Inlägg av Stockholms nation

Vakanser inför vårterminen 2022

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023 Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 30/6 2022 Fyllnadsval av fyra Gaderobsmästare för […]

Kommunikation från Styrelsesammanträdet 8 december 2021

Under sista styrelsesammanträde redovisade Andre kurator John Milton redovisade för den ekonomiska rapporten för tredje kvartalet 2021. Vidare meddelade Styrelsens representant i Trygghetsfrågor Johanna Rehme att trygghetsgruppen nyligen haft möte där bl.a. den kommande Tygghetsenkät diskuterades och det beslutades om att skicka ut enkäten i mitten av december. Tredje kurator Caroline Holst berättade om att […]

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Tredje lagtima höstlandskap 2021 Fyllnadsval av två Frukostmästare för perioden 1/1 – 30/6 2022 Oscar Sundqvist Laundal Ida Höfer        Fyllnadsval av en Redaktionssekreterare för perioden 1/1 – 30/6 2022 Richard Martin Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/1 – 31/12 2022 Martin Strandberg Fyllnadsval av en Internationell sekreterare för perioden 1/1 – […]

Vakanser efter Tredje Lagtima Höstlandskap 2021

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023 Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 30/6 2022 Fyllnadsval av två Dagmästare för […]

Valda under Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Markus Mühlenbock Fyllnadsval av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022 Shah Zaib Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2022 Lisa Helles Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Celine Algotsson Fyllnadsval av […]

Vakanser efter Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 […]

Kommunikation från styrelsesammanträdet 13 oktober 2021

Under terminens fjärde styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att Nationen har 6864 stycken medlemmar, vilket är flest antalet medlemmar någonsin. Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för augusti. Vidare berättade Styrelsens trygghetsombud Johanna Rehme att Trygghetsgruppen fortsätter trygghetsarbetet på nationen, bl.a. har det startats en FB-grupp för där alla som önskar arbeta som […]

Vakanser efter Första lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Fyllnadsval av en Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Val av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022 Val av en IT-ansvarig för […]

Kommunikation från förvaltningsnämndssammanträdet 29 september 2021

Förvaltningsnämnden är, enligt 7 kap. 30 § i Nationens stadgar, ansvarig för Stockholms nations Fastighet- och Kapitalförvaltning. Förvaltningsnämnden består av 1Q, 2Q, 3Q, BM, Skattmästare tillsammans med två landskapsvalda ledamöter (för tillfället Eric Winell och Patrik Gustafsson) och två av Seniorskollegiet utsedda ledamöter (för tillfället Marcus Laurén och Lars Viktorsson). Har du funderingar kring Förvaltningsnämndens […]

Valda ämbetsmän under Första lagtima Höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Första lagtima höstlandskap 2021 Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Elsa Widenström Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Sanjay Elavarasan Hanna Jocic Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Gabriella Velander Fanoun Fyllnadsval av en Marskalk för perioden […]