Valda ämbetsmän Tredje lagtima höstlandskap 2017

Under tredje lagtima höstlandskap den 27 november 2017 valdes många nya ämbetsmän.

Se vilka här: Valda ämbetsmän Tredje lagtima höstlandskap 2017

KALLELSE Tredje lagtima höstlandskap 2017

Se bifogad kallelse till Landskap den 30 oktober 2017:

Kallelse tredje lagtima höstlandskap 2017

Vid frågor vänligen kontakta Förste kurator.

Valda ämbetsmän Andra lagtima höstlandskap 2017

Under andra lagtima höstlandskap den 30 oktober 2017 valdes många nya ämbetsmän.

Se vilka här: Valda ämbetsmän ALHL

KALLELSE Andra Lagtima Höstlandskap 2017

Se bifogad kallelse till Landskap den 30 oktober 2017:

Kallelse andra lagtima höstlandskap 2017

Vid frågor vänligen kontakta Förste kurator.

Valda Ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

Valda Ämbetsmän Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

Val av tio Frukostverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Elin Sjöberg

Micaela Westtorp

Antonia Söderberg

Aaron Eidem

Lovisa Hellners

Sanna Wilgodt

Josefine Törnqvist

Kalle Ramberg

Ludvig Andersson

Petter Olsson

Val av sex stycken Pubverkare för perioden 1/7 – 31/7 2017

Hjalmar Liljedahl

Patrik Viklander

Vilhelmiina Aalto

Åsa Brengdahl

Nike Örbrink

Thomas Gripenstedt

Val av tre Marknadsassistenter för perioden 1/7 – 31/12 2017

Malou Bäckström

Daniela Alwan

Hanna Hillgren

Val av tio Caféverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Sigrid Mortensen

Erica Kanold

Kajsalisa Pohl

Erik-Axel Vinterskog

Christoffer Chami

David Åckander

William Löweberg

Renja Vänskä

Louise Tindberg

Lisa Martina Andreen

Val av femton Dagverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

William Persson

Elsa Kiljunen

Jakob Leth

Oscar Angestav

Clara Rhenman

Emma Sofia Lindgren

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Val av tolv Klubbverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Evelyn Berkley

Carolina Carlstedt

Johanna Schwang

Anna Hallberg

Lova Ronge

Erik Lidén

Maxwell Ekra

Simon Carpef

Malin Månsby

Emma Olsson

Vakans

Vakans

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Henric Mörch

Fyllnadsval av en tillförordnad Ledamot i Verksamhetsnämnden 1/7 2017 – 30/6 2018

Harald Montan

Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden 1/7 2017 – 30/6 2018

Linus Torstensson

Fyllnadsval av en Radioförman för perioden 1/7 – 31/12 2017

Thomas Gripenstedt

Fyllnadsval av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 – 31/12 2017

Vakans

Vakans

Val av fem Söndagsverkare för perioden 1/7 – 31/12 2017

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Val av fyra Loungevärdar perioden 1/7 – 31/12 2017

Vakans

Vakans

Vakans

Vakans

Fyllnadsval av en Art Director för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

 

Vakans

Val av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Katarina Kaijser

Anna Jernberg

Kallelse Tredje Lagtima Vårlandskap 2017

 

Föredragningslista

Tredje lagtima vårlandskap på Stockholms nation måndagen den 8 maj kl. 18.00

§87 Landskapets öppnande

§88 Godkännande av kallelsen

§89 Val av två justeringsmän

§90 Val av fyra rösträknare

§91 Fastställande av röstlängd

§92 Fastställande av föredragningslistan

§93 Godkännande av föregående protokoll

§94 Meddelanden

§95 VAKANSER/FYLLNADSVAL (kan läggas till efter styrelsemötet 170418)

§96 Fyllnadsval av en Radioförman för perioden HT17

§97 Val av tio Frukostverkare för perioden VT 17

§98 Val av femton Dagverkare för perioden VT 17

§99 Val av tio Caféverkare för perioden VT 17

§100 Val av sex Pubverkare för perioden VT 17

§101 PAUS – flyttas beroende på konkurrensval

§102 Val av tre Marknadsassistenter för perioden VT 17

§103 Val av fyra Loungevärdar för perioden VT 17

§104 Val av fem Söndagsverkare för perioden VT 17

§105 Val av tolv Klubbverkare för perioden VT 17

§106 Inlämnande av röstsedlar

§107 Ekonomisk rapport Andre Kurator Marcus Laurén

§108 Bokslut 2015 Skattmästare Lukas Stenberij

§109 Renovering 2017 Skattmästare Lukas Stenberij

§110 Beslut om lån för renovering 2017

§111 Bokslut Jonas Nordensson Skattmästare Röstorp

§112 Bokslut Donationsmedlen Skattmästare Röstorp

§113 Stadgeändringar

§114 Övriga frågor

§115 Landskapets avslutande

Glöm ej legitimation samt giltigt terminskort. Efter landskapet följer sexa.

