Inlägg av Stockholms nation

Kallelse till Urtima Landskap å Stockholms nation torsdagen den 14 december 2023 kl 16.00.

Härmed kallas Stockholms nations landsmän till Urtima Landskap å Stockholms nation torsdagen den 14 december 2023 kl. 16:00 för att fatta beslut om godkännande av verksamhetens budget för räkenskapsåret 2024. Preliminär föredragningslista: Sista dagen för anmälan av ärende är lördagen den 9 december. Ärenden anmäls skriftligen per e-post till Förste Kurator på 1q@stockholmsnation.se. ________________________________ Johannes […]

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Tredje Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 27 november 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval 2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för oktober månad. Skattmästare Stefan Iversen redogjorde för budgeten för Fastigheten 2024. På yrkande av Iversen godkändes Landskapet denna. Under Landskapet valdes Coco Norén på förslag från Seniorskollegiet till nationens Inspektor. Hon tillträder den 1 juni 2024 och efterträder då […]

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 30 oktober 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval 2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska rapporten för september månad samt kvartalsrapporten för Q3. Skattmästare em. Hans Röstorp redogjorde för bokslutet för Nationens Kapitalförvaltning samt Jonas Nordenssons Minnesfond för räkenskapsåren 2021 och 2022. Landskapet beslutade att godkänna boksluten samt att bevilja Skattmästare em. Hans Röstorp samt Förvaltningsnämnden […]

Kallelse till Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 30 oktober 2023 kl 18.00.

Föredragningslista för Andra Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation måndagen den 30 oktober 2023 kl 18.00. 1 §                  Landskapets öppnande § 2                        Godkännande av kallelsen § 3                        Val av två justeringsmän § 4                        Val av fyra rösträknare § 5                        Fastställande av röstlängd § 6                        Fastställande av föredragningslistan § 7                        Godkännande av föregående sammanträdesprotokoll § 8                        Meddelanden    […]

Kommunikation från samt valda ämbetsmän under Första Lagtima Höstlandskap å Stockholms nation den 25 september 2023

Under landskapet avhandlades följande punkter i urval.2Q Hugo Larsson redogjorde för den ekonomiska halvårsrapporten för VT23 vilken godkändes av Landskapet. Skattmästare S. Iversen redogjorde för bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12. Landskapet beslutade att godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för Nationens Fastighet för räkenskapsåret 1/1 – 1/12 och föra över resultat […]

Kallelse och preliminär föredragningslista inför Första Lagtima Höstlandskap 2023

Kallelse till Första Lagtima Höstlandskap år 2023 å Stockholms nation måndagen den 25 september kl. 18.00 Preliminär föredragningslista: § 1                       Landskapets öppnande § 2                       Godkännande av kallelsen § 3                       Val av två justeringsmän § 4                       Val av fyra rösträknare § 5                       Fastställande av röstlängd § 6                       Fastställande av föredragningslistan § 7                       Godkännande av föregående protokoll […]

SOMMARTIDER Q-EXPEN: INSKRIVNING, GÄSTKORT & MEDLEMSÄRENDEN v31-33

v31: Fredag-lördag: 13-16 v32: Torsdag-fredag: 13-16 v33: Onsdag: 13-15 Torsdag: 14-15 fredag: 13-15 Vill du bli medlem hos oss? Kom förbi nationen under våra öppettider och ta med dig antagningsbesked/registreringsintyg och ID. Har du redan blivit medlem via uppsalastudent.com måste du fortfarande legitimera dig fysiskt på expeditionen för att få ditt nationskort.