Inlägg av Stockholms nation

Vakanser efter Tredje Lagtima Höstlandskap 2021

Fyllnadsval av tre Ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 1/1 2022 – 31/12 2023 Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av två Ledamöter i Förvaltningsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av fyra Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 30/6 2022 Fyllnadsval av två Dagmästare för […]

Valda under Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Markus Mühlenbock Fyllnadsval av en IT-ansvarig för perioden 1/11 2021 – 31/10 2022 Shah Zaib Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2022 Lisa Helles Fyllnadsval av en Landsmannaförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Celine Algotsson Fyllnadsval av […]

Vakanser efter Andra lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Fyllnadsval av tre Dagverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021  Fyllnadsval av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022 Fyllnadsval av två Ledamöter i Revisionsnämnden för perioden 1/1 – 31/12 2022 […]

Kommunikation från styrelsesammanträdet 13 oktober 2021

Under terminens fjärde styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att Nationen har 6864 stycken medlemmar, vilket är flest antalet medlemmar någonsin. Andre kurator John Milton den ekonomiska rapporten för augusti. Vidare berättade Styrelsens trygghetsombud Johanna Rehme att Trygghetsgruppen fortsätter trygghetsarbetet på nationen, bl.a. har det startats en FB-grupp för där alla som önskar arbeta som […]

Vakanser efter Första lagtima höstlandskap 2021

Fyllnadsval av en Klubbverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Fyllnadsval av en Frukostverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Fyllnadsval av en Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Fyllnadsval av en Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2021 Val av en Stipendiersekreterare för perioden 1/1 – 31/12 2022 Val av en IT-ansvarig för […]

Kommunikation från förvaltningsnämndssammanträdet 29 september 2021

Förvaltningsnämnden är, enligt 7 kap. 30 § i Nationens stadgar, ansvarig för Stockholms nations Fastighet- och Kapitalförvaltning. Förvaltningsnämnden består av 1Q, 2Q, 3Q, BM, Skattmästare tillsammans med två landskapsvalda ledamöter (för tillfället Eric Winell och Patrik Gustafsson) och två av Seniorskollegiet utsedda ledamöter (för tillfället Marcus Laurén och Lars Viktorsson). Har du funderingar kring Förvaltningsnämndens […]

Valda ämbetsmän under Första lagtima Höstlandskap 2021

Valda ämbetsmän under Första lagtima höstlandskap 2021 Fyllnadsval av en Frukostmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Elsa Widenström Fyllnadsval av två Lunchmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Sanjay Elavarasan Hanna Jocic Fyllnadsval av en Kvällsmästare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Gabriella Velander Fanoun Fyllnadsval av en Marskalk för perioden […]

Kommunikation från styrelsesammanträdet 8 september 2021

Under terminens tredje styrelsesammanträde berättade Förste kurator Sigrid Holm att inskrivningen varit lyckad och att nationen för tillfället har 5 290 st. betalande medlemmar, varav 1 189 st. är nya medlemmar. Tredje kurator Caroline Holst berättade att verksamheten går bra och att såväl dag- som kvällsverksamhet är välbesökt av Uppsalas studenter. Barmästare Zackary Dratwa kom med den […]

Vakanser

Fyllnadsval av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/1 2021 – 1/12 2021 Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 Fyllnadsval av tre Lunchverkare för perioden 1/7 2021 – 31/12 2021 Fyllnadsval av elva Dagverkare för perioden 1/7 2021 – […]