1 2024 – 30/6 2024

§ 40                      Val av en Restaurangchef för perioden 1/1 – 30/6 2024

§ 41                      Val av en Andre Kurator för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024

§ 42                      Paus

§ 43                      Inlämnande av röstsedlar

§ 44                      Ekonomisk rapport för Verksamheten
Föredragande: Andre Kurator Hugo Larsson

§ 45                      Bokslut och Revisionsberättelse för Nationens Kapitalförvaltning räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2021
Föredragande: Skattmästare Em. Hans Röstorp

§ 46                      Bokslut och Verksamhetsberättelse för Nationens Kapitalförvaltning räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022                   

§ 47                     Bokslut Verksamheten för räkenskapsåret 1/1 – 31/12 2022
Föredragande: Andre Kurator Em. Maya Heyman

§ 48                     Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Marcus Hellgren verksamhetsåret 1/7 2020 – 31/6 2021

§ 49                     Verksamhetsberättelse för Styrelsen samt Förste Kurator Em. Joakim Elmström verksamhetsåret 1/7 2022 – 31/6 2023

§ 50                      Övriga frågor § 51                      Landskapets avslutande

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 25 september 2023


Under landskapet avhandlades följande punkter i urval.
2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska halvårsrapporten för VT23 vilken godkändes av Landskapet.

Skattmästare S. Iversen redogjorde för bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12. Landskapet beslutade att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12 och föra över resultat och balansräkning till nästa räkenskapsår. Vidare beslutade Landskapet att ge Skattmästare Stefan Iversen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Valförrättning av en vakant post i Klubbverket hänsköts till styrelsen.

Ett yrkande från Förvaltningsnämnden gällande att utse Skattmästare Victor Wiberg som behörig kontotecknare i Avanza Bank godkändes av Landskapet.

Under landskapet valdes följande personer till ämbetsmän vid nationen.

§ 10 Fyllnadsval av tolv Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2023
Fabian Fallenius,
Måns Conradson,
Jonas Danielsson,
Felix Engblom,
Louise Matsgård,
Vira Stjärnberg,
Frida Linder,
Tilda Nilsson,
Sebastian Aho,
Sofia Falkestam,
Sophia Widemark och
Filippa Backman
§ 11 Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 – 31/12 2023
Wilma Johansson
§ 12 Fyllnadsval av två Lunchverkare för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023
Lisa Hörnkvist Chidli
Kristoffer Af Jochnick
§ 13 Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/7– 31/12 2023
Lisa Hörnkvist Chidli
Sara Movin
§ 14 Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/7 – 31/12 2023
Edvin Jernhall
§ 15 Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/7– 31/12 2023
Alexander von Dahn
§ 16 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023
Lisa Diaz-Pintado Adeström
§ 17 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
William Röhl
§ 18 Fyllnadsval av en Marknadsassistent för perioden 1/7 2023 – 31/12 2023
Matilde Lundström
§ 19 Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Wilhelm Johansson
§ 20 Fyllnadsval av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Olga Berg
§ 22 Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/7 2023 – 30/6 2024
Philip Byström
§ 27 Fyllnadsval av två Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations
Studentbostäder för perioden 1/1 2023 – 31/12 2024
Axel Danielsson
§ 28 Val av en IT-ansvarig för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Harald Ernhagen
§ 30 Val av en Valberedare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Jennifer Jägerbert Andersson
§ 31 Val av en Bibliotekarie för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Ivar Jonsson
§ 33 Val av en Fanförare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Jonatan Wilund
§ 36 Val av Stipendiesekreterare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Isabel Baldursdóttir
§ 37 Val av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Carl Fredrik Kjellberg
Katarina Boiwe
§ 38 Val av en Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden 1/1 2024 –
31/12 2024
Jens Persdahl
§ 39 Val av två Ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2024 –
1/3 2025
Erik Lindmark
§ 40 Val av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2024 –
31/12 2024
Jens Persdahl
Henrik Gustafsson
§ 42 Val av en Barmästare för perioden 1/1 2024 – 31/12 2024
Alice Alexandersson
§ 44 Val av Seniorer
Alice Alexandersson,
Alicia Gustafsson ,
Dan Friedman,
Elin Åberg,
Hannes Öberg,
Johanna Haglund,
Julia Linnér,
Klara Wallestam,
Lana Mustafa,
Linnea Forsman,
Markus Mühlenbock,
Rebecca Ander,
Theodor Petersén,
Wilma Nordin
Hanna Lundin
§ 45 Val av Hedersledamöter
Tommy Körberg

Protokollet samt bilagor finns att läsa i dess helhet hos Förste Kuratorn.