Inlägg av Stockholms nation

Kallelse till Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 30 oktober 2023 kl 18.00.

Föredragningslista för Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 30 oktober 2023 kl 18.00. 1 §                  Landskapets öppnande § 2                        Godkännande av kallelsen § 3                        Val av två justeringsmän § 4                        Val av fyra rösträknare § 5                        Fastställande av röstlängd § 6                        Fastställande av föredragningslistan § 7                        Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll § 8                        Meddelanden    […]

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 25 september 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval.2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska halvårsrapporten för VT23 vilken godkändes av Landskapet. Skattmästare S. Iversen redogjorde för bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12. Landskapet beslutade att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12 och föra över resultat […]

Kallelse och preliminär föredragningslista inför Första Lagtima Höstlandskap 2023

Kallelse till Första Lagtima Höstlandskap år 2023 å Stockholms nation måndagen den 25 september kl. 18.00 Preliminär föredragningslista: § 1                       Landskapets öppnande § 2                       Godkännande av kallelsen § 3                       Val av två justeringsmän § 4                       Val av fyra rösträknare § 5                       Fastställande av röstlängd § 6                       Fastställande av föredragningslistan § 7                       Godkännande av föregående protokoll […]

SOMMARTIDER Q-EXPEN: INSKRIVNING, GÄSTKORT & MEDLEMSÄRENDEN v31-33

v31: Fredag-lördag: 13-16 v32: Torsdag-fredag: 13-16 v33: Onsdag: 13-15 Torsdag: 14-15 fredag: 13-15 Vill du bli medlem hos oss? Kom förbi nationen under våra öppettider och ta med dig antagningsbesked/registreringsintyg och ID. Har du redan blivit medlem via uppsalastudent.com måste du fortfarande legitimera dig fysiskt på expeditionen för att få ditt nationskort.

VALDA ÄMBETSMÄN UNDER FÖRSTA LAGTIMA VÅRLANDSKAP 2023

Fyllnadsval av fyra Lunchverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023Agnes Leth, Caroline Hallberg, Saga Hanson och Karl Bonde Fyllnadsval av en Kvällsverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023Elsa Dahlin Fyllnadsval av två Dagverkare för perioden 1/1 – 30/6 2023Eline Johnsson och Saga Hanson Fyllnadsval av en Kultur- och nöjesförman för perioden 1/1 – 31/12 2023Elise […]

VALDA ÄMBETSMÄN UNDER TREDJE LAGTIMA HÖSTLANDSKAP

Fyllnadsval av En Fanförare för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023 Felicia Wächter Fyllnadsval av En Uthyrningsansvarig för perioden 1/1 2023 – 30/6 2023 Filip Redaelli Fyllnadsval av En Bibliotekarie för perioden 1/1 – 30/12 2023 Tong You Fyllnadsval av En Valberedare för perioden 1/7 2022 – 30/6 2023 Ariwan Tofik Fyllnadsval av Två Brunchmästare […]

Valda ämbetsmän under andra lagtima höstlandskap 2022

Fyllnadsval för ledamot i Förvaltningsnämnden 1/1 2023 – 31/12 2023 Emma von Essen Fyllnadsval av en valberedare för perioden 1/1 2023 – 31/12 2023 Mattias Bäckström Fyllnadsval av Tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 31/12 2022 Oliver Nyberg, Patrik Sonesson och Elias Saastamoinen Fyllnadsval av Två ledamöter i Granskningsnämnden för perioden 2/3 2022 – 1/3 […]

LEDIGA ÄMBETEN PÅ STOCKHOLMS NATION

Vakanser efter Första lagtima höstlandskap 2022 Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/1 2022 – 31/12 2022 Tre Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 – 31/12 2022 En Fanförare för perioden 2/3 2022 – 1/3 2023 En Lunchverkare för perioden 1/7 – 31/12 2022 En fotograf för perioden 1/1 – 31/12 2023 En Ledamot i Verksamhetsnämnden för perioden […]