Inlägg av Stockholms nation

Kommunikation från styrelsen 5 maj 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 5 maj 2021 Förste kurator Marcus Hellgren redovisade för sina meddelanden och däribland ett möte med bostadsstiftelsen. Andre kurator John Milton framförde sin ekonomiska rapport avseende mars månad och därtill rapporten för Q1. Styrelsen informerades om den rådande NÖDH-kampanjen. Vidare redogjorde Förste kurator em. Edward Nehlbäck sina planer kring den långsiktiga […]

Valda ämbetsmän TLVL 2021

Valda ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2021 Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2020 – 31/12 2021 Patrik Gustafsson Fyllnadsval av en ledamot i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 2021 – 31/12 2022 Eric Winell Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Nandhakumal Nallasany Jeffrey David Fyllnadsval av tre Lunchverkare […]

Kallelse Andra lagtima Vårlandskap 2021

  KALLELSE Andra Lagtima Vårlandskap 2021 å Stockholms nation måndagen den 29 mars kl. 18.00 Landskapet kommer att genomföras via Zoom Föredragningslista:  Landskapets öppnande Godkännande av kallelsen Val av två justeringsmän Val av fyra rösträknare Fastställande av röstlängd Fastställande av föredragningslistan Godkännande av föregående protokoll Meddelanden Information om röstningsförfarandet Fyllnadsval av en Notarie för perioden […]

Kommunikation från styrelsesammanträde 3 mars 2021

Under styrelsens tredje sammanträde för året redovisade Andre kurator John Milton för januaris ekonomiska rapport. C.F Kjellberg redogjorde för den ekonomiska rapporten 2020. Vidare diskuterades den kommande donationskampanjen N.Ö.D.H. flitigt. Erik Lidén och Edward Nehlbäck visade sina planer för den långsiktiga planeringen och digitaliseringen av nationens arkiv. Åsikter och råd kring den rådande Coronasituationen och […]

Vakanser efter FLVL 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Fyllnadsval av en Dagmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Fyllnadsval av fyra Dagverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Sugen på att arbeta på nationen? Mejla ditt intresse till 1q@stockholmsnation.se senast tisdag 2/3 23.59 Marcus Hellgren Förste Kurator

Valda ämbetsmän Första lagtima Vårlandskap 2021

Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021 Oscar Sundquist Laundal Julia Engelin Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021 Sanjay Elavenssen Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Ariwan Tofik Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020- 31/10 2021 Henrietta Apelthun Emilia Gjöthlin Fyllnadsval av 16 […]

Kommunikation från styrelsesammanträde 3 februari 2021

Rapport från styrelsesammanträdet den 3 februari 2021 Styrelsen beslutade under terminens andra sammanträde att tillsätta en grupp för nationens 375-årsjubileum. Denna grupp skall bestå av medlemmar från Seniorskollegiet och Styrelsen. Erik Lidén, styrelsens representant i Trygghetsgruppen, meddelade att Nelly Kvernplassen blivit vald till trygghetsombud. Vidare diskuterades de rådande Corona-relaterade omständigheterna flitigt. Valda ämbetsmän Fyllnadsval en […]

Kallelse Första lagtima Vårlandskap 2021

1 Februari 2021 18.00 via Zoom Föredragningslista: Landskapets öppnande Godkännande av kallelsen Val av två justeringsmän Val av fyra rösträknare Fastställande av röstlängd Fastställande av föredragningslistan Godkännande av föregående protokoll Meddelanden Information om röstningsförfarandet Fyllnadsval av två Kvällsverkare för perioden 1/1 2021-30/6 2021 Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/1 2021- 30/6 2021 Fyllnadsval av […]

Rapport från styrelsesammanträdet den 13 januari 2021

Under årets första styrelsemöte redovisade 2Q em. Carl Fredrik Kjellberg den ekonomiska rapporten för november. Styrelsen visade fortsatt förtroende för Patrik Gustafsson i valet att anförtro honom ordförandeuppdraget även denna termin. Vidare valdes 1Q em. Erik Lidén till styrelsens representant i Trygghetsgruppen. Arbetsgruppen för utvärdering av ämbeten redovisade sitt pågående arbete och självklart diskuterades även […]

Vakanser inför VT21

Vakanser inför VT21 Fyllnadsval av en Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Fyllnadsval av två Marskalkar för perioden 1/11 2020 – 31/10 2021 Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Fyllnadsval av två Frukostverkare för perioden 1/1 2021 – 30/6 2021 Fyllnadsval av sexton Dagverkare för perioden 1/1 2021 […]