Inlägg av Stockholms nation

Kommunikation från styrelsesammanträdet 8 september 2021

Under terminens tredje styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att inskrivningen varit lyckad och att nationen för tillfället har 5 290 st. betalande medlemmar, varav 1 189 st. är nya medlemmar. Tredje kurator Caroline Holst berättade att verksamheten går bra och att såväl dag- som kvällsverksamhet är välbesökt av Uppsalas studenter. Barmästare Zackary Dratwa kom med den […]

Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021 Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Fyllnadsval av elva Dagverkare för perioden 1/7 2021 – […]

Kommunikation från styrelsesammanträdet 11 augusti 2021

Under terminens andra styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården fortsatt går bra. Andre kurator John Milton redovisade för halvårsbokslutet för 2021. Vidare valdes Carl Mattson till ny ordförande för läsåret 2021/2022. Carl har en lång erfarenhet av Stockholms nation och har den senaste tiden suttit som administratör i styrelsen. Tredje kurator […]

Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021 Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Fyllnadsval av fem Lunchverkare för perioden 1/7 […]

Kommunikation från styrelsesammanträdet 21 juli 2021

Inledningsvis vill Styrelsen meddela att Jesper Sjögren har blivit vald till ny Styrelseordförande. Jesper har en gedigen erfarenhet av Stockholms nation och dess styrelse. Under terminens första styrelsesammanträde berättade Tredje kurator Caroline Holst att Nationens sommarverksamhet Bakgården är välbesökt av Uppsalas studenter. Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för maj. Förste kurator […]

Vakanser

Sök vakanser genom att mejla 1q@stockholmsnation.se Fyllnadsval av en Fanförare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021 Fyllnadsval av en Kultur- och […]

Kommunikation från styrelsesammanträdet 9 juni 2021

Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för april. Förste kurator Marcus talade om den pågående NÖDH-kampanjen och dess utmaningar. Styrelseordf. Patrik Gustafsson redogjorde för det pågående stadge-arbetet, styrelsen uppdrog 1Q el. Sigrid Holm att fortsätta in i nästa stadie med en arbetsgrupp. Vidare diskuterades en framtida torsdagsöppning flitigt av styrelsens medlemmar. Ledamot […]