Inlägg av Stockholms nation

Valda Ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

Valda Ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2017 Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017 Elin Sjöberg Micaela Westtorp Antonia Söderberg Aaron Eidem Lovisa Hellners Sanna Wilgodt Josefine Törnqvist Kalle Ramberg Ludvig Andersson Petter Olsson Val av sex stycken Pubverkare för perioden 1/7 – 31/7 2017 Hjalmar Liljedahl Patrik Viklander Vilhelmiina Aalto Åsa Brengdahl […]

Kallelse Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

  Föredragningslista Tredje lagtima vårlandskap på Stockholms nation måndagen den 8 maj kl. 18.00 §87 Landskapets öppnande §88 Godkännande av kallelsen §89 Val av två justeringsmän §90 Val av fyra rösträknare §91 Fastställande av röstlängd §92 Fastställande av föredragningslistan §93 Godkännande av föregående protokoll §94 Meddelanden §95 VAKANSER/FYLLNADSVAL (kan läggas till efter styrelsemötet 170418) §96 Fyllnadsval av […]