 

Varmt välkomna!

Adam af Ugglas
Förste kurator

Utlysning av Jonas Nordensons stipendium

Härmed ledigförklaras ett eller flera stipendier ur Jonas Nordensons minnesfond. Mer information framgår ur de handlingar du finner nedan.

Utannonseringsbrev JN 2017

Ansökningshandlingar JN 2017

 

Valda ämbetsmän vid andra lagtima vårlandskap

Valda ämbetsmän Andra Lagtima Vårlandskap 2017

Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Bordlagt till nästkommande Landskap

Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Val av en Art Director för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Hänskjutet till Styrelsen

Val av en Söndagsmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Hänskjutet till Styrelsen

Val av en Redaktör för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Val av en Krönikör för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Val av Utskänkare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Hänskjutet till Styrelsen

Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Alicia Juhlin

Theresia Mossberg

Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Carl Byström

Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Carl Christian Nasri

Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Pelle Kyhlén

Val av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2017 – 30/6 2018

Amanda Strömbäck

Erik Odin

Val av två Dagmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Annie Fällström

Per Henckel

Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Malcolm Sterky

Tobias Thor

Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Lisa Olofsson

Val av två Landmannaförmän för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Cecilia Fällström

Ludvig Wingårdh

Val av en Valberedare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Emma Kaller

Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Linn Sannerholm

Val av två Frukostmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Tobias Wiberg

Evelyn Berkely

Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018 – flytta?

David Söderberg

Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Kenney Roodakker

Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Marc Ringborg

Val av två Cafémästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Fredrik Roglar

Linnéa Lundberg

Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Rickard Enqvist

Val av två Pubmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017

Louise Wernblom

Hänskjutet till styrelsen

Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2017

Linn Nordin

Louise Gudmunsdson

Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Cecilia Berglund

Val av en Körledare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Matilda Lifvergren

Val av en Notarie för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Karin Karsten

Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018

Jon Egerlid

Amanda Wigren

Kallelse Andra Lagtima Vårlandskap 2017

Föredragningslista

Andra lagtima vårlandskap på Stockholms nation måndagen den 27 mars kl. 18.00

 

 • Landskapets öppnande
 • Godkännande av kallelsen
 • Val av två justeringsmän
 • Val av fyra rösträknare
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Godkännande av föregående protokoll
 • Meddelanden
 • Bokslut 2015 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Jonas Nordenson Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedel Skattmästare Hans Röstorp
 • Fyllnadsval av en Ledamot i Revisionsnämnden för perioden 1/7 -17 – 30/6 -18
 • Fyllnadsval av en Fotograf för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Fyllnadsval av en Kultur- och Nöjesförman för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Fyllnadsval av en Valberedare för perioden 1/1 2017 – 31/12 2017
 • Fyllnadsval av en Hovmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2018
 • Val av en Valberedare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2018
 • Val av två Uthyrningsansvariga för perioden 1/1 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Art Director för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av två Barmästarbiträden för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av två Landsmannaförmän för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av två Frukostmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av två Dagmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av en Hovmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Internationell Sekreterare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Idrottsförman för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av två Klubbmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av en Ljusmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av två Cafémästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av en Marknadsansvarig för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av två Pubmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av två Redaktionssekreterare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Söndagsmästare för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av två Brunchmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2017
 • Val av en Redaktör för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av två Teaterföreståndare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Restaurangchef för perioden 1/7 2017 – 31/12 2017
 • Val av en Kapellmästare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Krönikör för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Körledare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Sånganförare för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Arkivarie för perioden 1/7 2017 – 30/6 2018
 • Val av en Notarie för perioden 1/1 2017 – 31/12 2017
 • Val av en tillförordnad Utskänkare för perioden 1/1 2017 – 30/ 6 2019
 • Paus
 • Val av tre ledamöter i Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder för perioden 2017-2018
 • Inlämnande av röstsedlar
 • Bokslut 2015 Skattmästare Stenberij
 • Bokslut Jonas Nordenson Skattmästare Röstorp
 • Bokslut Donationsmedel Skattmästare Hans Röstorp
 • Ekonomisk rapport Andre kurator Marcus Laurén
 • Stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Landskapets avslutande

 

 

Varmt välkomna!

 

Adam af Ugglas
Förste kurator